Dàn ý Làm sáng tỏ nhận định: Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện… đầy sức thuyết phục (hay nhất)

Tham khảo Dàn ý Làm sáng tỏ nhận định: Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện… đầy sức thuyết phục, tổng hợp đầy đủ dàn ý chung và những bài văn cảm nhận hay nhất. Qua các bài văn mẫu sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về tác phẩm, cùng tham khảo nhé!

Dàn ý Làm sáng tỏ nhận định: Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện… đầy sức thuyết phục

I. Mở Bài

– Bác viết văn ko phải đi từ những cảm hứng tình cờ, nhưng mà văn học của Bác luôn dõi theo bước đường cách mệnh, bổ trợ cho sự nghiệp của mình. Và tiêu biểu nhất trong số đó là bản Tuyên ngôn độc lập, được Bác tự tay viết và tuyên đọc ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

– Có ý kiến cho rằng: “Tuyên ngôn độc lập một văn kiện có trị giá lịch sử to lớn, một bài văn chính luận ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, sắt đá, lời lẽ hùng hồn, đầy sức thuyết phục”. Điều này là hoàn toàn xác thực, ko có gì để chối cãi và để làm rõ điều đó chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua cách khía cạnh không giống nhau của bản tuyên ngôn.

II. Thân Bài


* Hoàn cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập:

Chiến tranh toàn cầu thứ 2 kết thúc, Nhật đầu hàng quân Đồng Minh, nhân dân cả nước nổi dậy giành chính quyền.

* Văn kiện có trị giá lịch sử vô cùng to lớn:

– Khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

– Hoàn thành hơn 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ

– Xóa bỏ cơ chế phong kiến tồn tại trên tổ quốc hơn 1000 năm

– Động viên và kêu gọi sự trợ giúp, hỗ trợ từ các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn toàn cầu.

* Bài văn chính luận ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, sắt đá, lời lẽ hùng hồn, đầy sức thuyết phục:

– Cơ sở pháp lý chặt chẽ: Lấy lý luận của địch để đánh lại địch, đánh tan những mưu mô và luận điệu xảo trá của chúng.

+ Trích dẫn tuyên ngôn độc lập của Mỹ (1776)

+ Trích dẫn bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp

– Cơ sở lý luận thực tiễn:

+ Về chính trị: “chúng tuyệt đối ko cho nhân dân ta một tí tự do dân chủ nào”

+ Về kinh tế: “bóc lột dân ta tới xương tủy, làm cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều”

=> Không chấp nhận luận điệu “khai hóa” của thực dân Pháp.

+ Pháp đã bán nước ta hai lần cho phát xít Nhật trong vòng 5 năm, xiềng xích của Pháp – Nhật đã làm cho hơn 2 triệu đồng bào chết đói, đặc trưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Pháp đã khước từ đề xuất liên minh chống Nhật của ta, quay ra khủng bố khiến chúng ta tổn thất nặng nề, lúc thua chạy cũng ko tha cho những người tù chính trị.

=> Không chấp nhận luận điệu “bảo hộ” của thực dân Pháp.

+ Để lần nữa khẳng định việc Pháp hoàn toàn ko còn quyền bảo hộ ở nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, khẳng định hai sự thực: “Sự thực là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ ko phải thuộc địa của Pháp nữa. Lúc Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” và “Sự thực là dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ ko phải từ tay Pháp”.

– Lời tuyên ngôn hùng hồn, mạnh mẽ: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả ý thức và lực lượng, tính mệnh và của nả để giữ vững quyền tự do, độc lập đấy!”

III. Kết Bài

– Dù đã hơn 70 năm trôi qua nhưng bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh vẫn còn giữ nguyên những trị giá lịch sử lớn lao, đánh một dấu mốc son chói lòa trong lịch sử dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới cho tổ quốc, đó là kỷ nguyên của tự do và độc lập.

– Bằng những phép tắc sắc bén, giàu sức thuyết phục, Tuyên ngôn độc lập đã trở thành một áng văn chính luận kiệt xuất không thừa nhận hết những luận điệu xảo trá, bịp bợm của quân thù, dõng dạc tuyên bố với toàn thể nhân loại nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam ta.

Làm sáng tỏ nhận định: Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện… đầy sức thuyết phục

    Thi sĩ Việt Phương từng viết thế này về Bác trong bài thơ Muôn vàn tình thân yêu trùm lên khắp quê hương

“Bác thường để lại đĩa thịt gà nhưng mà ăn trọn mấy quả cà xứ Nghệ

Tránh nói chữ to và đi nhẹ cả trong vườn

Tim đau hết nỗi đau người ở chân trời góc bể

Tới bên Người ta thở dễ dàng hơn

Lúc đã quyết rất kiên cường mạnh mẽ

Đốt cháy Trường Sơn đánh Mỹ cũng ko sờn

Lòng trời biển dịu hiền lúc gặp trẻ

Sấm sét im cho nắng ấm chồi non…”

    Tương tự toàn thể con người, tư cách và khát vọng lớn lao của Hồ Chí Minh đều đã được trình bày qua sự nghiệp chính trị, sự nghiệp quân sự, sự nghiệp ngoại giao, sự nghiệp văn hóa, sự nghiệp giáo dục,… của Người. Trong những sự nghiệp đó có một sự nghiệp cũng rất lạ mắt, nhiều chủng loại và phong phú, có trị giá lâu bền, đấy là sự nghiệp văn học. Bác viết văn ko phải đi từ những cảm hứng tình cờ, nhưng mà văn học của Bác luôn dõi theo bước đường cách mệnh, bổ trợ cho sự nghiệp cách mệnh của mình. Và tiêu biểu nhất trong số đó là bản Tuyên ngôn độc lập, được Bác tự tay viết và tuyên đọc ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Có ý kiến cho rằng: “Tuyên ngôn độc lập một văn kiện có trị giá lịch sử to lớn, một bài văn chính luận ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, sắt đá, lời lẽ hùng hồn, đầy sức thuyết phục”. Điều là hoàn toàn xác thực, ko có gì để chối cãi và để làm rõ điều đó chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua cách khía cạnh không giống nhau của bản tuyên ngôn.

    Chiến tranh toàn cầu thứ 2 kết thúc, Nhật đầu hàng quân Đồng Minh, nhân dân cả nước nổi dậy giành chính quyền. Ngày 26/8/1945, Bác Hồ từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội, tại căn nhà số 48, phố Hàng Ngang, Người đã soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập. Ngày 2/9/1945 trước hàng vạn đồng bào, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Người đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam mới, Việt Nam dân chủ cộng hòa. Văn kiện lịch sử đấy, ra đời trong một hoàn cảnh hết sức đặc trưng, Pháp tuyên bố: “Đông Dương là thuộc địa của Pháp, bị Nhật xâm chiếm, nay Nhật đầu hàng thì Đông Dương phải trả về tay Pháp” . Cũng ngay trong thời khắc đấy, các thế lực thù địch quốc tế khác cũng nhăm nhe nhảy vào xâm lược nước ta. Bao nhiêu khó khăn chất chồng, ngay trong những ngày đầu nước ta có một chính quyền mới, tổ quốc mới, tổ quốc của con người Việt Nam.

    Bản Tuyên ngôn ra đời có ý nghĩa và trị giá lịch sử đặc trưng vô cùng, mở ra một kỷ nguyên mới cho nền độc lập dân tộc, kết thúc 80 năm giời đô hộ của thực dân Pháp, xong xuôi xóa bỏ cơ chế phong kiến đã tồn tại hơn 1000 năm trên tổ quốc ta, từ đây tổ quốc ta đã hoàn toàn được được độc lập, được quyền tự quyết trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị. Phải, nước Việt Nam phải do người Việt Nam làm chủ chứ ko phải là một nòi ngoại lai nào khác. Hơn thế nữa, Tuyên ngôn độc lập mang trị giá lịch sử còn ở việc nó ko chỉ hướng tới nhân dân Việt Nam, hướng tới các thế lực thù địch đang nhăm nhe xâm lược nước ta để đập tan những mưu mô, luận điệu xảo trá của chúng. Nhưng mà bản Tuyên ngôn còn hướng tới toàn thể các dân tộc trên toàn cầu đang đấu tranh cho nền độc lập tự do, động viên mạnh mẽ cho những phong trào đấy, cũng tranh thủ sự ủng hộ trợ giúp của nhân dân trên toàn toàn cầu. Tương tự, bản Tuyên ngôn độc lập ra đời là một văn kiện lịch sử có trị giá và ý nghĩa vô cùng to lớn.

    Ngoài việc là một văn kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn, thì Tuyên ngôn độc lập còn là một bài văn chính luận ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, sắt đá, lời lẽ hùng hồn, đầy sức thuyết phục. Điều đó được chứng minh qua 3 luận điểm lớn trong văn kiện, là cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và lời tuyên ngôn độc lập của Bác. Những luận điểm đấy đã phá tan mưu mô xâm lược và những luận điệu xảo trá.

    Về cơ sở pháp lý, mở đầu bản Tuyên ngôn, Hồ Chí Minh đã sử dụng chân lý được nêu ra trong bản Tuyên ngôn độc lập của Mỹ (1776): “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được; trong những quyền đấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Hồ Chủ tịch đã rất khôn khéo giảng nghĩa rộng ra, đồng thời nhấn mạnh: “tất cả các dân tộc trên toàn cầu đều sinh ra đồng đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Câu nói đấy nhằm để khẳng định ko nằm ngoài chân lý đấy, dân tộc ta cũng có quyền tự do, quyền đồng đẳng. Ngoài ra, Bác còn sử dụng Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của các mạng Pháp(1791). Người cũng nhấn mạnh hai từ “tự do” và “đồng đẳng”.

    Việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn đấy có ý nghĩa vô cùng lớn lao, bởi đây là hai nước lớn. Đây cũng những chân lý của thời đại, cũng là hai nước đang có dã tâm xâm lược nước ta. Bác đã dùng chính luận điệu của quân địch để đánh lại quân địch, đập tan mưu mô của Pháp và các thế lực thù địch. Cuối cùng, Người khẳng định chân lý trong một câu văn ngắn gọn, súc tích: “Đó là những lẽ phải ko người nào chối cãi được”. Điều này đã trình bày nghệ thuật luận chiến mạnh mẽ và sắc sảo trong ngòi bút chính luận của Hồ Chí Minh, trình bày trí tuệ, khát khao của Người và của toàn thể dân tộc Việt Nam về một cuộc sống tự do đồng đẳng. Những lý luận được lựa chọn đấy đã chạm tới trái tim, tới lương tri của những con người Pháp, nhân dân Pháp rằng quân đội của họ đang đi trái lại với những lời tâm huyết của tổ tiên hàng trăm năm về trước, đang bôi nhọ chính ông cha của mình bằng những hành động xảo trá, mưu mô xâm lược dơ dáy.

    Về cơ sở thực tiễn, Bác đã không thừa nhận hoàn toàn những luận điệu xảo trá của thực dân Pháp nhằm che đậy đi những mưu mô đen tối của chúng bằng những chứng cứ rõ ràng và xác thực: “Thế nhưng mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, đồng đẳng, nhân ái, tới cướp tổ quốc ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa”. Không chấp nhận đi những luận điệu “khai hóa”, Bác đã nêu lên những tội ác của Pháp trong hai lĩnh vực chính trị và kinh tế. Về chính trị, “chúng tuyệt đối ko cho nhân dân ta một tí tự do dân chủ nào”, hỏi nhưng mà xem làm gì có việc “khai hóa” văn minh nào nhưng mà nhà tù nhiều hơn trường học, những cuộc thảm sát đẫm máu nhân dân ta liên tục xảy ra, tới việc gieo rắc vào nhân dân ta thứ thuốc phiện, rượu cồn cốt để xoá sổ nòi ta? Hơn thế nữa về kinh tế, chúng “khai hóa” kiểu gì lúc liên tục “bóc lột dân ta tới xương tủy, làm cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều”, lại đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý. Tất cả những dẫn chứng đấy đã như giáng một đòn chí mạng vào cái luận điệu “khai hóa” nhưng mà chúng lặp lại mãi ko buông, cốt để lừa bịp nhân dân ta và nhân dân toàn cầu, nhưng rất tiếc đã bị Hồ Chí Minh làm cho đổ bể.

    Sau lúc không thừa nhận luận điệu “khai hóa”, Bác tiếp tục không thừa nhận cái luận điệu “bảo hộ” của bè lũ quân xâm lược Pháp. Minh chứng rõ nhất cho điều đấy là Pháp đã bán nước ta hai lần cho phát xít Nhật trong vòng 5 năm, xiềng xích của Pháp – Nhật đã làm cho hơn 2 triệu đồng bào chết đói, đặc trưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Pháp đã khước từ đề xuất liên minh chống Nhật của ta, quay ra khủng bố khiến chúng ta tổn thất nặng nề, lúc thua chạy cũng ko tha cho những người tù chính trị. Tương tự sự ko biết xấu hổ của Pháp đặt đâu cho hết, lúc chúng nghe về những việc mình đã làm, chúng còn dám trơ trẽn nhưng mà hô to cái luận điệu khôi hài “bảo hộ” Việt Nam của mình hay ko. Vững chắc là ko, những chứng cứ xác đáng đấy đã nhanh chóng chặn họng thực dân Pháp, giáng một đòn đau vào gương mặt giả dối và dơ dáy, lột trần những luận điệu xảo trá nhưng mà chúng vẫn thường rêu rao lúc tiến quân vào xâm lược nước ta. Để lần nữa khẳng định việc Pháp hoàn toàn ko còn quyền bảo hộ ở nước ta Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, khẳng định hai sự thực: “Sự thực là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ ko phải thuộc địa của Pháp nữa. Lúc Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” và “Sự thực là dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ ko phải từ tay Pháp”.

    Cuối cùng sau lúc lập luận không thừa nhận hết luận điệu “khai hóa” và “bảo hộ” của thực dân Pháp, bằng những lời lẽ rất hùng hồn và súc tích, kết cấu trùng điệp, nhấn mạnh hai vấn đề chính là “tự do”, “độc lập”. Đó là những lời lẽ xuất phát từ trái tim, là tâm huyết và khát vọng của toàn thể nhân dân Việt Nam, hùng hồn tuyên bố với toàn thể nhân dân, toàn thể mọi dân tộc trên toàn toàn cầu rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả ý thức và lực lượng, tính mệnh và của nả để giữ vững quyền tự do, độc lập đấy!”

    Dù đã hơn 70 năm trôi qua nhưng bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh vẫn còn giữ nguyên những trị giá lịch sử lớn lao, đánh một dấu mốc son chói lòa trong lịch sử dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới cho tổ quốc, đó là kỷ nguyên của tự do và độc lập. Bằng những phép tắc sắc bén, giàu sức thuyết phục Tuyên ngôn độc lập đã trở thành một áng văn chính luận kiệt xuất không thừa nhận hết những luận điệu xảo trá, bịp bợm của quân thù, dõng dạc tuyên bố với toàn thể nhân loại nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam ta.

Thông qua dàn ý và một số bài văn mẫu Dàn ý Làm sáng tỏ nhận định: Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện… đầy sức thuyết phục tiêu biểu được giainhat.vn tuyển chọn từ những bài viết xuất sắc của các bạn học trò. Mong rằng các em sẽ có khoảng thời kì vui vẻ và hữu ích lúc học môn Văn!

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

Hình Ảnh về: Dàn ý Làm sáng tỏ nhận định: Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện… đầy sức thuyết phục

(hay nhất)

Video về: Dàn ý Làm sáng tỏ nhận định: Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện… đầy sức thuyết phục

(hay nhất)

Wiki về Dàn ý Làm sáng tỏ nhận định: Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện… đầy sức thuyết phục

(hay nhất)

Dàn ý Làm sáng tỏ nhận định: Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện… đầy sức thuyết phục

(hay nhất) -

Tham khảo Dàn ý Làm sáng tỏ nhận định: Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện… đầy sức thuyết phục, tổng hợp đầy đủ dàn ý chung và những bài văn cảm nhận hay nhất. Qua các bài văn mẫu sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về tác phẩm, cùng tham khảo nhé!

Dàn ý Làm sáng tỏ nhận định: Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện… đầy sức thuyết phục

I. Mở Bài

– Bác viết văn ko phải đi từ những cảm hứng tình cờ, nhưng mà văn học của Bác luôn dõi theo bước đường cách mệnh, bổ trợ cho sự nghiệp của mình. Và tiêu biểu nhất trong số đó là bản Tuyên ngôn độc lập, được Bác tự tay viết và tuyên đọc ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

– Có ý kiến cho rằng: “Tuyên ngôn độc lập một văn kiện có trị giá lịch sử to lớn, một bài văn chính luận ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, sắt đá, lời lẽ hùng hồn, đầy sức thuyết phục”. Điều này là hoàn toàn xác thực, ko có gì để chối cãi và để làm rõ điều đó chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua cách khía cạnh không giống nhau của bản tuyên ngôn.

II. Thân Bài


* Hoàn cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập:

Chiến tranh toàn cầu thứ 2 kết thúc, Nhật đầu hàng quân Đồng Minh, nhân dân cả nước nổi dậy giành chính quyền.

* Văn kiện có trị giá lịch sử vô cùng to lớn:

– Khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

– Hoàn thành hơn 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ

– Xóa bỏ cơ chế phong kiến tồn tại trên tổ quốc hơn 1000 năm

– Động viên và kêu gọi sự trợ giúp, hỗ trợ từ các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn toàn cầu.

* Bài văn chính luận ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, sắt đá, lời lẽ hùng hồn, đầy sức thuyết phục:

– Cơ sở pháp lý chặt chẽ: Lấy lý luận của địch để đánh lại địch, đánh tan những mưu mô và luận điệu xảo trá của chúng.

+ Trích dẫn tuyên ngôn độc lập của Mỹ (1776)

+ Trích dẫn bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp

– Cơ sở lý luận thực tiễn:

+ Về chính trị: “chúng tuyệt đối ko cho nhân dân ta một tí tự do dân chủ nào”

+ Về kinh tế: “bóc lột dân ta tới xương tủy, làm cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều”

=> Không chấp nhận luận điệu “khai hóa” của thực dân Pháp.

+ Pháp đã bán nước ta hai lần cho phát xít Nhật trong vòng 5 năm, xiềng xích của Pháp – Nhật đã làm cho hơn 2 triệu đồng bào chết đói, đặc trưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Pháp đã khước từ đề xuất liên minh chống Nhật của ta, quay ra khủng bố khiến chúng ta tổn thất nặng nề, lúc thua chạy cũng ko tha cho những người tù chính trị.

=> Không chấp nhận luận điệu “bảo hộ” của thực dân Pháp.

+ Để lần nữa khẳng định việc Pháp hoàn toàn ko còn quyền bảo hộ ở nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, khẳng định hai sự thực: “Sự thực là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ ko phải thuộc địa của Pháp nữa. Lúc Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” và “Sự thực là dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ ko phải từ tay Pháp”.

– Lời tuyên ngôn hùng hồn, mạnh mẽ: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả ý thức và lực lượng, tính mệnh và của nả để giữ vững quyền tự do, độc lập đấy!”

III. Kết Bài

– Dù đã hơn 70 năm trôi qua nhưng bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh vẫn còn giữ nguyên những trị giá lịch sử lớn lao, đánh một dấu mốc son chói lòa trong lịch sử dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới cho tổ quốc, đó là kỷ nguyên của tự do và độc lập.

– Bằng những phép tắc sắc bén, giàu sức thuyết phục, Tuyên ngôn độc lập đã trở thành một áng văn chính luận kiệt xuất không thừa nhận hết những luận điệu xảo trá, bịp bợm của quân thù, dõng dạc tuyên bố với toàn thể nhân loại nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam ta.

Làm sáng tỏ nhận định: Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện… đầy sức thuyết phục

    Thi sĩ Việt Phương từng viết thế này về Bác trong bài thơ Muôn vàn tình thân yêu trùm lên khắp quê hương

“Bác thường để lại đĩa thịt gà nhưng mà ăn trọn mấy quả cà xứ Nghệ

Tránh nói chữ to và đi nhẹ cả trong vườn

Tim đau hết nỗi đau người ở chân trời góc bể

Tới bên Người ta thở dễ dàng hơn

Lúc đã quyết rất kiên cường mạnh mẽ

Đốt cháy Trường Sơn đánh Mỹ cũng ko sờn

Lòng trời biển dịu hiền lúc gặp trẻ

Sấm sét im cho nắng ấm chồi non…”

    Tương tự toàn thể con người, tư cách và khát vọng lớn lao của Hồ Chí Minh đều đã được trình bày qua sự nghiệp chính trị, sự nghiệp quân sự, sự nghiệp ngoại giao, sự nghiệp văn hóa, sự nghiệp giáo dục,… của Người. Trong những sự nghiệp đó có một sự nghiệp cũng rất lạ mắt, nhiều chủng loại và phong phú, có trị giá lâu bền, đấy là sự nghiệp văn học. Bác viết văn ko phải đi từ những cảm hứng tình cờ, nhưng mà văn học của Bác luôn dõi theo bước đường cách mệnh, bổ trợ cho sự nghiệp cách mệnh của mình. Và tiêu biểu nhất trong số đó là bản Tuyên ngôn độc lập, được Bác tự tay viết và tuyên đọc ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Có ý kiến cho rằng: “Tuyên ngôn độc lập một văn kiện có trị giá lịch sử to lớn, một bài văn chính luận ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, sắt đá, lời lẽ hùng hồn, đầy sức thuyết phục”. Điều là hoàn toàn xác thực, ko có gì để chối cãi và để làm rõ điều đó chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua cách khía cạnh không giống nhau của bản tuyên ngôn.

    Chiến tranh toàn cầu thứ 2 kết thúc, Nhật đầu hàng quân Đồng Minh, nhân dân cả nước nổi dậy giành chính quyền. Ngày 26/8/1945, Bác Hồ từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội, tại căn nhà số 48, phố Hàng Ngang, Người đã soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập. Ngày 2/9/1945 trước hàng vạn đồng bào, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Người đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam mới, Việt Nam dân chủ cộng hòa. Văn kiện lịch sử đấy, ra đời trong một hoàn cảnh hết sức đặc trưng, Pháp tuyên bố: “Đông Dương là thuộc địa của Pháp, bị Nhật xâm chiếm, nay Nhật đầu hàng thì Đông Dương phải trả về tay Pháp” . Cũng ngay trong thời khắc đấy, các thế lực thù địch quốc tế khác cũng nhăm nhe nhảy vào xâm lược nước ta. Bao nhiêu khó khăn chất chồng, ngay trong những ngày đầu nước ta có một chính quyền mới, tổ quốc mới, tổ quốc của con người Việt Nam.

    Bản Tuyên ngôn ra đời có ý nghĩa và trị giá lịch sử đặc trưng vô cùng, mở ra một kỷ nguyên mới cho nền độc lập dân tộc, kết thúc 80 năm giời đô hộ của thực dân Pháp, xong xuôi xóa bỏ cơ chế phong kiến đã tồn tại hơn 1000 năm trên tổ quốc ta, từ đây tổ quốc ta đã hoàn toàn được được độc lập, được quyền tự quyết trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị. Phải, nước Việt Nam phải do người Việt Nam làm chủ chứ ko phải là một nòi ngoại lai nào khác. Hơn thế nữa, Tuyên ngôn độc lập mang trị giá lịch sử còn ở việc nó ko chỉ hướng tới nhân dân Việt Nam, hướng tới các thế lực thù địch đang nhăm nhe xâm lược nước ta để đập tan những mưu mô, luận điệu xảo trá của chúng. Nhưng mà bản Tuyên ngôn còn hướng tới toàn thể các dân tộc trên toàn cầu đang đấu tranh cho nền độc lập tự do, động viên mạnh mẽ cho những phong trào đấy, cũng tranh thủ sự ủng hộ trợ giúp của nhân dân trên toàn toàn cầu. Tương tự, bản Tuyên ngôn độc lập ra đời là một văn kiện lịch sử có trị giá và ý nghĩa vô cùng to lớn.

    Ngoài việc là một văn kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn, thì Tuyên ngôn độc lập còn là một bài văn chính luận ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, sắt đá, lời lẽ hùng hồn, đầy sức thuyết phục. Điều đó được chứng minh qua 3 luận điểm lớn trong văn kiện, là cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và lời tuyên ngôn độc lập của Bác. Những luận điểm đấy đã phá tan mưu mô xâm lược và những luận điệu xảo trá.

    Về cơ sở pháp lý, mở đầu bản Tuyên ngôn, Hồ Chí Minh đã sử dụng chân lý được nêu ra trong bản Tuyên ngôn độc lập của Mỹ (1776): “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được; trong những quyền đấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Hồ Chủ tịch đã rất khôn khéo giảng nghĩa rộng ra, đồng thời nhấn mạnh: “tất cả các dân tộc trên toàn cầu đều sinh ra đồng đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Câu nói đấy nhằm để khẳng định ko nằm ngoài chân lý đấy, dân tộc ta cũng có quyền tự do, quyền đồng đẳng. Ngoài ra, Bác còn sử dụng Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của các mạng Pháp(1791). Người cũng nhấn mạnh hai từ “tự do” và “đồng đẳng”.

    Việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn đấy có ý nghĩa vô cùng lớn lao, bởi đây là hai nước lớn. Đây cũng những chân lý của thời đại, cũng là hai nước đang có dã tâm xâm lược nước ta. Bác đã dùng chính luận điệu của quân địch để đánh lại quân địch, đập tan mưu mô của Pháp và các thế lực thù địch. Cuối cùng, Người khẳng định chân lý trong một câu văn ngắn gọn, súc tích: “Đó là những lẽ phải ko người nào chối cãi được”. Điều này đã trình bày nghệ thuật luận chiến mạnh mẽ và sắc sảo trong ngòi bút chính luận của Hồ Chí Minh, trình bày trí tuệ, khát khao của Người và của toàn thể dân tộc Việt Nam về một cuộc sống tự do đồng đẳng. Những lý luận được lựa chọn đấy đã chạm tới trái tim, tới lương tri của những con người Pháp, nhân dân Pháp rằng quân đội của họ đang đi trái lại với những lời tâm huyết của tổ tiên hàng trăm năm về trước, đang bôi nhọ chính ông cha của mình bằng những hành động xảo trá, mưu mô xâm lược dơ dáy.

    Về cơ sở thực tiễn, Bác đã không thừa nhận hoàn toàn những luận điệu xảo trá của thực dân Pháp nhằm che đậy đi những mưu mô đen tối của chúng bằng những chứng cứ rõ ràng và xác thực: “Thế nhưng mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, đồng đẳng, nhân ái, tới cướp tổ quốc ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa”. Không chấp nhận đi những luận điệu “khai hóa”, Bác đã nêu lên những tội ác của Pháp trong hai lĩnh vực chính trị và kinh tế. Về chính trị, “chúng tuyệt đối ko cho nhân dân ta một tí tự do dân chủ nào”, hỏi nhưng mà xem làm gì có việc “khai hóa” văn minh nào nhưng mà nhà tù nhiều hơn trường học, những cuộc thảm sát đẫm máu nhân dân ta liên tục xảy ra, tới việc gieo rắc vào nhân dân ta thứ thuốc phiện, rượu cồn cốt để xoá sổ nòi ta? Hơn thế nữa về kinh tế, chúng “khai hóa” kiểu gì lúc liên tục “bóc lột dân ta tới xương tủy, làm cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều”, lại đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý. Tất cả những dẫn chứng đấy đã như giáng một đòn chí mạng vào cái luận điệu “khai hóa” nhưng mà chúng lặp lại mãi ko buông, cốt để lừa bịp nhân dân ta và nhân dân toàn cầu, nhưng rất tiếc đã bị Hồ Chí Minh làm cho đổ bể.

    Sau lúc không thừa nhận luận điệu “khai hóa”, Bác tiếp tục không thừa nhận cái luận điệu “bảo hộ” của bè lũ quân xâm lược Pháp. Minh chứng rõ nhất cho điều đấy là Pháp đã bán nước ta hai lần cho phát xít Nhật trong vòng 5 năm, xiềng xích của Pháp – Nhật đã làm cho hơn 2 triệu đồng bào chết đói, đặc trưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Pháp đã khước từ đề xuất liên minh chống Nhật của ta, quay ra khủng bố khiến chúng ta tổn thất nặng nề, lúc thua chạy cũng ko tha cho những người tù chính trị. Tương tự sự ko biết xấu hổ của Pháp đặt đâu cho hết, lúc chúng nghe về những việc mình đã làm, chúng còn dám trơ trẽn nhưng mà hô to cái luận điệu khôi hài “bảo hộ” Việt Nam của mình hay ko. Vững chắc là ko, những chứng cứ xác đáng đấy đã nhanh chóng chặn họng thực dân Pháp, giáng một đòn đau vào gương mặt giả dối và dơ dáy, lột trần những luận điệu xảo trá nhưng mà chúng vẫn thường rêu rao lúc tiến quân vào xâm lược nước ta. Để lần nữa khẳng định việc Pháp hoàn toàn ko còn quyền bảo hộ ở nước ta Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, khẳng định hai sự thực: “Sự thực là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ ko phải thuộc địa của Pháp nữa. Lúc Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” và “Sự thực là dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ ko phải từ tay Pháp”.

    Cuối cùng sau lúc lập luận không thừa nhận hết luận điệu “khai hóa” và “bảo hộ” của thực dân Pháp, bằng những lời lẽ rất hùng hồn và súc tích, kết cấu trùng điệp, nhấn mạnh hai vấn đề chính là “tự do”, “độc lập”. Đó là những lời lẽ xuất phát từ trái tim, là tâm huyết và khát vọng của toàn thể nhân dân Việt Nam, hùng hồn tuyên bố với toàn thể nhân dân, toàn thể mọi dân tộc trên toàn toàn cầu rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả ý thức và lực lượng, tính mệnh và của nả để giữ vững quyền tự do, độc lập đấy!”

    Dù đã hơn 70 năm trôi qua nhưng bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh vẫn còn giữ nguyên những trị giá lịch sử lớn lao, đánh một dấu mốc son chói lòa trong lịch sử dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới cho tổ quốc, đó là kỷ nguyên của tự do và độc lập. Bằng những phép tắc sắc bén, giàu sức thuyết phục Tuyên ngôn độc lập đã trở thành một áng văn chính luận kiệt xuất không thừa nhận hết những luận điệu xảo trá, bịp bợm của quân thù, dõng dạc tuyên bố với toàn thể nhân loại nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam ta.

Thông qua dàn ý và một số bài văn mẫu Dàn ý Làm sáng tỏ nhận định: Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện… đầy sức thuyết phục tiêu biểu được giainhat.vn tuyển chọn từ những bài viết xuất sắc của các bạn học trò. Mong rằng các em sẽ có khoảng thời kì vui vẻ và hữu ích lúc học môn Văn!

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận