Đồng phân hình học của C5H10

Trả lời các câu hỏi một cách cụ thể và xác thực “Đồng phân hình học của C5Hmườivà phần kiến ​​thức tham khảo là tài liệu Hóa học 12 rất hữu ích dành cho các bạn học trò và quý thầy cô tham khảo.

Trả lời câu hỏi: Đồng phân hình học của C5Hmười

5Hmười có 1 đồng phân hình học:

Trong đó: pent 2 en có đồng phân hình học:

Trước hết

cis pent 2 en

2

Đồng phân hình học chính xác nhất của C5H10 (ảnh 2)

trans pent 2 en

Tiếp theo, các em hãy cùng trường giainhat.vn tìm hiểu kỹ hơn về đồng phân và đồng phân của C nhé5Hmười Xin vui lòng!

Tri thức sâu rộng về đồng phân

1. Chủ nghĩa đồng phân là gì?

Đồng phân là những hợp chất không giống nhau nhưng có cùng công thức phân tử.

Các chất đồng phân của nhau có tính chất không giống nhau vì chúng có cấu trúc hóa học không giống nhau.


– Xem xét: Các chất đồng phân của nhau có cùng phân tử khối nhưng những chất có cùng phân tử khối có thể ko phải là đồng phân của nhau.

2. Tính chất vật lý của đồng phân

– Nhiệt độ sôi của đồng phân cis cao do hai nhóm thế ở cùng phía (so với liên kết đôi) làm cho phân tử có cực. Do đó, lực liên phân tử của đồng phân cis lớn hơn lực liên phân tử của đồng phân trans (momen lưỡng cực = 0 vì độ phân cực của 2 nhóm thế ở hai phía của liên kết đôi triệt tiêu lẫn nhau). .

Nhiệt độ nóng chảy của đồng phân trans cao hơn đồng phân cis vì trong tinh thể, ngoài tác động qua lại giữa các phân tử, ta còn phải xét tới mức độ sắp xếp chặt chẽ giữa các phân tử. Đồng phân cis có hình dáng chữ U, khiến các phân tử khó liên kết với nhau hơn so với đồng phân trans thẳng.

3. Đồng phân của C5Hmười

– Penten C5Hmười Có 6 đồng phân trong đó:

– Penten C5Hmười có 5 đồng phân cấu tạo (còn gọi là đồng phân mạch cacbon hoặc đồng phân mạch hở).

STT

Chất đồng phân

Tên

Trước hết

CHỈ CÓ2 = CH – CHỈ2 – CHỈ CÓ2 – CHỈ CÓ3

pent –1 – vi

2

Đồng phân hình học chính xác nhất của C5H10 (ảnh 3)

2 – metylbut – 1 – vi

3

Đồng phân hình học chính xác nhất của C5H10 (ảnh 4)

3 – metylbut – 1 – vi

4

Đồng phân hình học chính xác nhất của C5H10 (ảnh 5)

2 – metylbut – 2 – en

5

CHỈ CÓ3 – CH = CH – CHỈ2 – CHỈ CÓ3

pent –2 – vi


– Trong đó: pent – 2 – en có đồng phân hình học là:

STT

Chất đồng phân

Tên

Trước hết

Đồng phân hình học chính xác nhất của C5H10 (ảnh 6)

cis – pent – 2 – en

2

Đồng phân hình học chính xác nhất của C5H10 (ảnh 7)

trans – pent – 2 – en

Vì vậy, bao gồm các đồng phân hình học, các penten C5Hmười có tổng số 6 đồng phân.

4. Các bước viết đồng phân

– Dựa vào công thức phân tử, số liên kết π + v để chọn loại chất thích hợp. Thông thường vấn đề sẽ là viết đồng phân của một hợp chất cụ thể.

– Viết mạch C chính:

+ Mạch hở: Ko phân nhánh, 1 nhánh, 2 nhánh …

+ Mạch vòng: vòng ko nhánh, vòng móng có nhánh….

– Gắn các nhóm chức hoặc liên kết bôi trơn (nếu có) vào mạch. Sau đó vận chuyển để thay đổi vị trí. Cần cân nhắc đối xứng để tránh trùng lặp.

– Nhập H để đảm bảo tính hóa trị của các nguyên tố. Đối với thử nghiệm, ko cần thiết.

5. Tính đồng phân ankan

– Khái niệm: ankan là hiđrocacbon no, mạch hở. Trong ankan chỉ có liên kết đơn CC và CH.

– Ban Chấp hành Trung ương: CƯNH2n + 2 (n ≥ 1).

– Các ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon và từ C4 chỉ xuất hiện đồng phân.

– Công thức nhanh: 3

* Vận dụng: Tính số đồng phân ankan C4Hmười:

– Thay vì viết

Đồng phân hình học chính xác nhất của C5H10 (ảnh 8)

Bhutan

Đồng phân hình học chính xác nhất của C5H10 (ảnh 9)

2 – metylpropan

– Ta sử dụng công thức trên với n = 4, 24-4 + 1 = 2 đồng phân.

Với C5Hthứ mười haita có n = 5 đồng phân ankan sẽ là 25-4 + 1 = 3 đồng phân.

6. Tính đồng phân anken

Anken là những hiđrocacbon ko no, mạch hở, trong phân tử có chứa một liên kết đôi.

– Ban Chấp hành Trung ương: CƯNH2N (n ≥ 2).

– Anken có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí liên kết đôi và đồng phân hình học.

– Mẹo nhanh để tính số đồng phân anken:

Xét 2C có liên kết đôi, mỗi C sẽ liên kết với 2 nhóm thế (giống nhau hoặc không giống nhau).

– Ví dụ với C4Hsố 8: Trừ 2C bằng liên kết đôi sẽ để lại nhóm thế 2C và H.

Đồng phân hình học chính xác nhất của C5H10 (ảnh 10)

Nếu đề bài yêu cầu tính số đồng phân thì công thức cấu tạo sẽ là: 1 + 1 + 1 = 3 đồng phân. Nếu buộc phải phải có đồng phân (kể cả đồng phân hình học) thì sẽ là 1 + 1 + 2 = 4 đồng phân.

– Ví dụ với C5Hmười: Trừ 2C bằng liên kết đôi sẽ để lại nhóm thế 3C và H.

Đồng phân hình học chính xác nhất của C5H10 (ảnh 11).

Ta có 5 đồng phân cấu tạo và 6 đồng phân anken.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Hóa 12

Hình Ảnh về: Đồng phân hình học của C5H10

Video về: Đồng phân hình học của C5H10

Wiki về Đồng phân hình học của C5H10

Đồng phân hình học của C5H10 -

Trả lời các câu hỏi một cách cụ thể và xác thực “Đồng phân hình học của C5Hmười" và phần kiến ​​thức tham khảo là tài liệu Hóa học 12 rất hữu ích dành cho các bạn học trò và quý thầy cô tham khảo.

Trả lời câu hỏi: Đồng phân hình học của C5Hmười

5Hmười có 1 đồng phân hình học:

Trong đó: pent 2 en có đồng phân hình học:

Trước hết

cis pent 2 en

2

Đồng phân hình học chính xác nhất của C5H10 (ảnh 2)

trans pent 2 en

Tiếp theo, các em hãy cùng trường giainhat.vn tìm hiểu kỹ hơn về đồng phân và đồng phân của C nhé5Hmười Xin vui lòng!

Tri thức sâu rộng về đồng phân

1. Chủ nghĩa đồng phân là gì?

Đồng phân là những hợp chất không giống nhau nhưng có cùng công thức phân tử.

Các chất đồng phân của nhau có tính chất không giống nhau vì chúng có cấu trúc hóa học không giống nhau.


- Xem xét: Các chất đồng phân của nhau có cùng phân tử khối nhưng những chất có cùng phân tử khối có thể ko phải là đồng phân của nhau.

2. Tính chất vật lý của đồng phân

- Nhiệt độ sôi của đồng phân cis cao do hai nhóm thế ở cùng phía (so với liên kết đôi) làm cho phân tử có cực. Do đó, lực liên phân tử của đồng phân cis lớn hơn lực liên phân tử của đồng phân trans (momen lưỡng cực = 0 vì độ phân cực của 2 nhóm thế ở hai phía của liên kết đôi triệt tiêu lẫn nhau). .

Nhiệt độ nóng chảy của đồng phân trans cao hơn đồng phân cis vì trong tinh thể, ngoài tác động qua lại giữa các phân tử, ta còn phải xét tới mức độ sắp xếp chặt chẽ giữa các phân tử. Đồng phân cis có hình dáng chữ U, khiến các phân tử khó liên kết với nhau hơn so với đồng phân trans thẳng.

3. Đồng phân của C5Hmười

- Penten C5Hmười Có 6 đồng phân trong đó:

- Penten C5Hmười có 5 đồng phân cấu tạo (còn gọi là đồng phân mạch cacbon hoặc đồng phân mạch hở).

STT

Chất đồng phân

Tên

Trước hết

CHỈ CÓ2 = CH - CHỈ2 - CHỈ CÓ2 - CHỈ CÓ3

pent –1 - vi

2

Đồng phân hình học chính xác nhất của C5H10 (ảnh 3)

2 - metylbut - 1 - vi

3

Đồng phân hình học chính xác nhất của C5H10 (ảnh 4)

3 - metylbut - 1 - vi

4

Đồng phân hình học chính xác nhất của C5H10 (ảnh 5)

2 - metylbut - 2 - en

5

CHỈ CÓ3 - CH = CH - CHỈ2 - CHỈ CÓ3

pent –2 - vi


- Trong đó: pent - 2 - en có đồng phân hình học là:

STT

Chất đồng phân

Tên

Trước hết

Đồng phân hình học chính xác nhất của C5H10 (ảnh 6)

cis - pent - 2 - en

2

Đồng phân hình học chính xác nhất của C5H10 (ảnh 7)

trans - pent - 2 - en

Vì vậy, bao gồm các đồng phân hình học, các penten C5Hmười có tổng số 6 đồng phân.

4. Các bước viết đồng phân

- Dựa vào công thức phân tử, số liên kết π + v để chọn loại chất thích hợp. Thông thường vấn đề sẽ là viết đồng phân của một hợp chất cụ thể.

- Viết mạch C chính:

+ Mạch hở: Ko phân nhánh, 1 nhánh, 2 nhánh ...

+ Mạch vòng: vòng ko nhánh, vòng móng có nhánh….

- Gắn các nhóm chức hoặc liên kết bôi trơn (nếu có) vào mạch. Sau đó vận chuyển để thay đổi vị trí. Cần cân nhắc đối xứng để tránh trùng lặp.

- Nhập H để đảm bảo tính hóa trị của các nguyên tố. Đối với thử nghiệm, ko cần thiết.

5. Tính đồng phân ankan

- Khái niệm: ankan là hiđrocacbon no, mạch hở. Trong ankan chỉ có liên kết đơn CC và CH.

- Ban Chấp hành Trung ương: CƯNH2n + 2 (n ≥ 1).

- Các ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon và từ C4 chỉ xuất hiện đồng phân.

- Công thức nhanh: 3

* Vận dụng: Tính số đồng phân ankan C4Hmười:

- Thay vì viết

Đồng phân hình học chính xác nhất của C5H10 (ảnh 8)

Bhutan

Đồng phân hình học chính xác nhất của C5H10 (ảnh 9)

2 - metylpropan

- Ta sử dụng công thức trên với n = 4, 24-4 + 1 = 2 đồng phân.

Với C5Hthứ mười haita có n = 5 đồng phân ankan sẽ là 25-4 + 1 = 3 đồng phân.

6. Tính đồng phân anken

Anken là những hiđrocacbon ko no, mạch hở, trong phân tử có chứa một liên kết đôi.

- Ban Chấp hành Trung ương: CƯNH2N (n ≥ 2).

- Anken có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí liên kết đôi và đồng phân hình học.

- Mẹo nhanh để tính số đồng phân anken:

Xét 2C có liên kết đôi, mỗi C sẽ liên kết với 2 nhóm thế (giống nhau hoặc không giống nhau).

- Ví dụ với C4Hsố 8: Trừ 2C bằng liên kết đôi sẽ để lại nhóm thế 2C và H.

Đồng phân hình học chính xác nhất của C5H10 (ảnh 10)

Nếu đề bài yêu cầu tính số đồng phân thì công thức cấu tạo sẽ là: 1 + 1 + 1 = 3 đồng phân. Nếu buộc phải phải có đồng phân (kể cả đồng phân hình học) thì sẽ là 1 + 1 + 2 = 4 đồng phân.

- Ví dụ với C5Hmười: Trừ 2C bằng liên kết đôi sẽ để lại nhóm thế 3C và H.

Đồng phân hình học chính xác nhất của C5H10 (ảnh 11).

Ta có 5 đồng phân cấu tạo và 6 đồng phân anken.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Hóa 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận