Giải Bài 1 trang 101 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 18: Hiệu ứng Dop-ple

Bài 1 trang 101 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Nguyên nhân nào sau đây gây ra hiệu ứng Dopple?

A. Thay đổi cường độ của âm chuyển động so với người nghe.

B. Thay đổi độ cao của âm lúc nguồn âm dịch chuyển lại gần nguồn âm.

C. Thay đổi âm sắc của âm lúc người nghe tiến lại gần nguồn âm.

D. Thay đổi cả cao độ và cao độ lúc nguồn âm chuyển động.

Câu trả lời:


Chọn XÓA

Hiện tượng thay đổi tần số sóng do nguồn sóng vận chuyển so với máy thu được gọi là hiệu ứng Dopple.

– Lúc nguồn âm nghỉ, người quan sát vận chuyển lại gần thì nghe được tần số âm:

– Lúc nguồn âm tiến lại gần, người quan sát đứng yên thì tần số nghe được là:


Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 18. Hiệu ứng Dopple

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

Hình Ảnh về: Giải Bài 1 trang 101 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Video về: Giải Bài 1 trang 101 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Wiki về Giải Bài 1 trang 101 sgk Vật Lý 12 tăng lên

Giải Bài 1 trang 101 sgk Vật Lý 12 tăng lên -

Bài 18: Hiệu ứng Dop-ple

Bài 1 trang 101 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Nguyên nhân nào sau đây gây ra hiệu ứng Dopple?

A. Thay đổi cường độ của âm chuyển động so với người nghe.

B. Thay đổi độ cao của âm lúc nguồn âm dịch chuyển lại gần nguồn âm.

C. Thay đổi âm sắc của âm lúc người nghe tiến lại gần nguồn âm.

D. Thay đổi cả cao độ và cao độ lúc nguồn âm chuyển động.

Câu trả lời:


Chọn XÓA

Hiện tượng thay đổi tần số sóng do nguồn sóng vận chuyển so với máy thu được gọi là hiệu ứng Dopple.

- Lúc nguồn âm nghỉ, người quan sát vận chuyển lại gần thì nghe được tần số âm:

- Lúc nguồn âm tiến lại gần, người quan sát đứng yên thì tần số nghe được là:


Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lí 12 tăng lên: Bài 18. Hiệu ứng Dopple

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Bài 7 trang 74 SGK Vật lý 12

Viết một bình luận