Giải Bài 2 trang 89 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 16: Giao thoa sóng

Bài 2 trang 89 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Hai sóng liên kết là

A. Hai đường thẳng chuyển động cùng chiều với véc tơ vận tốc tức thời

B. Hai sóng luôn song hành cùng nhau.

C. Hai sóng có cùng tần số và có hiệu số pha ko đổi theo thời kì

D. Hai sóng cùng bước sóng và lệch pha nhau trở thành tuần hoàn.

Câu trả lời:


Chọn kích cỡ

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 16. Giao thoa sóng

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài 2 trang 89 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài 2 trang 89 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài 2 trang 89 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài 2 trang 89 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 16: Giao thoa sóng

Bài 2 trang 89 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Hai sóng liên kết là

A. Hai đường thẳng chuyển động cùng chiều với véc tơ vận tốc tức thời

B. Hai sóng luôn song hành cùng nhau.

C. Hai sóng có cùng tần số và có hiệu số pha ko đổi theo thời kì

D. Hai sóng cùng bước sóng và lệch pha nhau trở thành tuần hoàn.

Câu trả lời:


Chọn kích cỡ

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 16. Giao thoa sóng

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận