Giải Bài 1 trang 89 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 16: Giao thoa sóng

Bài 1 trang 89 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Điều kiện để có hiện tượng giao thoa sóng là

A. Hai sóng chuyển động ngược chiều thì cắt nhau.

B. Hai sóng cùng tần số và có hiệu số pha ko đổi thì cắt nhau.

C. Hai sóng có cùng bước sóng giao nhau.

D. Hai sóng cùng biên độ và vận tốc cắt nhau.

Câu trả lời:


Chọn kích cỡ

Điều kiện để có giao thoa sóng: hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động cùng tần số, cùng phương dao động và có hiệu số pha ko đổi theo thời kì.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 16. Giao thoa sóng

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài 1 trang 89 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài 1 trang 89 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài 1 trang 89 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài 1 trang 89 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 16: Giao thoa sóng

Bài 1 trang 89 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Điều kiện để có hiện tượng giao thoa sóng là

A. Hai sóng chuyển động ngược chiều thì cắt nhau.

B. Hai sóng cùng tần số và có hiệu số pha ko đổi thì cắt nhau.

C. Hai sóng có cùng bước sóng giao nhau.

D. Hai sóng cùng biên độ và vận tốc cắt nhau.

Câu trả lời:


Chọn kích cỡ

Điều kiện để có giao thoa sóng: hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động cùng tần số, cùng phương dao động và có hiệu số pha ko đổi theo thời kì.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 16. Giao thoa sóng

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận