Công thức tính tầm ném xa của vật ném ngang là?

Câu hỏi: Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì?

Câu trả lời: Công thức ném ngang: (tH: thời kì tiếp đất; vH; vận tốc mặt đất)

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (ảnh 2)

Cùng trường giainhat.vn tìm hiểu lý thuyết của bài toán ném ngang nhé!

I. Khảo sát chuyển động của vật ném ngang.

1. Chọn hệ trục tọa độ và gốc thời kì.

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (ảnh 3)

Chọn gốc thời kì lúc khởi đầu ném.

2. Phân tích chuyển động ném ngang.


Chuyển động của các hình chiếu Mx và My trên các trục Ox và Oy được gọi là chuyển động thành phần của vật M.

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (ảnh 4)

3. Xác định chuyển động của vật

a) Hình dạng quỹ đạo và véc tơ vận tốc tức thời của vật

– Phương trình quỹ đạo:

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (ảnh 5)

⇒ Quỹ đạo của chuyển động ném ngang có dạng một đường Parabol.

– Phương trình vận tốc:

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (ảnh 6)

b) Thời kì chuyển động

Thời kì chuyển động bằng thời kì rơi tự do của một vật thả từ cùng độ cao là:

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (ảnh 7)

c) Tầm ném xa

L là phạm vi ném ngang. Chúng ta có:

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (ảnh 8)
Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (ảnh 9)

II. Thử nghiệm xác minh.

Sau lúc búa đập vào thanh thép, viên bi A chuyển động ngang và viên bi B rơi tự do. Cả hai đều chạm đất cùng một lúc.

Bài tập có hướng dẫn

Sử dụng công thức chuyển động ném ngang

Dung dịch:

– Vận dụng công thức tính tầm ném xa: L = v0t = v0.√2.hgL = v0t = v0.2.hg

– Công thức tính thời kì: t = 2.hg2.hg

Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời lúc chạm đất: v2 = v2 + vy2 = v2 + (gt)2

III. Bài tập ném ngang

Bài 1: Ném vật theo phương ngang ở độ cao 50 m so với mặt đất, lấy g = 9,8 m / s2véc tơ vận tốc tức thời lúc ném là 18 m / s, tính thời kì và véc tơ vận tốc tức thời của vật lúc chạm đất.

Câu trả lời:

Ta có: g = 9,8 m / s2; h = 50 m; vo = 18 m / s

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (Hình 10)

Bài 2: Ném một vật theo phương ngang với véc tơ vận tốc tức thời 10 m / s từ độ cao 40 m xuống đất. Lấy g = 10 m / s2

một. Xác định tọa độ của vật sau 2s.

b. Phương trình quỹ đạo của vật thể

c. Xác định vị trí nằm ngang của vật lúc chạm đất, và véc tơ vận tốc tức thời lúc vật chạm đất.

Câu trả lời:

Tôi có: vo = 10 m / s; h = 40 m; g = 10 m / s2

một. Lúc t = 2s ta có: x = vot = 20 m; y = (0,5) gt2 = 20 m

b. Phương trình quỹ đạo của vật thể:

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (Hình 11)

c. vị trí xúc tiếp mặt đất nằm ngang

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (Hình 12)

Vận tốc lúc nó chạm đất là

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (Hình 13)

Bài 3. Ném vật theo phương ngang ở độ cao 50m so với mặt đất, lấy g = 9,8 m / s2véc tơ vận tốc tức thời lúc ném là 18 m / s, tính thời kì và véc tơ vận tốc tức thời của vật lúc chạm đất.

Câu trả lời:

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (ảnh 14)

Bài 4. Từ độ cao 20 m, ném một vật theo phương ngang xuống đất, biết rằng sau 1 giây kể từ lúc ném, vectơ véc tơ vận tốc tức thời hợp với phương ngang là 45o.o. Lấy g = 10m / s2xác định véc tơ vận tốc tức thời tại thời khắc ném và tìm vị trí nằm ngang của vật chạm đất.

Câu trả lời:

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (Hình 15)

Bài 5. Ném một vật theo phương ngang với véc tơ vận tốc tức thời 10m / s từ độ cao 40m xuống đất. Lấy g = 10 m / s2

a) Xác định tọa độ của vật sau 2s.

b) Phương trình quỹ đạo của vật

c) Xác định vị trí nằm ngang của vật lúc chạm đất, và véc tơ vận tốc tức thời của vật lúc chạm đất.

Câu trả lời:

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (Hình 16)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Công thức tính tầm ném xa của vật ném ngang là?

Video về: Công thức tính tầm ném xa của vật ném ngang là?

Wiki về Công thức tính tầm ném xa của vật ném ngang là?

Công thức tính tầm ném xa của vật ném ngang là? -

Câu hỏi: Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì?

Câu trả lời: Công thức ném ngang: (tH: thời kì tiếp đất; vH; vận tốc mặt đất)

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (ảnh 2)

Cùng trường giainhat.vn tìm hiểu lý thuyết của bài toán ném ngang nhé!

I. Khảo sát chuyển động của vật ném ngang.

1. Chọn hệ trục tọa độ và gốc thời kì.

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (ảnh 3)

Chọn gốc thời kì lúc khởi đầu ném.

2. Phân tích chuyển động ném ngang.


Chuyển động của các hình chiếu Mx và My trên các trục Ox và Oy được gọi là chuyển động thành phần của vật M.

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (ảnh 4)

3. Xác định chuyển động của vật

a) Hình dạng quỹ đạo và véc tơ vận tốc tức thời của vật

- Phương trình quỹ đạo:

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (ảnh 5)

⇒ Quỹ đạo của chuyển động ném ngang có dạng một đường Parabol.

- Phương trình vận tốc:

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (ảnh 6)

b) Thời kì chuyển động

Thời kì chuyển động bằng thời kì rơi tự do của một vật thả từ cùng độ cao là:

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (ảnh 7)

c) Tầm ném xa

L là phạm vi ném ngang. Chúng ta có:

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (ảnh 8)
Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (ảnh 9)

II. Thử nghiệm xác minh.

Sau lúc búa đập vào thanh thép, viên bi A chuyển động ngang và viên bi B rơi tự do. Cả hai đều chạm đất cùng một lúc.

Bài tập có hướng dẫn

Sử dụng công thức chuyển động ném ngang

Dung dịch:

- Vận dụng công thức tính tầm ném xa: L = v0t = v0.√2.hgL = v0t = v0.2.hg

- Công thức tính thời kì: t = 2.hg2.hg

Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời lúc chạm đất: v2 = v2 + vy2 = v2 + (gt)2

III. Bài tập ném ngang

Bài 1: Ném vật theo phương ngang ở độ cao 50 m so với mặt đất, lấy g = 9,8 m / s2véc tơ vận tốc tức thời lúc ném là 18 m / s, tính thời kì và véc tơ vận tốc tức thời của vật lúc chạm đất.

Câu trả lời:

Ta có: g = 9,8 m / s2; h = 50 m; vo = 18 m / s

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (Hình 10)

Bài 2: Ném một vật theo phương ngang với véc tơ vận tốc tức thời 10 m / s từ độ cao 40 m xuống đất. Lấy g = 10 m / s2

một. Xác định tọa độ của vật sau 2s.

b. Phương trình quỹ đạo của vật thể

c. Xác định vị trí nằm ngang của vật lúc chạm đất, và véc tơ vận tốc tức thời lúc vật chạm đất.

Câu trả lời:

Tôi có: vo = 10 m / s; h = 40 m; g = 10 m / s2

một. Lúc t = 2s ta có: x = vot = 20 m; y = (0,5) gt2 = 20 m

b. Phương trình quỹ đạo của vật thể:

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (Hình 11)

c. vị trí xúc tiếp mặt đất nằm ngang

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (Hình 12)

Vận tốc lúc nó chạm đất là

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (Hình 13)

Bài 3. Ném vật theo phương ngang ở độ cao 50m so với mặt đất, lấy g = 9,8 m / s2véc tơ vận tốc tức thời lúc ném là 18 m / s, tính thời kì và véc tơ vận tốc tức thời của vật lúc chạm đất.

Câu trả lời:

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (ảnh 14)

Bài 4. Từ độ cao 20 m, ném một vật theo phương ngang xuống đất, biết rằng sau 1 giây kể từ lúc ném, vectơ véc tơ vận tốc tức thời hợp với phương ngang là 45o.o. Lấy g = 10m / s2xác định véc tơ vận tốc tức thời tại thời khắc ném và tìm vị trí nằm ngang của vật chạm đất.

Câu trả lời:

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (Hình 15)

Bài 5. Ném một vật theo phương ngang với véc tơ vận tốc tức thời 10m / s từ độ cao 40m xuống đất. Lấy g = 10 m / s2

a) Xác định tọa độ của vật sau 2s.

b) Phương trình quỹ đạo của vật

c) Xác định vị trí nằm ngang của vật lúc chạm đất, và véc tơ vận tốc tức thời của vật lúc chạm đất.

Câu trả lời:

Công thức tính tầm của quả ném ngang là gì? (Hình 16)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận