Giải Bài 3 trang 102 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 18: Hiệu ứng Dop-ple

Bài 3 trang 102 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Một chiếc còi phát ra sóng âm có tần số 1000Hz chuyển động từ một người đứng bên vệ đường về phía vách đá với véc tơ vận tốc tức thời 10 m / s. lấy vận tốc âm thanh trong ko khí là 330 m / s. hỏi:

a) Tần số của âm người đó nghe được trực tiếp từ tiếng còi.

b) Tần số của âm người đó nghe được lúc âm phản xạ từ vách đá.

Câu trả lời:

a) Vì nguồn âm ở xa người nghe nên tần số nghe được tính theo công thức:


b) Âm phản xạ từ vách đá tới gần người quan sát và đồng thời người quan sát đang đi về phía vách đá, tức là đang đi gần nguồn âm phản xạ. Vậy tần số của âm nhưng người đó nghe được là:


Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 18. Hiệu ứng Dopple

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài 3 trang 102 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài 3 trang 102 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài 3 trang 102 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài 3 trang 102 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 18: Hiệu ứng Dop-ple

Bài 3 trang 102 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Một chiếc còi phát ra sóng âm có tần số 1000Hz chuyển động từ một người đứng bên vệ đường về phía vách đá với véc tơ vận tốc tức thời 10 m / s. lấy vận tốc âm thanh trong ko khí là 330 m / s. hỏi:

a) Tần số của âm người đó nghe được trực tiếp từ tiếng còi.

b) Tần số của âm người đó nghe được lúc âm phản xạ từ vách đá.

Câu trả lời:

a) Vì nguồn âm ở xa người nghe nên tần số nghe được tính theo công thức:


b) Âm phản xạ từ vách đá tới gần người quan sát và đồng thời người quan sát đang đi về phía vách đá, tức là đang đi gần nguồn âm phản xạ. Vậy tần số của âm nhưng người đó nghe được là:


Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 18. Hiệu ứng Dopple

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận