Công thức cấu tạo của poliputadien là?

Câu hỏi: Công thức cấu tạo của polyputadiene là gì?

A. (-CHỈ2-CH = CH-CHỈ2-)N.

B. (-CHỈ2-CHCl-)N.

C. (-CF2-CF2-)N.

D. (-CHỈ2– CHỈ CÓ2-)N.

Câu trả lời:

Câu trả lời chuẩn xác: A. (-CHỈ2-CH = CH-CHỈ2-)N


Giảng giải: Polibutadiene được điều chế từ butadien.

CHỈ CÓ2= CH-CH = CHỈ2 → (-CHỈ2-CH = CH-CHỈ2-)N.

Hãy cùng trường giainhat.vn tìm hiểu thêm về Poliputadien nhé!

MỘT LÝ THUYẾT

1. Khái niệm của Poliputadien

– Khái niệm: Polibutađien là một loại cao su tổng hợp Cao su Buna, còn được gọi là cao su BR, Buna-N, Buna-S, là một loại polyme được tạo nên từ phản ứng trùng hợp của buta-1,3-monome. Dien.

– Công thức phân tử: (C4H6)N

– Công thức cấu tạo: -[-CH2-CH=CH-CH2-]-

– Tên: Polibutadien

– Ký hiệu: BR

2. Tính chất vật lý và nhận thức

Được tạo ra từ sự trùng hợp của 1,3-butadien monome.

– Mang những đặc điểm nổi trội của cao su tự nhiên, đồng thời có khả năng chống mài mòn cao, chịu uốn tốt, ít biến dạng.

– Điều đặc trưng của cao su Buna là nó có thể có những tính chất đặc trưng như nhựa tổng hợp tùy thuộc vào thành phần chất độn. Có thể kể tới như khả năng chống ăn mòn từ dầu mỏ, hóa chất, chịu nhiệt, chống mài mòn, cách âm …

3. Tính chất hóa học

– Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với styren C6H5CH = CHỈ2 Lúc có mặt Na, ta được cao su buna-S có tính đàn hồi cao.

– Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với acrilonitrin CNCH = ON2 Lúc có mặt Na, ta được cao su buna-N có khả năng chống dầu cao.

4. Điều chế

– Người ta điều chế cao su buna bằng phản ứng trùng hợp buta-1,3-đien với sự có mặt của Na

Công thức cấu tạo của polyputadiene là gì? (ảnh 2)

5. Ứng dụng

– Polibutadiene có khả năng chống mài mòn cao và được sử dụng đặc trưng trong sản xuất lốp xe, tiêu thụ khoảng 70% sản lượng.

– Polybutadiene được sử dụng cho lốp xe, và hồ hết được sử dụng liên kết với các loại polyme khác như cao su tự nhiên, cao su Styrene Butadiene, trong đó polybutadiene có tác dụng làm giảm nhiệt nội sinh và tăng lên khả năng chống mài mòn của hỗn hợp cao su.

Độ ma sát của lốp xe trên băng vào mùa đông có thể được cải thiện bằng cách sử dụng hàm lượng polybutadiene cao trong hợp chất cao su gai lốp.

Trong các ứng dụng khác, cao su butadien được sử dụng trong hỗn hợp cao su, nhằm mục tiêu tăng khả năng chống mài mòn và độ dẻo ở nhiệt độ thấp của các thành phầm, ví dụ như giày dép, băng tải, dây đai.

Được sử dụng như một chất phụ gia để cải thiện độ dẻo dai (chống va đập) của nhựa như polystyrene và ABS.

Nó cũng được sử dụng để sản xuất bóng gôn, các vật thể đàn hồi không giống nhau và để bọc hoặc bao bọc các cụm điện tử tạo ra điện trở cao.

6. Phương pháp giải bài tập

CaCO3 → CaO → CaC2 → CŨ2H2 → CŨ4H4 → Buta-1,3-diesel → Cao su buna

Tinh bột / Xenlulozơ → Glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-điêzen → Cao su buna

CHỈ CÓ4 → CŨ2H2 → CŨ4H4 → Buta-1,3-diesel → Cao su buna

Hiệu suất phản ứng:

Công thức cấu tạo của polyputadiene là gì? (ảnh 3)

Xem xét: Hiệu quả của toàn thể quá trình là thành phầm của việc thực hiện từng thời đoạn.

B. BÀI TẬP

Bài tập 1: Cao su buna (CSBN) được sản xuất từ ​​gỗ chứa 50% xenlulo theo sơ đồ:

Xenlulozơ → glucozơ → etanol → buta- 1,3-đien → CSBN

Hiệu suất của 4 thời đoạn tuần tự là 60%, 80%, 75% và 100%. Cần bao nhiêu tấn gỗ để sản xuất 1,0 tấn CSBN?

Đáp số: 16,67 tấn

Giảng giải:

Chúng tôi có một sơ đồ:

6Hthứ mười haiO6 → 2C2H5OH → C4H6 → CSBN

Trong toàn thể quá trình, nXenlulo sẽ bằng nCSBN lấy

Với H = 0,6. 0,8. 0,75,1

Công thức cấu tạo của polyputadiene là gì? (ảnh 4)

Bài tập 2: Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau:

Công thức cấu tạo của polyputadiene là gì? (ảnh 5)

Khối lượng xenlulozơ cần dùng để sản xuất 1 tấn cao su Buna là bao nhiêu?

Đáp số: 17,875 tấn

Giảng giải:

Ta có sơ đồ: C6Hthứ mười haiO6 → 2C2H5OH → C4H6 → CSBN

Trong toàn thể quá trình, nXenlulo sẽ bằng nCSBN lấy

Với H = 0,6. 0,35. 0,8

Công thức cấu tạo của polyputadiene là gì? (ảnh 6)

Bài tập 3: Trong Chiến tranh toàn cầu thứ hai, người ta điều chế cao su buna từ tinh bột theo sơ đồ sau:

Tinh bột → Glucozơ → Rượu etylic → Buta-1,3-điêzen → Cao su buna

Từ 10 tấn khoai chứa 80% tinh bột có thể điều chế được bao nhiêu tấn cao su Buna? (Biết hiệu suất của cả quá trình là 60%).

Đáp số: 1,6 tấn

Giảng giải: Chúng ta thấy, trong toàn thể quá trình, nC4H6 thu được sẽ bằng ntinh bột sự tham gia

Với H = 0,6 là: nC4H6 = nstarch. 0,6

mpolyme = 10. 0,8162. 0,6. 54 = 1,6 tấn

Bài tập 4: Khối lượng của một đoạn mạch polybutadien là 8370 đơn vị và của một chuỗi nilon-6,6 là 27120 đơn vị. Số mắt xích trong chuỗi pôlipeptit và chuỗi nilon-6,6 tuần tự là?

A. 155 và 120 B. 113 và 152.

C. 113 và 114. D. 155 và 121

Đáp án: A. 155 và 120

Giảng giải:

Công thức cấu tạo của polyputadiene là gì? (ảnh 7)

→ Chọn A

Bài tập 5: Từ tinh bột, hãy điều chế cao su Buna theo sơ đồ sau:

Tinh bột → glucozơ → ancol etylic → but-1,3-đien → cao su buna,

Hiệu suất của quá trình điều chế là 75%, muốn thu được 32,4kg cao su buna thì khối lượng tinh bột cần dùng là bao nhiêu?

Đáp số: 129,6 kg

Giảng giải:

(C)6HmườiO5)N → nC6Hthứ mười haiO6 → 2nC2H5OH → nC4H6 → (C4H6) n.

NCao su buna = 0,6 kmol

→ ntinh bột = 0,6 / 75% = 0,8 kmol

→ mtinh bột = 129,6 kg

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Hóa 12

Hình Ảnh về: Công thức cấu tạo của poliputadien là?

Video về: Công thức cấu tạo của poliputadien là?

Wiki về Công thức cấu tạo của poliputadien là?

Công thức cấu tạo của poliputadien là? -

Câu hỏi: Công thức cấu tạo của polyputadiene là gì?

A. (-CHỈ2-CH = CH-CHỈ2-)N.

B. (-CHỈ2-CHCl-)N.

C. (-CF2-CF2-)N.

D. (-CHỈ2- CHỈ CÓ2-)N.

Câu trả lời:

Câu trả lời chuẩn xác: A. (-CHỈ2-CH = CH-CHỈ2-)N


Giảng giải: Polibutadiene được điều chế từ butadien.

CHỈ CÓ2= CH-CH = CHỈ2 → (-CHỈ2-CH = CH-CHỈ2-)N.

Hãy cùng trường giainhat.vn tìm hiểu thêm về Poliputadien nhé!

MỘT LÝ THUYẾT

1. Khái niệm của Poliputadien

- Khái niệm: Polibutađien là một loại cao su tổng hợp Cao su Buna, còn được gọi là cao su BR, Buna-N, Buna-S, là một loại polyme được tạo nên từ phản ứng trùng hợp của buta-1,3-monome. Dien.

- Công thức phân tử: (C4H6)N

- Công thức cấu tạo: -[-CH2-CH=CH-CH2-]-

- Tên: Polibutadien

- Ký hiệu: BR

2. Tính chất vật lý và nhận thức

Được tạo ra từ sự trùng hợp của 1,3-butadien monome.

- Mang những đặc điểm nổi trội của cao su tự nhiên, đồng thời có khả năng chống mài mòn cao, chịu uốn tốt, ít biến dạng.

- Điều đặc trưng của cao su Buna là nó có thể có những tính chất đặc trưng như nhựa tổng hợp tùy thuộc vào thành phần chất độn. Có thể kể tới như khả năng chống ăn mòn từ dầu mỏ, hóa chất, chịu nhiệt, chống mài mòn, cách âm ...

3. Tính chất hóa học

- Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với styren C6H5CH = CHỈ2 Lúc có mặt Na, ta được cao su buna-S có tính đàn hồi cao.

- Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với acrilonitrin CNCH = ON2 Lúc có mặt Na, ta được cao su buna-N có khả năng chống dầu cao.

4. Điều chế

- Người ta điều chế cao su buna bằng phản ứng trùng hợp buta-1,3-đien với sự có mặt của Na

Công thức cấu tạo của polyputadiene là gì? (ảnh 2)

5. Ứng dụng

- Polibutadiene có khả năng chống mài mòn cao và được sử dụng đặc trưng trong sản xuất lốp xe, tiêu thụ khoảng 70% sản lượng.

- Polybutadiene được sử dụng cho lốp xe, và hồ hết được sử dụng liên kết với các loại polyme khác như cao su tự nhiên, cao su Styrene Butadiene, trong đó polybutadiene có tác dụng làm giảm nhiệt nội sinh và tăng lên khả năng chống mài mòn của hỗn hợp cao su.

Độ ma sát của lốp xe trên băng vào mùa đông có thể được cải thiện bằng cách sử dụng hàm lượng polybutadiene cao trong hợp chất cao su gai lốp.

Trong các ứng dụng khác, cao su butadien được sử dụng trong hỗn hợp cao su, nhằm mục tiêu tăng khả năng chống mài mòn và độ dẻo ở nhiệt độ thấp của các thành phầm, ví dụ như giày dép, băng tải, dây đai.

Được sử dụng như một chất phụ gia để cải thiện độ dẻo dai (chống va đập) của nhựa như polystyrene và ABS.

Nó cũng được sử dụng để sản xuất bóng gôn, các vật thể đàn hồi không giống nhau và để bọc hoặc bao bọc các cụm điện tử tạo ra điện trở cao.

6. Phương pháp giải bài tập

CaCO3 → CaO → CaC2 → CŨ2H2 → CŨ4H4 → Buta-1,3-diesel → Cao su buna

Tinh bột / Xenlulozơ → Glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-điêzen → Cao su buna

CHỈ CÓ4 → CŨ2H2 → CŨ4H4 → Buta-1,3-diesel → Cao su buna

Hiệu suất phản ứng:

Công thức cấu tạo của polyputadiene là gì? (ảnh 3)

Xem xét: Hiệu quả của toàn thể quá trình là thành phầm của việc thực hiện từng thời đoạn.

B. BÀI TẬP

Bài tập 1: Cao su buna (CSBN) được sản xuất từ ​​gỗ chứa 50% xenlulo theo sơ đồ:

Xenlulozơ → glucozơ → etanol → buta- 1,3-đien → CSBN

Hiệu suất của 4 thời đoạn tuần tự là 60%, 80%, 75% và 100%. Cần bao nhiêu tấn gỗ để sản xuất 1,0 tấn CSBN?

Đáp số: 16,67 tấn

Giảng giải:

Chúng tôi có một sơ đồ:

6Hthứ mười haiO6 → 2C2H5OH → C4H6 → CSBN

Trong toàn thể quá trình, nXenlulo sẽ bằng nCSBN lấy

Với H = 0,6. 0,8. 0,75,1

Công thức cấu tạo của polyputadiene là gì? (ảnh 4)

Bài tập 2: Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau:

Công thức cấu tạo của polyputadiene là gì? (ảnh 5)

Khối lượng xenlulozơ cần dùng để sản xuất 1 tấn cao su Buna là bao nhiêu?

Đáp số: 17,875 tấn

Giảng giải:

Ta có sơ đồ: C6Hthứ mười haiO6 → 2C2H5OH → C4H6 → CSBN

Trong toàn thể quá trình, nXenlulo sẽ bằng nCSBN lấy

Với H = 0,6. 0,35. 0,8

Công thức cấu tạo của polyputadiene là gì? (ảnh 6)

Bài tập 3: Trong Chiến tranh toàn cầu thứ hai, người ta điều chế cao su buna từ tinh bột theo sơ đồ sau:

Tinh bột → Glucozơ → Rượu etylic → Buta-1,3-điêzen → Cao su buna

Từ 10 tấn khoai chứa 80% tinh bột có thể điều chế được bao nhiêu tấn cao su Buna? (Biết hiệu suất của cả quá trình là 60%).

Đáp số: 1,6 tấn

Giảng giải: Chúng ta thấy, trong toàn thể quá trình, nC4H6 thu được sẽ bằng ntinh bột sự tham gia

Với H = 0,6 là: nC4H6 = nstarch. 0,6

mpolyme = 10. 0,8162. 0,6. 54 = 1,6 tấn

Bài tập 4: Khối lượng của một đoạn mạch polybutadien là 8370 đơn vị và của một chuỗi nilon-6,6 là 27120 đơn vị. Số mắt xích trong chuỗi pôlipeptit và chuỗi nilon-6,6 tuần tự là?

A. 155 và 120 B. 113 và 152.

C. 113 và 114. D. 155 và 121

Đáp án: A. 155 và 120

Giảng giải:

Công thức cấu tạo của polyputadiene là gì? (ảnh 7)

→ Chọn A

Bài tập 5: Từ tinh bột, hãy điều chế cao su Buna theo sơ đồ sau:

Tinh bột → glucozơ → ancol etylic → but-1,3-đien → cao su buna,

Hiệu suất của quá trình điều chế là 75%, muốn thu được 32,4kg cao su buna thì khối lượng tinh bột cần dùng là bao nhiêu?

Đáp số: 129,6 kg

Giảng giải:

(C)6HmườiO5)N → nC6Hthứ mười haiO6 → 2nC2H5OH → nC4H6 → (C4H6) n.

NCao su buna = 0,6 kmol

→ ntinh bột = 0,6 / 75% = 0,8 kmol

→ mtinh bột = 129,6 kg

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Hóa 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Vì sao tế bào cần có cơ chế vận chuyển chủ động mặc dù chúng tốn năng lượng? – Sinh 10

Viết một bình luận