Cos 60 độ bằng bao nhiêu? – Giải Toán 10

Câu trả lời đúng và câu trả lời cho câu hỏi “Cos 60 độ bằng bao nhiêu?”Cùng với những kiến ​​thức sâu rộng về Lượng giác là tài liệu học tập vô cùng hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học trò.

Trả lời câu hỏi: Cos 60 độ là bao nhiêu?

Cos 60 độ =

Tri thức về lượng giác.

1. Khái niệm lượng giác

một. Lượng giác là gì?

Lượng giác là một nhánh của toán học dùng để học về tam giác và mối quan hệ giữa các cạnh của tam giác và các góc của nó. Lượng giác cho thấy các hàm lượng giác.

b. Lý thuyết về cung và góc lượng giác

– Góc lượng giác là gì?


+ Trên mặt phẳng, lúc quay tia Ox quanh O thành tia Oy theo một phương nào đó ta sẽ có một góc lượng giác, kí hiệu (Ox; Oy). Chúng tôi giả thiết rằng ngược chiều kim đồng hồ là tích cực.

+ Hai góc có cùng tia đầu và tia cuối sẽ có số đo không giống nhau bằng bội số nguyên của 360 (hoặc 2π).

– Cung lượng giác là gì?

+ Trên đường tròn tâm O lấy hai điểm A và B. Một điểm chạy trên đường tròn theo một chiều nhất mực từ A tới B vẽ cung lượng giác, kí hiệu AB⌢. Điểm A là điểm đầu B là điểm cuối.

2. Lượng giác của một góc nhỏ hơn 180 độ

– Với mỗi góc α (0α⩽180) Ta xác định một điểm M trên hình bán nguyệt đơn vị sao cho góc xOm = α và giả sử rằng điểm M có tọa độ M (x; y). Sau đó, chúng tôi xác định:

+ sin của góc αα là yký hiệu sinα = y;

+ cosin của góc α là xký hiệu cosα = x;

+ tiếp tuyến của góc αα là x/ y0 (x≠ 0), ký hiệu tanα = y/ x;

+ cotang của góc αα là x/ y(y≠ 0), ký hiệu cotα = x/ y.

Các số sinα, cosα, tanα, cotα được gọi là trị giá lượng giác của góc α.

– Chú ý

+ Nếu α là góc tù thì cosα

+ tanα chỉ xác định lúc α, cotα chỉ xác định lúc α ≠ kπ, k∈Z.

3. Tính chất

– Mối quan hệ giữa các trị giá lượng giác của các góc phụ nhau

+ sinα = sin (180– một)

+ cosα = -cos ((180– một)

+ tanα = tan (180– một)

+ cotα = -cot (180– một)

– Hai góc bù nhau có sin bằng nhau và cos, tan, cot đối nhau

4. Trị giá lượng giác của các góc đặc trưng

– Chú ý:

+ Từ trị giá lượng giác của các góc đặc trưng ta có thể suy ra trị giá lượng giác của một số góc đặc trưng khác.

Như là:

sin 120= sin (180– 60) = sin 60 = 3/2

cos 135 = cos (180– 450) = – cos 45 = 2/2

5. Đường tròn lượng giác

Trong toán học, đường tròn đơn vị hay đường tròn đơn vị là đường tròn có bán kính 1 đơn vị.

– Thông thường trong lượng giác, đường tròn đơn vị là đường tròn bán kính 1 có tâm tại gốc tọa độ (0; 0) (xét trong ko gian hai chiều).

6. Cách sử dụng đường tròn lượng giác

* Các đường tròn lượng giác cơ bản đầy đủ cụ thể

– Đường tròn lượng giác là đường tròn đơn vị có tâm O và bán kính bằng 1, hướng theo chiều dương ngược chiều kim đồng hồ và lấy A là gốc tọa độ.

– Điểm trên đường tròn lượng giác sao cho điểm C bất kỳ nằm trên đường tròn ta có được gọi là điểm trên đường tròn lượng giác trình diễn cung lượng giác bằng số đo.

– Trục Ox được gọi là trục trị giá cos.

– Trục Oy được gọi là trục trị giá sin.

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Cos 60 độ bằng bao nhiêu? – Giải Toán 10

Video về: Cos 60 độ bằng bao nhiêu? – Giải Toán 10

Wiki về Cos 60 độ bằng bao nhiêu? – Giải Toán 10

Cos 60 độ bằng bao nhiêu? – Giải Toán 10 -

Câu trả lời đúng và câu trả lời cho câu hỏi "Cos 60 độ bằng bao nhiêu?”Cùng với những kiến ​​thức sâu rộng về Lượng giác là tài liệu học tập vô cùng hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học trò.

Trả lời câu hỏi: Cos 60 độ là bao nhiêu?

Cos 60 độ =

Tri thức về lượng giác.

1. Khái niệm lượng giác

một. Lượng giác là gì?

Lượng giác là một nhánh của toán học dùng để học về tam giác và mối quan hệ giữa các cạnh của tam giác và các góc của nó. Lượng giác cho thấy các hàm lượng giác.

b. Lý thuyết về cung và góc lượng giác

- Góc lượng giác là gì?


+ Trên mặt phẳng, lúc quay tia Ox quanh O thành tia Oy theo một phương nào đó ta sẽ có một góc lượng giác, kí hiệu (Ox; Oy). Chúng tôi giả thiết rằng ngược chiều kim đồng hồ là tích cực.

+ Hai góc có cùng tia đầu và tia cuối sẽ có số đo không giống nhau bằng bội số nguyên của 360 (hoặc 2π).

- Cung lượng giác là gì?

+ Trên đường tròn tâm O lấy hai điểm A và B. Một điểm chạy trên đường tròn theo một chiều nhất mực từ A tới B vẽ cung lượng giác, kí hiệu AB⌢. Điểm A là điểm đầu B là điểm cuối.

[ĐÚNG NHẤT]    60 độ cos là bao nhiêu?

2. Lượng giác của một góc nhỏ hơn 180 độ

- Với mỗi góc α (0α⩽180) Ta xác định một điểm M trên hình bán nguyệt đơn vị sao cho góc xOm = α và giả sử rằng điểm M có tọa độ M (x; y). Sau đó, chúng tôi xác định:

+ sin của góc αα là yký hiệu sinα = y;

+ cosin của góc α là xký hiệu cosα = x;

+ tiếp tuyến của góc αα là x/ y0 (x≠ 0), ký hiệu tanα = y/ x;

+ cotang của góc αα là x/ y(y≠ 0), ký hiệu cotα = x/ y.

Các số sinα, cosα, tanα, cotα được gọi là trị giá lượng giác của góc α.

- Chú ý

+ Nếu α là góc tù thì cosα

+ tanα chỉ xác định lúc α, cotα chỉ xác định lúc α ≠ kπ, k∈Z.

3. Tính chất

- Mối quan hệ giữa các trị giá lượng giác của các góc phụ nhau

+ sinα = sin (180- một)

+ cosα = -cos ((180- một)

+ tanα = tan (180- một)

+ cotα = -cot (180- một)

- Hai góc bù nhau có sin bằng nhau và cos, tan, cot đối nhau

4. Trị giá lượng giác của các góc đặc trưng

- Chú ý:

+ Từ trị giá lượng giác của các góc đặc trưng ta có thể suy ra trị giá lượng giác của một số góc đặc trưng khác.

Như là:

sin 120= sin (180- 60) = sin 60 = 3/2

cos 135 = cos (180- 450) = - cos 45 = 2/2

5. Đường tròn lượng giác

Trong toán học, đường tròn đơn vị hay đường tròn đơn vị là đường tròn có bán kính 1 đơn vị.

- Thông thường trong lượng giác, đường tròn đơn vị là đường tròn bán kính 1 có tâm tại gốc tọa độ (0; 0) (xét trong ko gian hai chiều).

6. Cách sử dụng đường tròn lượng giác

* Các đường tròn lượng giác cơ bản đầy đủ cụ thể

- Đường tròn lượng giác là đường tròn đơn vị có tâm O và bán kính bằng 1, hướng theo chiều dương ngược chiều kim đồng hồ và lấy A là gốc tọa độ.

- Điểm trên đường tròn lượng giác sao cho điểm C bất kỳ nằm trên đường tròn ta có được gọi là điểm trên đường tròn lượng giác trình diễn cung lượng giác bằng số đo.

- Trục Ox được gọi là trục trị giá cos.

- Trục Oy được gọi là trục trị giá sin.

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận