Giải Bài 1 trang 132 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 24: Sóng điện từ

Bài 1 trang 132 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Phát biểu nào sau đây là đúng về sóng điện từ?

A. Lúc một điện tích điểm dao động điều hòa, điện từ trường truyền trong ko gian dưới dạng sóng.

B. Một điện tích dao động ko thể bức xạ sóng điện từ.

C. Vận tốc của sóng điện từ trong chân ko nhỏ hơn nhiều lần vận tốc ánh sáng trong chân ko.

D. Tần số của sóng điện từ bằng nửa tần số của điện tích dao động.

Câu trả lời:


Chọn một.

Nó chỉ đơn giản là một lý thuyết hiển nhiên được chấp nhận trên lý thuyết.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 24. Sóng điện từ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài 1 trang 132 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài 1 trang 132 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài 1 trang 132 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài 1 trang 132 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 24: Sóng điện từ

Bài 1 trang 132 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Phát biểu nào sau đây là đúng về sóng điện từ?

A. Lúc một điện tích điểm dao động điều hòa, điện từ trường truyền trong ko gian dưới dạng sóng.

B. Một điện tích dao động ko thể bức xạ sóng điện từ.

C. Vận tốc của sóng điện từ trong chân ko nhỏ hơn nhiều lần vận tốc ánh sáng trong chân ko.

D. Tần số của sóng điện từ bằng nửa tần số của điện tích dao động.

Câu trả lời:


Chọn một.

Nó chỉ đơn giản là một lý thuyết hiển nhiên được chấp nhận trên lý thuyết.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 24. Sóng điện từ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận