Giải Bài 1 trang 129 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 23: Điện từ trường

Bài 1 trang 129 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Phát biểu nào sau đây là sai về điện từ trường?

A. Lúc từ trường biến thiên theo thời kì thì sinh ra điện trường xoáy.

B. Điện trường xoáy là điện trường nhưng đường sức của nó là những đường cong.

C. Lúc điện trường biến thiên theo thời kì thì sinh ra từ trường.

D. Một từ trường đều có các đường sức từ xung quanh các đường sức của một điện trường biến thiên.

Câu trả lời:


Chọn B.

Nhận xét B sai vì điện trường xoáy có các đường sức là những đường cong kín.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 23. Điện từ trường

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài 1 trang 129 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài 1 trang 129 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài 1 trang 129 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài 1 trang 129 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 23: Điện từ trường

Bài 1 trang 129 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Phát biểu nào sau đây là sai về điện từ trường?

A. Lúc từ trường biến thiên theo thời kì thì sinh ra điện trường xoáy.

B. Điện trường xoáy là điện trường nhưng đường sức của nó là những đường cong.

C. Lúc điện trường biến thiên theo thời kì thì sinh ra từ trường.

D. Một từ trường đều có các đường sức từ xung quanh các đường sức của một điện trường biến thiên.

Câu trả lời:


Chọn B.

Nhận xét B sai vì điện trường xoáy có các đường sức là những đường cong kín.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 23. Điện từ trường

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận