Giải Bài 2 trang 129 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 23: Điện từ trường

Bài 2 trang 129 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Trong điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ chạm màn hình từ luôn là:

A. Cùng chiều, ngược chiều

B. Cùng phương, cùng nhiều

C. Có phương vuông góc với nhau

D. Có 45. Sự khác lạo

Câu trả lời:


Chọn C.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 23. Điện từ trường

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài 2 trang 129 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài 2 trang 129 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài 2 trang 129 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài 2 trang 129 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 23: Điện từ trường

Bài 2 trang 129 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Trong điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ chạm màn hình từ luôn là:

A. Cùng chiều, ngược chiều

B. Cùng phương, cùng nhiều

C. Có phương vuông góc với nhau

D. Có 45. Sự khác lạo

Câu trả lời:


Chọn C.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 23. Điện từ trường

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận