Giải Bài 4 trang 123 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 21: Dao động điện từ

Bài 4 trang 123 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Một vật dao động LC có năng lượng 36,10.-6J và điện dung của tụ C là 2,5μF. Tìm năng lượng tập trung ở cuộn cảm lúc hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 3V.

Câu trả lời:

Lúc hiệu điện thế trên tụ u = 3V thì năng lượng điện trường tạo ra trong tụ là:

Năng lượng từ trường lúc đó là: WLỜI ĐỀ NGHỊ = W – W = 36,10-6 – 11,25,10-6 = 24,75.10-6 J.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 21. Dao động điện từ


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài 4 trang 123 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài 4 trang 123 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài 4 trang 123 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài 4 trang 123 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 21: Dao động điện từ

Bài 4 trang 123 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Một vật dao động LC có năng lượng 36,10.-6J và điện dung của tụ C là 2,5μF. Tìm năng lượng tập trung ở cuộn cảm lúc hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 3V.

Câu trả lời:

Lúc hiệu điện thế trên tụ u = 3V thì năng lượng điện trường tạo ra trong tụ là:

Năng lượng từ trường lúc đó là: WLỜI ĐỀ NGHỊ = W - W = 36,10-6 - 11,25,10-6 = 24,75.10-6 J.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 21. Dao động điện từ


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận