Giải Bài 2 trang 101 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 18: Hiệu ứng Dop-ple

Giải bài 2 trang 101 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Trường hợp nào sau đây, âm do máy thu phát hiện có tần số lớn hơn tần số của âm do nguồn âm phát ra?

A. Một nguồn âm chuyển động phát ra một máy thu đứng yên.

B. Máy thu dịch chuyển ra xa nguồn âm đứng yên.

C. Máy thu dịch chuyển tới gần nguồn âm đứng yên.

D. Máy thu chuyển động cùng chiều và cùng vận tốc với nguồn âm.

Câu trả lời:


Chọn kích cỡ

– Lúc nguồn âm nghỉ, máy thu dịch lại gần thì tần số âm thu được:

Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 18. Hiệu ứng Dopple

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài 2 trang 101 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài 2 trang 101 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài 2 trang 101 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài 2 trang 101 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 18: Hiệu ứng Dop-ple

Giải bài 2 trang 101 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Trường hợp nào sau đây, âm do máy thu phát hiện có tần số lớn hơn tần số của âm do nguồn âm phát ra?

A. Một nguồn âm chuyển động phát ra một máy thu đứng yên.

B. Máy thu dịch chuyển ra xa nguồn âm đứng yên.

C. Máy thu dịch chuyển tới gần nguồn âm đứng yên.

D. Máy thu chuyển động cùng chiều và cùng vận tốc với nguồn âm.

Câu trả lời:


Chọn kích cỡ

- Lúc nguồn âm nghỉ, máy thu dịch lại gần thì tần số âm thu được:

Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 18. Hiệu ứng Dopple

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận