Giải Bài 2 trang 316 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài học 61: Lý thuyết Vụ nổ lớn

Bài 2 trang 316 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Các vạch quang phổ của các thiên hà.

A. Cả hai đều bị lệch về phía có bước sóng ngắn.

B. Cả hai đều bị lệch về phía mặt nước có sóng dài.

C. Hoàn toàn ko lệch về một trong hai hướng.

D. Có trường hợp lệch về bước sóng ngắn, có trường hợp lệch về bước sóng dài.

Câu trả lời:


Chọn B.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 12 tăng lên: Bài 61. Lý thuyết Vụ nổ lớn

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài 2 trang 316 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài 2 trang 316 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài 2 trang 316 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài 2 trang 316 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài học 61: Lý thuyết Vụ nổ lớn

Bài 2 trang 316 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Các vạch quang phổ của các thiên hà.

A. Cả hai đều bị lệch về phía có bước sóng ngắn.

B. Cả hai đều bị lệch về phía mặt nước có sóng dài.

C. Hoàn toàn ko lệch về một trong hai hướng.

D. Có trường hợp lệch về bước sóng ngắn, có trường hợp lệch về bước sóng dài.

Câu trả lời:


Chọn B.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 12 tăng lên: Bài 61. Lý thuyết Vụ nổ lớn

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận