Giải Bài 3 trang 123 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 21: Dao động điện từ

Bài 3 trang 123 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Trong một dao động LC có điện dung 5μF, cường độ dòng điện tức thời là i = 0,05 sin⁡2000t (A). Tìm độ tự cảm và biểu thức điện tích của tụ điện.

Câu trả lời:

Theo đề bài ta có: i = 0,05sin2000t (A) suy ra: I0 = 0,05A và ω = 2000 rad / s.

Mặt khác, vì i lệch pha với u một góc π / 2 nên q = Cu lệch pha với i một góc π / 2. Có xuất xứ từ:

q = 2,5.10-5.sin (2000t – / 2) (C)


Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 21. Dao động điện từ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài 3 trang 123 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài 3 trang 123 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài 3 trang 123 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài 3 trang 123 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 21: Dao động điện từ

Bài 3 trang 123 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Trong một dao động LC có điện dung 5μF, cường độ dòng điện tức thời là i = 0,05 sin⁡2000t (A). Tìm độ tự cảm và biểu thức điện tích của tụ điện.

Câu trả lời:

Theo đề bài ta có: i = 0,05sin2000t (A) suy ra: I0 = 0,05A và ω = 2000 rad / s.

Mặt khác, vì i lệch pha với u một góc π / 2 nên q = Cu lệch pha với i một góc π / 2. Có xuất xứ từ:

q = 2,5.10-5.sin (2000t - / 2) (C)


Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 21. Dao động điện từ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận