Đồng phân hình học là gì

Trả lời các câu hỏi một cách cụ thể và chuẩn xác “Chủ nghĩa đồng phân hình học là gì” và phần kiến ​​thức tham khảo là tài liệu Hóa học 12 rất hữu ích dành cho các bạn học trò và quý thầy cô tham khảo.

Trả lời câu hỏi: Đồng phân hình học là gì?

Đồng phân hình học là đồng phân xảy ra do sự không giống nhau về vị trí của các nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong ko gian đối với liên kết đôi C = C.

Tiếp theo, chúng ta cùng tới với trường giainhat.vn để tìm hiểu kỹ hơn về đồng phân nhé!

Tri thức sâu rộng về đồng phân hình học

1. Chủ nghĩa đồng phân là gì?

Đồng phân là những hợp chất không giống nhau nhưng có cùng công thức phân tử.

Các chất đồng phân của nhau có tính chất không giống nhau vì chúng có cấu trúc hóa học không giống nhau.

– Xem xét: Các chất đồng phân của nhau có cùng phân tử khối nhưng những chất có cùng phân tử khối có thể ko phải là đồng phân của nhau.


– Có hai loại đồng phân:

+ Đồng phân hình học

+ Đồng phân cấu tạo

2. Đồng phân hình học

– Đồng phân hình học là một loại đồng phân lập thể. Loại thuyết đồng phân này là kết quả lúc các phân tử bị hạn chế chuyển động quay, về cơ bản, bởi một liên kết đôi. Lúc có một liên kết carbon-carbon duy nhất, có thể quay vòng.

– Do đó, ngay cả lúc chúng ta vẽ các nguyên tử, sự sắp xếp của chúng sẽ giống nhau. Nhưng lúc có một liên kết đôi cacbon-cacbon, chúng ta có thể suy ra hai cách sắp xếp của các nguyên tử trong phân tử.

[CHUẨN NHẤT]    Đồng phân hình học là gì (ảnh 2)

Các đồng phân tạo thành được gọi là đồng phân cis, đồng phân trans hoặc đồng phân EZ. Trong đồng phân cis, các nguyên tử cùng loại nằm về cùng phía của phân tử. Nhưng trong đồng phân trans, các nguyên tử cùng loại nằm ở phía đối diện của phân tử. Ví dụ, cấu trúc cis và trans cho 1,2-dichloroethane như sau.

Tính chất vật lý:

Nhiệt độ sôi của đồng phân cis cao do hai nhóm thế ở cùng phía (so với liên kết đôi) làm cho phân tử có cực. Do đó, lực liên phân tử của đồng phân cis lớn hơn lực liên phân tử của đồng phân trans (momen lưỡng cực = 0 vì độ phân cực của 2 nhóm thế ở hai phía của liên kết đôi triệt tiêu lẫn nhau). .

+ Nhiệt độ nóng chảy của đồng phân trans cao hơn đồng phân cis vì trong tinh thể, ngoài tác động qua lại giữa các phân tử, ta còn phải xét tới mức độ sắp xếp chặt chẽ giữa các phân tử. Đồng phân cis có hình trạng chữ U, khiến các phân tử khó liên kết với nhau hơn so với đồng phân trans thẳng.

3. Đồng phân cấu tạo

Đồng phân cấu tạo là đồng phân nhưng mà khả năng liên kết của các nguyên tử trong phân tử là không giống nhau. Butan là ankan đơn giản nhất để hiển thị đồng phân cấu tạo. Butan có hai đồng phân cấu tạo là butan và isobutene.

Do độ bền liên kết không giống nhau nên hai phân tử có các tính chất vật lý và hóa học không giống nhau. Đồng phân cấu tạo có thể được tạo thành bởi các hydrocacbon có ít nhất bốn nguyên tử cacbon. Có ba loại đồng phân cấu trúc là đồng phân cấu tạo, vị trí và công dụng.

4. Sự khác lạ giữa Đồng phân hình học và đồng phân cấu trúc là gì?

– Đồng phân hình học là đồng phân lập thể. Do đó, các liên kết cũng giống như so với đồng phân cấu trúc, ở đó các đồng phân không giống nhau do sự liên kết của các nguyên tử. Trong các đồng phân hình học, chúng không giống nhau do sự sắp xếp ba chiều trong ko gian.

– Thông thường đối với một phân tử có hai đồng phân hình học là cis, trans hoặc E, Z, nhưng đối với một phân tử có thể có một số lượng lớn đồng phân hình học.

Đồng phân hình học về cơ bản được trình diễn bằng phân tử có liên kết đôi cacbon-cacbon. Đồng phân cấu tạo được trình bày bằng ankan, anken, anken và hợp chất thơm.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Hóa 12

Hình Ảnh về: Đồng phân hình học là gì

Video về: Đồng phân hình học là gì

Wiki về Đồng phân hình học là gì

Đồng phân hình học là gì -

Trả lời các câu hỏi một cách cụ thể và chuẩn xác "Chủ nghĩa đồng phân hình học là gì" và phần kiến ​​thức tham khảo là tài liệu Hóa học 12 rất hữu ích dành cho các bạn học trò và quý thầy cô tham khảo.

Trả lời câu hỏi: Đồng phân hình học là gì?

Đồng phân hình học là đồng phân xảy ra do sự không giống nhau về vị trí của các nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong ko gian đối với liên kết đôi C = C.

Tiếp theo, chúng ta cùng tới với trường giainhat.vn để tìm hiểu kỹ hơn về đồng phân nhé!

Tri thức sâu rộng về đồng phân hình học

1. Chủ nghĩa đồng phân là gì?

Đồng phân là những hợp chất không giống nhau nhưng có cùng công thức phân tử.

Các chất đồng phân của nhau có tính chất không giống nhau vì chúng có cấu trúc hóa học không giống nhau.

- Xem xét: Các chất đồng phân của nhau có cùng phân tử khối nhưng những chất có cùng phân tử khối có thể ko phải là đồng phân của nhau.


- Có hai loại đồng phân:

+ Đồng phân hình học

+ Đồng phân cấu tạo

[CHUẨN NHẤT]    Đồng phân hình học là gì?

2. Đồng phân hình học

- Đồng phân hình học là một loại đồng phân lập thể. Loại thuyết đồng phân này là kết quả lúc các phân tử bị hạn chế chuyển động quay, về cơ bản, bởi một liên kết đôi. Lúc có một liên kết carbon-carbon duy nhất, có thể quay vòng.

- Do đó, ngay cả lúc chúng ta vẽ các nguyên tử, sự sắp xếp của chúng sẽ giống nhau. Nhưng lúc có một liên kết đôi cacbon-cacbon, chúng ta có thể suy ra hai cách sắp xếp của các nguyên tử trong phân tử.

[CHUẨN NHẤT]    Đồng phân hình học là gì (ảnh 2)

Các đồng phân tạo thành được gọi là đồng phân cis, đồng phân trans hoặc đồng phân EZ. Trong đồng phân cis, các nguyên tử cùng loại nằm về cùng phía của phân tử. Nhưng trong đồng phân trans, các nguyên tử cùng loại nằm ở phía đối diện của phân tử. Ví dụ, cấu trúc cis và trans cho 1,2-dichloroethane như sau.

Tính chất vật lý:

Nhiệt độ sôi của đồng phân cis cao do hai nhóm thế ở cùng phía (so với liên kết đôi) làm cho phân tử có cực. Do đó, lực liên phân tử của đồng phân cis lớn hơn lực liên phân tử của đồng phân trans (momen lưỡng cực = 0 vì độ phân cực của 2 nhóm thế ở hai phía của liên kết đôi triệt tiêu lẫn nhau). .

+ Nhiệt độ nóng chảy của đồng phân trans cao hơn đồng phân cis vì trong tinh thể, ngoài tác động qua lại giữa các phân tử, ta còn phải xét tới mức độ sắp xếp chặt chẽ giữa các phân tử. Đồng phân cis có hình trạng chữ U, khiến các phân tử khó liên kết với nhau hơn so với đồng phân trans thẳng.

3. Đồng phân cấu tạo

Đồng phân cấu tạo là đồng phân nhưng mà khả năng liên kết của các nguyên tử trong phân tử là không giống nhau. Butan là ankan đơn giản nhất để hiển thị đồng phân cấu tạo. Butan có hai đồng phân cấu tạo là butan và isobutene.

Do độ bền liên kết không giống nhau nên hai phân tử có các tính chất vật lý và hóa học không giống nhau. Đồng phân cấu tạo có thể được tạo thành bởi các hydrocacbon có ít nhất bốn nguyên tử cacbon. Có ba loại đồng phân cấu trúc là đồng phân cấu tạo, vị trí và công dụng.

4. Sự khác lạ giữa Đồng phân hình học và đồng phân cấu trúc là gì?

- Đồng phân hình học là đồng phân lập thể. Do đó, các liên kết cũng giống như so với đồng phân cấu trúc, ở đó các đồng phân không giống nhau do sự liên kết của các nguyên tử. Trong các đồng phân hình học, chúng không giống nhau do sự sắp xếp ba chiều trong ko gian.

- Thông thường đối với một phân tử có hai đồng phân hình học là cis, trans hoặc E, Z, nhưng đối với một phân tử có thể có một số lượng lớn đồng phân hình học.

Đồng phân hình học về cơ bản được trình diễn bằng phân tử có liên kết đôi cacbon-cacbon. Đồng phân cấu tạo được trình bày bằng ankan, anken, anken và hợp chất thơm.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Hóa 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận