Dàn ý phân tích tác phẩm Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS (hay nhất)

Vui long tham khảo thông tin đo Phân tích dàn ý tác phẩm Thông điệp nhân Ngày toàn cầu phòng, chống AIDS của trường giainhat.vn dưới đây để nắm những ý chính cần triển khai cho bài văn mẫu và củng cố kiến ​​thức về tác phẩm.

Phân tích dàn ý tác phẩm Thông điệp nhân ngày toàn cầu phòng chống AIDS – Bài mẫu 1

1. Mở bài

Giới thiệu tác giả Kophi Annan và tác phẩm “Thông điệp nhân ngày Toàn cầu phòng chống AIDS”

2. Thân thể

– Cơ sở pháp lý của thông báo:


+ Nêu cam kết của tất cả các nước trên toàn cầu trong việc đánh bại HIV / AIDS vào năm 2001 + Nêu “Tuyên bố cam kết phòng chống HIV / AIDS” của tất cả các nước đó

– Tình hình và nhiệm vụ phòng chống HIV / AIDS

+ Thực trạng phòng chống AIDS: Những kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại.

+ Nhiệm vụ đặt ra cho tư nhân, số đông và xã hội

– Lời kêu gọi chống lại bệnh AIDS:

+ Lên tiếng về bệnh AIDS

+ Phá bỏ bức tường yên lặng, kỳ thị và phân biệt đối xử

3. Kết luận

Khẳng định trị giá ý nghĩa của thông điệp

Phân tích dàn ý tác phẩm Thông điệp nhân ngày toàn cầu phòng chống AIDS – Bài mẫu 2


I. Nghiên cứu chung

1. Phụ đề

– Cophi Anna: Sinh ngày 8 tháng 4 năm 1938 tại Ghana (một nước Cộng hòa Châu Phi).

– Quá trình làm việc:

 • 1962: Khởi đầu làm việc tại Liên hợp quốc

 • Năm 1966: Thứ trưởng Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách giữ gìn hòa bình.

 • Từ 01/01/1997: Tổng thư ký Liên hợp quốc. Ông giữ chức vụ này trong hai nhiệm kỳ liên tục cho tới tháng 1 năm 2007 (10 năm).

2. Văn bản

một. Bối cảnh và mục tiêu thông minh

 • Phi Anna đã viết tài liệu này cho mọi người trên toàn cầu nhân ngày Toàn cầu phòng chống HIV / AIDS 1/12/2003.

 • Mục tiêu: Kêu gọi các tư nhân và mọi người chung tay ngăn chặn nguy cơ, nhận thấy sự nguy hiểm của đại dịch này.

b. Loại

 • Văn bản nhật dụng.

 • Thông điệp: Đây là những thông báo quan trọng đối với nhiều người, nhiều quốc gia và sắc tộc.

c. Cách trình diễn

Bài văn được phân thành ba đoạn.

 • Đoạn 1 (Từ đầu tới “… tranh đấu với đại dịch này”): Nhắc lại nhiệm vụ chống đại dịch AIDS được đặt ra cách đây hai năm.

 • Đoạn 2 (Tiếp theo “… hành động thực tiễn của tôi”): Điểm lại những việc đã làm được và chưa làm được sau hai năm kêu gọi và Tuyên bố cam kết phòng chống HIV / AIDS.

 • Đoạn 3 (Còn lại): Lời kêu gọi ko phân biệt đối xử với những người bị bệnh và hãy hành động nguy cấp trong trận chiến chống HIV / AIDS.

d. Chủ đề

Thông điệp nêu rõ sự nguy hiểm của toàn nhân loại => kêu gọi tất cả các nước và mọi người coi đó là nghĩa vụ của chính mình, ko yên lặng, kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV / AIDS.

>> Soạn + Đề xuất câu hỏi trong lớp cho Thông điệp nhân ngày toàn cầu phòng chống AIDS 1/12/2003

… /…

Vậy nó là Trường giainhat.vn vừa hỗ trợ Phân tích dàn ý tác phẩm Thông điệp nhân Ngày toàn cầu phòng, chống AIDS để các em tham khảo và có thể viết được một bài văn mẫu hoàn chỉnh. Chúc may mắn với việc học tiếng nói của bạn!

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Hình Ảnh về: Dàn ý phân tích tác phẩm Thông điệp nhân ngày toàn cầu phòng chống AIDS

(hay nhất)

Video về: Dàn ý phân tích tác phẩm Thông điệp nhân ngày toàn cầu phòng chống AIDS

(hay nhất)

Wiki về Dàn ý phân tích tác phẩm Thông điệp nhân ngày toàn cầu phòng chống AIDS

(hay nhất)

Dàn ý phân tích tác phẩm Thông điệp nhân ngày toàn cầu phòng chống AIDS

(hay nhất) -

Vui long tham khảo thông tin đo Phân tích dàn ý tác phẩm Thông điệp nhân Ngày toàn cầu phòng, chống AIDS của trường giainhat.vn dưới đây để nắm những ý chính cần triển khai cho bài văn mẫu và củng cố kiến ​​thức về tác phẩm.

Phân tích dàn ý tác phẩm Thông điệp nhân ngày toàn cầu phòng chống AIDS - Bài mẫu 1

1. Mở bài

Giới thiệu tác giả Kophi Annan và tác phẩm "Thông điệp nhân ngày Toàn cầu phòng chống AIDS"

2. Thân thể

- Cơ sở pháp lý của thông báo:


+ Nêu cam kết của tất cả các nước trên toàn cầu trong việc đánh bại HIV / AIDS vào năm 2001 + Nêu "Tuyên bố cam kết phòng chống HIV / AIDS" của tất cả các nước đó

- Tình hình và nhiệm vụ phòng chống HIV / AIDS

+ Thực trạng phòng chống AIDS: Những kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại.

+ Nhiệm vụ đặt ra cho tư nhân, số đông và xã hội

- Lời kêu gọi chống lại bệnh AIDS:

+ Lên tiếng về bệnh AIDS

+ Phá bỏ bức tường yên lặng, kỳ thị và phân biệt đối xử

3. Kết luận

Khẳng định trị giá ý nghĩa của thông điệp

Phân tích dàn ý tác phẩm Thông điệp nhân ngày toàn cầu phòng chống AIDS - Bài mẫu 2


I. Nghiên cứu chung

1. Phụ đề

- Cophi Anna: Sinh ngày 8 tháng 4 năm 1938 tại Ghana (một nước Cộng hòa Châu Phi).

- Quá trình làm việc:

 • 1962: Khởi đầu làm việc tại Liên hợp quốc

 • Năm 1966: Thứ trưởng Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách giữ gìn hòa bình.

 • Từ 01/01/1997: Tổng thư ký Liên hợp quốc. Ông giữ chức vụ này trong hai nhiệm kỳ liên tục cho tới tháng 1 năm 2007 (10 năm).

2. Văn bản

một. Bối cảnh và mục tiêu thông minh

 • Phi Anna đã viết tài liệu này cho mọi người trên toàn cầu nhân ngày Toàn cầu phòng chống HIV / AIDS 1/12/2003.

 • Mục tiêu: Kêu gọi các tư nhân và mọi người chung tay ngăn chặn nguy cơ, nhận thấy sự nguy hiểm của đại dịch này.

b. Loại

 • Văn bản nhật dụng.

 • Thông điệp: Đây là những thông báo quan trọng đối với nhiều người, nhiều quốc gia và sắc tộc.

c. Cách trình diễn

Bài văn được phân thành ba đoạn.

 • Đoạn 1 (Từ đầu tới “… tranh đấu với đại dịch này”): Nhắc lại nhiệm vụ chống đại dịch AIDS được đặt ra cách đây hai năm.

 • Đoạn 2 (Tiếp theo “… hành động thực tiễn của tôi”): Điểm lại những việc đã làm được và chưa làm được sau hai năm kêu gọi và Tuyên bố cam kết phòng chống HIV / AIDS.

 • Đoạn 3 (Còn lại): Lời kêu gọi ko phân biệt đối xử với những người bị bệnh và hãy hành động nguy cấp trong trận chiến chống HIV / AIDS.

d. Chủ đề

Thông điệp nêu rõ sự nguy hiểm của toàn nhân loại => kêu gọi tất cả các nước và mọi người coi đó là nghĩa vụ của chính mình, ko yên lặng, kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV / AIDS.

>> Soạn + Đề xuất câu hỏi trong lớp cho Thông điệp nhân ngày toàn cầu phòng chống AIDS 1/12/2003

… /…

Vậy nó là Trường giainhat.vn vừa hỗ trợ Phân tích dàn ý tác phẩm Thông điệp nhân Ngày toàn cầu phòng, chống AIDS để các em tham khảo và có thể viết được một bài văn mẫu hoàn chỉnh. Chúc may mắn với việc học tiếng nói của bạn!

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận