Giải Bài 2 trang 123 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 21: Dao động điện từ

Bài 2 trang 123 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Dao động điện từ trong mạch dao động LC là quá trình:

A. sự biến thiên tuần hoàn của điện tích trên tụ điện.

B. Độ biến thiên theo cấp số nhân của cường độ dòng điện.

C. sự chuyển đổi tuần hoàn giữa năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.

D. bảo toàn hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện.

Câu trả lời:


Chọn C.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 21. Dao động điện từ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài 2 trang 123 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài 2 trang 123 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài 2 trang 123 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài 2 trang 123 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 21: Dao động điện từ

Bài 2 trang 123 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Dao động điện từ trong mạch dao động LC là quá trình:

A. sự biến thiên tuần hoàn của điện tích trên tụ điện.

B. Độ biến thiên theo cấp số nhân của cường độ dòng điện.

C. sự chuyển đổi tuần hoàn giữa năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.

D. bảo toàn hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện.

Câu trả lời:


Chọn C.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 21. Dao động điện từ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận