Giải Bài 3 trang 89 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 16: Giao thoa sóng

Bài 3 trang 89 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Lúc một sóng bề mặt gặp một vật chắn hẹp nhỏ hơn bước sóng,

A. Sóng tiếp tương truyền thẳng qua khe.

B. Sóng gặp khe bị phản xạ

C. Sóng truyền qua khe giống như một tâm sóng mới.

D. Sóng gặp khe sẽ được sử dụng lại.

Câu trả lời:


Chọn kích cỡ

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 16. Giao thoa sóng

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài 3 trang 89 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài 3 trang 89 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài 3 trang 89 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài 3 trang 89 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 16: Giao thoa sóng

Bài 3 trang 89 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Lúc một sóng bề mặt gặp một vật chắn hẹp nhỏ hơn bước sóng,

A. Sóng tiếp tương truyền thẳng qua khe.

B. Sóng gặp khe bị phản xạ

C. Sóng truyền qua khe giống như một tâm sóng mới.

D. Sóng gặp khe sẽ được sử dụng lại.

Câu trả lời:


Chọn kích cỡ

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 16. Giao thoa sóng

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận