Dàn ý phân tích cơ sở thực tế bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh (hay nhất)

Hướng dẫn thiết lập Lập dàn ý phân tích cơ sở thực tiễn của việc Hồ Chí Minh tuyên ngôn độc lập tốt nhất. Với dàn ý và bài văn mẫu được tổng hợp và biên soạn dưới đây sẽ giúp các em học trò có thêm nhiều tài liệu hữu ích cho việc học tập môn văn. Hãy cùng tham khảo!

Lập dàn ý phân tích cơ sở thực tiễn của việc Hồ Chí Minh tuyên ngôn độc lập

I. Mở đầu bài học

Giới thiệu “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh.

II. Thẻ thân thể

– Hồ Chí Minh tố cáo tội ác của thực dân Pháp:


+ Tội ác diệt chủng, giết thịt hại hơn hai triệu đồng bào ta vì chết đói.

+ Trong 5 năm chúng đã hai lần bán nước ta cho Nhật.

+ Phản bội đồng minh, hai lần dâng Đông Dương cho Nhật.

+ Trong lúc chạy trốn, hắn còn thảm sát các chiến sĩ cách mệnh của ta trong ngục tù.

– Hồ Chí Minh khẳng định truyền thống đấu tranh của dân tộc:

+ Tuyên bố đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ thuộc địa với Pháp.

+ Xóa bỏ mọi hiệp ước nhưng mà Pháp đã ký đối với Việt Nam.

+ Xóa bỏ đặc quyền của Pháp trên quốc gia ta.

+ Người khẳng định ý thức kết đoàn của nhân dân ta trong trận chiến đấu chống quân địch.

+ Bác đưa ra những luận điểm và yêu cầu đối với các nước trên toàn cầu phải xác nhận nền độc lập của Việt Nam.

– Nghệ thuật: Giọng điệu hùng hồn, gang thép; lập luận hùng hồn, thuyết phục.

III. Kết thúc

Khẳng định nước ta có quyền hưởng tự do, độc lập.

Phân tích cơ sở thực tiễn của việc Hồ Chí Minh tuyên ngôn độc lập

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời lúc Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình trước hàng triệu đồng bào. Nếu ở đầu tác phẩm, Hồ Chí Minh đưa “Tuyên ngôn độc lập” của Mỹ và “Tuyên ngôn về quyền của con người và của công dân” của Pháp làm cơ sở pháp lý, thì ở phần thứ hai Người đã nêu lên cơ sở thực tiễn. của bản tuyên ngôn.

Cơ sở đó bắt nguồn từ việc Hồ Chí Minh tố cáo tội ác của thực dân Pháp. Ông liệt kê những hành động nhưng mà họ đã thực hiện chống lại sức dân của chúng tôi. Những gì họ làm luôn đi trái lại chính nghĩa và nhân văn. Thực dân Pháp đã lợi dụng “ngọn cờ tự do, đồng đẳng và huynh đệ tương tàn” để áp bức nhân dân ta, xâm lược lãnh thổ nước ta hơn tám mươi năm. Chính sách thống trị của họ vô cùng khắc nghiệt và tàn bạo.

Về chính trị, chúng “tuyệt đối ko cho nhân dân ta một tẹo tự do dân chủ nào”, nhà tù chúng dựng lên nhiều hơn trường học. Chúng đã “giết thịt hại trắng trợn” những người con yêu nước của dân tộc. Họ “thực hiện chính sách ngu dân”, làm suy nhược nòi giống của chúng ta bằng ma tuý và rượu. Thực dân Pháp có ý đồ rất lớn lúc thiết lập ba cơ chế chính trị không giống nhau ở ba miền nhằm ngăn cản sự thống nhất của quốc gia ta và chia cắt khối kết đoàn của nhân dân ta.

Về kinh tế, chúng “bóc lột nhân dân ta tới tận xương tủy”, “cướp ko đất, ko mỏ, vật liệu”, áp đặt vô số thứ thuế vô lý, khiến nhân dân ta lâm vào cảnh lầm than, đói khổ. Tàn nhẫn nhất là chúng đã gây ra nạn đói năm 1945 làm chết hơn hai triệu đồng bào ta. Thủ đoạn của chúng vô cùng gian ác bộc lộ thực chất vô nhân đạo. Đó là tội ác diệt chủng. Chúng muốn xóa sổ nước ta trên bản đồ toàn cầu, muốn xoá sổ hết các chủng tộc của chúng ta để chúng dễ dàng xâm lược và thống trị. Chỉ trong vòng 5 năm, “chúng đã hai lần bán nước ta cho Nhật”, vậy nhưng mà chúng vẫn tự cho mình là “bảo hộ”, là “văn minh”. Hơn nữa, họ còn khẳng định Đông Dương là thuộc địa của họ trong lúc thực tiễn họ đã đầu hàng Nhật, Đông Dương trở thành thuộc địa của Nhật và nhân dân ta giành lại độc lập tự do từ tay quân xâm lược. Phát xít Nhật chứ ko phải của thực dân Pháp. Chúng đã trực tiếp khủng bố Việt Minh, “dù thua chạy toán loạn, chúng giết thịt hại phần lớn tù chính trị ở Yên Bái, Cao Bằng một cách mọi rợ”. Thủ đoạn của chúng ko chỉ độc ác nhưng mà tính cách của chúng cũng rất hèn mạt và bội bạc. Tuy nhiên, với lòng nhân đạo của mình, “sau biến động ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã giúp nhiều người Pháp vượt biên, cứu nhiều người Pháp thoát khỏi các nhà tù của Nhật, và cứu sống họ. tài sản cho họ ”. Nhân dân ta luôn giương cao ngọn cờ chính nghĩa và “nhân hậu” đối với quân địch của chính mình. Thực dân Pháp gian ác và vô nhân đạo, trận chiến tranh nhưng mà chúng gây ra cho dân tộc ta là trận chiến tranh vô nghĩa. Họ phản bội quân Đồng minh, cấu kết với phát xít mở rộng xâm lược thuộc địa. Những từ ngữ “tuyệt đối ko được phép”, “mọi rợ”, “thẳng tay giết thịt người”, “tắm rửa”, “tắm máu”, “bóc lột tới tận xương tủy”,… đã trình bày thái độ phẫn nộ của tác giả. giả vờ tội ác của họ.

Bằng việc vạch trần thực chất của thực dân Pháp, Hồ Chí Minh đã khẳng định ý thức tranh đấu và truyền thống kết đoàn dân tộc. Người tuyên bố “xóa bỏ hoàn toàn quan hệ thuộc địa với Pháp, xóa bỏ mọi hiệp ước nhưng mà Pháp đã ký đối với Việt Nam, xóa bỏ mọi đặc quyền đặc lợi của Pháp ở Việt Nam”. Chúng ta đã “giành lại Việt Nam từ tay Nhật chứ ko phải Nhật. Tương tự, nước ta ko còn quan hệ gì với thực dân Pháp. Chúng ta” kiên quyết phản đối mưu mô của chúng “và chúng ta cũng quyết tâm quyết thắng, quyết thắng để giành lại độc lập, tự do cho các Với những dẫn chứng và phép tắc thuyết phục đó, Đồng minh ko thể ko xác nhận nền độc lập của dân tộc ta. chống chủ nghĩa phát xít trong nhiều năm, rằng nhân dân phải được giải phóng.! Nhân dân phải được độc lập “! Từ cơ sở thực tiễn về tội ác của thực dân Pháp, Người đã tuyên bố trước toàn toàn cầu rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và trên thực tiễn đã trở thành một nước tự do, nền độc lập toàn dân tộc Việt Nam quyết tâm sử dụng tất cả ý thức và sức lực, tính mệnh và tài sản để bảo tồn vùng độc lập tự do đó.

Bằng giọng văn hùng hồn, hùng hồn, bằng những dẫn chứng xác thực và lập luận chặt chẽ, cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn nói riêng và toàn thể bản tuyên ngôn của Hồ Chí Minh nói chung đã khẳng định Việt Nam ta trọn vẹn. hoàn toàn độc lập và tự do. Đồng thời, tác phẩm này cũng trình bày rõ phong cách chính trị của ông.

Vì thế, Trường giainhat.vn phân phối một số dàn ý cơ bản cũng như một số bài văn mẫu hay Lập dàn ý phân tích cơ sở thực tiễn của việc Hồ Chí Minh tuyên ngôn độc lập để các em tham khảo và có thể viết được một bài văn mẫu hoàn chỉnh. Chúc may mắn với việc học tiếng nói của bạn!

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Hình Ảnh về: Dàn ý phân tích cơ sở thực tiễn bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

(hay nhất)

Video về: Dàn ý phân tích cơ sở thực tiễn bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

(hay nhất)

Wiki về Dàn ý phân tích cơ sở thực tiễn bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

(hay nhất)

Dàn ý phân tích cơ sở thực tiễn bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

(hay nhất) -

Hướng dẫn thiết lập Lập dàn ý phân tích cơ sở thực tiễn của việc Hồ Chí Minh tuyên ngôn độc lập tốt nhất. Với dàn ý và bài văn mẫu được tổng hợp và biên soạn dưới đây sẽ giúp các em học trò có thêm nhiều tài liệu hữu ích cho việc học tập môn văn. Hãy cùng tham khảo!

Lập dàn ý phân tích cơ sở thực tiễn của việc Hồ Chí Minh tuyên ngôn độc lập

I. Mở đầu bài học

Giới thiệu "Tuyên ngôn độc lập" của Hồ Chí Minh.

II. Thẻ thân thể

- Hồ Chí Minh tố cáo tội ác của thực dân Pháp:


+ Tội ác diệt chủng, giết thịt hại hơn hai triệu đồng bào ta vì chết đói.

+ Trong 5 năm chúng đã hai lần bán nước ta cho Nhật.

+ Phản bội đồng minh, hai lần dâng Đông Dương cho Nhật.

+ Trong lúc chạy trốn, hắn còn thảm sát các chiến sĩ cách mệnh của ta trong ngục tù.

- Hồ Chí Minh khẳng định truyền thống đấu tranh của dân tộc:

+ Tuyên bố đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ thuộc địa với Pháp.

+ Xóa bỏ mọi hiệp ước nhưng mà Pháp đã ký đối với Việt Nam.

+ Xóa bỏ đặc quyền của Pháp trên quốc gia ta.

+ Người khẳng định ý thức kết đoàn của nhân dân ta trong trận chiến đấu chống quân địch.

+ Bác đưa ra những luận điểm và yêu cầu đối với các nước trên toàn cầu phải xác nhận nền độc lập của Việt Nam.

- Nghệ thuật: Giọng điệu hùng hồn, gang thép; lập luận hùng hồn, thuyết phục.

III. Kết thúc

Khẳng định nước ta có quyền hưởng tự do, độc lập.

Phân tích cơ sở thực tiễn của việc Hồ Chí Minh tuyên ngôn độc lập

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời lúc Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình trước hàng triệu đồng bào. Nếu ở đầu tác phẩm, Hồ Chí Minh đưa “Tuyên ngôn độc lập” của Mỹ và “Tuyên ngôn về quyền của con người và của công dân” của Pháp làm cơ sở pháp lý, thì ở phần thứ hai Người đã nêu lên cơ sở thực tiễn. của bản tuyên ngôn.

Cơ sở đó bắt nguồn từ việc Hồ Chí Minh tố cáo tội ác của thực dân Pháp. Ông liệt kê những hành động nhưng mà họ đã thực hiện chống lại sức dân của chúng tôi. Những gì họ làm luôn đi trái lại chính nghĩa và nhân văn. Thực dân Pháp đã lợi dụng “ngọn cờ tự do, đồng đẳng và huynh đệ tương tàn” để áp bức nhân dân ta, xâm lược lãnh thổ nước ta hơn tám mươi năm. Chính sách thống trị của họ vô cùng khắc nghiệt và tàn bạo.

Về chính trị, chúng “tuyệt đối ko cho nhân dân ta một tẹo tự do dân chủ nào”, nhà tù chúng dựng lên nhiều hơn trường học. Chúng đã “giết thịt hại trắng trợn” những người con yêu nước của dân tộc. Họ “thực hiện chính sách ngu dân”, làm suy nhược nòi giống của chúng ta bằng ma tuý và rượu. Thực dân Pháp có ý đồ rất lớn lúc thiết lập ba cơ chế chính trị không giống nhau ở ba miền nhằm ngăn cản sự thống nhất của quốc gia ta và chia cắt khối kết đoàn của nhân dân ta.

Về kinh tế, chúng “bóc lột nhân dân ta tới tận xương tủy”, “cướp ko đất, ko mỏ, vật liệu”, áp đặt vô số thứ thuế vô lý, khiến nhân dân ta lâm vào cảnh lầm than, đói khổ. Tàn nhẫn nhất là chúng đã gây ra nạn đói năm 1945 làm chết hơn hai triệu đồng bào ta. Thủ đoạn của chúng vô cùng gian ác bộc lộ thực chất vô nhân đạo. Đó là tội ác diệt chủng. Chúng muốn xóa sổ nước ta trên bản đồ toàn cầu, muốn xoá sổ hết các chủng tộc của chúng ta để chúng dễ dàng xâm lược và thống trị. Chỉ trong vòng 5 năm, “chúng đã hai lần bán nước ta cho Nhật”, vậy nhưng mà chúng vẫn tự cho mình là “bảo hộ”, là “văn minh”. Hơn nữa, họ còn khẳng định Đông Dương là thuộc địa của họ trong lúc thực tiễn họ đã đầu hàng Nhật, Đông Dương trở thành thuộc địa của Nhật và nhân dân ta giành lại độc lập tự do từ tay quân xâm lược. Phát xít Nhật chứ ko phải của thực dân Pháp. Chúng đã trực tiếp khủng bố Việt Minh, “dù thua chạy toán loạn, chúng giết thịt hại phần lớn tù chính trị ở Yên Bái, Cao Bằng một cách mọi rợ”. Thủ đoạn của chúng ko chỉ độc ác nhưng mà tính cách của chúng cũng rất hèn mạt và bội bạc. Tuy nhiên, với lòng nhân đạo của mình, “sau biến động ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã giúp nhiều người Pháp vượt biên, cứu nhiều người Pháp thoát khỏi các nhà tù của Nhật, và cứu sống họ. tài sản cho họ ”. Nhân dân ta luôn giương cao ngọn cờ chính nghĩa và “nhân hậu” đối với quân địch của chính mình. Thực dân Pháp gian ác và vô nhân đạo, trận chiến tranh nhưng mà chúng gây ra cho dân tộc ta là trận chiến tranh vô nghĩa. Họ phản bội quân Đồng minh, cấu kết với phát xít mở rộng xâm lược thuộc địa. Những từ ngữ “tuyệt đối ko được phép”, “mọi rợ”, “thẳng tay giết thịt người”, “tắm rửa”, “tắm máu”, “bóc lột tới tận xương tủy”,… đã trình bày thái độ phẫn nộ của tác giả. giả vờ tội ác của họ.

Bằng việc vạch trần thực chất của thực dân Pháp, Hồ Chí Minh đã khẳng định ý thức tranh đấu và truyền thống kết đoàn dân tộc. Người tuyên bố “xóa bỏ hoàn toàn quan hệ thuộc địa với Pháp, xóa bỏ mọi hiệp ước nhưng mà Pháp đã ký đối với Việt Nam, xóa bỏ mọi đặc quyền đặc lợi của Pháp ở Việt Nam”. Chúng ta đã "giành lại Việt Nam từ tay Nhật chứ ko phải Nhật. Tương tự, nước ta ko còn quan hệ gì với thực dân Pháp. Chúng ta" kiên quyết phản đối mưu mô của chúng "và chúng ta cũng quyết tâm quyết thắng, quyết thắng để giành lại độc lập, tự do cho các Với những dẫn chứng và phép tắc thuyết phục đó, Đồng minh ko thể ko xác nhận nền độc lập của dân tộc ta. chống chủ nghĩa phát xít trong nhiều năm, rằng nhân dân phải được giải phóng.! Nhân dân phải được độc lập "! Từ cơ sở thực tiễn về tội ác của thực dân Pháp, Người đã tuyên bố trước toàn toàn cầu rằng: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và trên thực tiễn đã trở thành một nước tự do, nền độc lập toàn dân tộc Việt Nam quyết tâm sử dụng tất cả ý thức và sức lực, tính mệnh và tài sản để bảo tồn vùng độc lập tự do đó.

Bằng giọng văn hùng hồn, hùng hồn, bằng những dẫn chứng xác thực và lập luận chặt chẽ, cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn nói riêng và toàn thể bản tuyên ngôn của Hồ Chí Minh nói chung đã khẳng định Việt Nam ta trọn vẹn. hoàn toàn độc lập và tự do. Đồng thời, tác phẩm này cũng trình bày rõ phong cách chính trị của ông.

Vì thế, Trường giainhat.vn phân phối một số dàn ý cơ bản cũng như một số bài văn mẫu hay Lập dàn ý phân tích cơ sở thực tiễn của việc Hồ Chí Minh tuyên ngôn độc lập để các em tham khảo và có thể viết được một bài văn mẫu hoàn chỉnh. Chúc may mắn với việc học tiếng nói của bạn!

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận