Giải Bài 1 trang 123 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 21: Dao động điện từ

Bài 1 trang 123 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Trong bảng phân tích biến động theo thời kì hình 21.3, ta có:

A. Năng lượng điện trường cực đại tại thời khắc 2.

B. Năng lượng từ trường cực đại kể từ thời khắc 4.

C. Năng lượng điện trường cực đại tại thời khắc 6.

D. Năng lượng từ trường cực đại tại thời khắc 7.

Câu trả lời:


Đã chọn.

Công thức tính năng lượng từ trườngg: WLỜI ĐỀ NGHỊ = 0,5Li2dễ dàng nhìn thấy WLỜI ĐỀ NGHỊ sẽ đạt trị giá cực đại lúc cường độ dòng điện i qua cuộn cảm cực đại → Năng lượng từ trường cực đại tại hai thời khắc là số 3 và số 7.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 21. Dao động điện từ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài 1 trang 123 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài 1 trang 123 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài 1 trang 123 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài 1 trang 123 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 21: Dao động điện từ

Bài 1 trang 123 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Trong bảng phân tích biến động theo thời kì hình 21.3, ta có:

A. Năng lượng điện trường cực đại tại thời khắc 2.

B. Năng lượng từ trường cực đại kể từ thời khắc 4.

C. Năng lượng điện trường cực đại tại thời khắc 6.

D. Năng lượng từ trường cực đại tại thời khắc 7.

Câu trả lời:


Đã chọn.

Công thức tính năng lượng từ trườngg: WLỜI ĐỀ NGHỊ = 0,5Li2dễ dàng nhìn thấy WLỜI ĐỀ NGHỊ sẽ đạt trị giá cực đại lúc cường độ dòng điện i qua cuộn cảm cực đại → Năng lượng từ trường cực đại tại hai thời khắc là số 3 và số 7.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 21. Dao động điện từ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận