Cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiễn của văn bản Tuyên ngôn độc lập (hay nhất)

Cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiễn của văn bản Tuyên ngôn độc lập, tổng hợp đầy đủ dàn ý chung và những bài văn cảm nhận hay nhất. Qua các bài văn mẫu sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về tác phẩm, cùng tham khảo nhé!

Dàn ý cụ thể phân tích cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của văn bản Tuyên ngôn độc lập

1. Mở bài

– Giới thiệu nói chung về “Tuyên ngôn độc lập”: vừa là một văn kiện lịch sử vô giá, vừa là một mẫu mực của văn chính luận.

– Khẳng định: Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn trong bản tuyên ngôn chính là minh chứng tiêu biểu cho mẫu mực của nghệ thuật lập luận.

2. Thân bài


Cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn

+ Hồ Chí Minh đã trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Mĩ và Pháp để làm căn cứ khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc. Đó là hai bản tuyên ngôn nổi tiếng toàn cầu thế kỉ XVIII – di sản tư tưởng của nhân loại.

+ Từ lẽ phải về quyền con người, Hồ Chí Minh nâng lên thành quyền dân tộc: “Suy rộng ra, câu đó có tức là: tất cả các dân tộc trên toàn cầu sinh ra đều đồng đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Tác giả đã giúp toàn cầu hiểu rằng các dân tộc đều đồng đẳng như nhau vì tất cả họ đều là con người.

+ Nghệ thuật lập luận: thủ pháp “gậy ông đập lưng ông”: dùng lời của Pháp và Mĩ để nói với chính họ. Dẫn lời của Mĩ và Pháp lên đầu bản tuyên ngôn, người viết tỏ ra trân trọng, đề cao những tuyên ngôn thuộc về lẽ phải… vì thế tranh thủ được sự nhất trí, ủng hộ của nhân dân trên toàn cầu, đặc thù là dư luận tiến bộ ở Pháp và Mĩ.

+ Mặt khác, Hồ Chí Minh đã gián tiếp đặt ba bản tuyên ngôn ngang hàng nhau, ba nền độc lập ngang tầm nhau nhằm trình bày niềm tự hào dân tộc.

=> Cách lập luận đó còn rất kiên quyết bởi mượn lời của Pháp và Mĩ, Bác đã ngầm cảnh cáo với bọn đế quốc thực dân rằng: Nếu chúng tiếp tục xâm lược Việt Nam có tức là chúng đã phản bội lại truyền thống tư tưởng tốt đẹp của dân tộc, vấy bẩn lên lá cờ tự do đồng đẳng nhân ái nhưng mà ông cha họ đã từng giương cao.

Cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn

+ Bản cáo trạng những tội ác của thực dân Pháp để phủ nhận công lao “khai hóa”, “bảo hộ” của chúng

 • Về chính trị, chúng tuyệt đối ko cho nhân dân ta một tí tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những pháp luật man di… làm nòi giống ta suy nhược.

 • Về kinh tế, chúng đã “bóc lột dân ta tới tận xương tủy… bóc lột người lao động một cách vô cùng tàn nhẫn”.

 • Tội ác về quân sự: đó là lúc phát xít Nhật xâm lược Đông Dương, thực dân Pháp đã “quỳ gối đầu hàng mở cửa nước ta rước Nhật” và chỉ trong hai năm, Pháp đã bán nước ta hai lần cho Nhật. Lúc thua trận, bị tước khí giới bởi Nhật, chúng còn nhẫn tâm giết mổ hết số đông tù chính trị tại Cao Bằng.

+ Bản tuyên ngôn còn phản ánh quá trình đấu tranh giành độc lập, khẳng định tư thế chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập vì:

 • Trong bao nhiêu năm qua, Việt Nam đã là dân tộc chịu nỗi đau xâm lược, còn Pháp là quân địch đi xâm lược.

 • Nếu thực dân Pháp đã hèn kém phản bội lại Đồng Minh, dâng Đông Dương cho Nhật thì nhân dân ta đã quả cảm đứng về phía Đồng Minh chống phát xít.

 • Nếu thực dân Pháp hèn nhát, phản động, vô nhân đạo thì chúng ta luôn giữ thái độ khoan hồng, nhân đạo: “tạo điều kiện cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính mệnh và tài sản cho họ”.

 • Ko chỉ có vậy, Việt Nam đã thực sự giành được quyền tự do, độc lập. Việt Nam đã ko còn là thuộc địa của Pháp vì Pháp đã bán rẻ chúng ta cho Nhật. Và sau đó, nhân dân ta trong cuộc Cách mệnh tháng tám đã giành chính quyền từ tay Nhật, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

 • Để khẳng định quyền dân tộc, Người đã sử dụng rất nhiều thủ pháp: điệp ngữ, điệp cấu trúc (những câu văn mở màn bằng cấu trúc “sự thực là…”) vang lên một cách dõng dạc vừa khẳng định sự thực, vừa khẳng định chân lý. Hàng loạt các dẫn chứng xác thực ko thể chối cãi được như tái tạo trước mắt chúng ta những chặng đường bi thương hào hùng của dân tộc.

+ Nghệ thuật lập luận:

 • Tiếng nói và những hình tượng nghệ thuật vừa xác thực vừa truyền cảm: “chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu”.

 • Thủ pháp điệp từ, điệp kiểu câu cũng được sử dụng vô cùng đắc địa. Những câu văn mở đầu bằng từ “chúng” nặng như búa tạ giáng xuống đầu quân địch và gợi trong tim ta nỗi đau xót nhức nhối.

 • Nghệ thuật liệt kê liên kết với những động từ mạnh đã hệ thống hàng loạt những tội ác chồng chất nhưng mà thực dân Pháp đã gây ra cho mọi từng lớp từ nông dân tới dân buôn, người lao động tới các nhà tư sản.

3. Kết bài

– Giám định lại trị giá của phần nêu cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn: góp phần làm nên áng văn chính luận mẫu mực, trình bày tài năng nghệ thuật của Hồ Chí Minh.

Bài văn mẫu Cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiễn của văn bản Tuyên ngôn độc lập


     Trong lịch sử văn học cũng như lịch sử dựng nước, giữ nước, chúng ta đã có ba bản tuyên ngôn độc lập: “Nam quốc sơn hà” (lý Thường Kiệt), “Đại cáo bình Ngô” (Nguyễn Trãi) và đặc thù là “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh. Giám định về trị giá của tác phẩm, các ý kiến đều thống nhất lúc nhận định “Tuyên ngôn độc lập” vừa là một văn kiện lịch sử vô giá, vừa là một mẫu mực của văn chính luận. Phần nêu cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn cho bản tuyên ngôn là minh chứng tiêu biểu cho mẫu mực của nghệ thuật lập luận đó.

     Ở phần mở đầu của bản tuyên ngôn, Hồ Chí Minh đã nêu những cơ sở pháp lý cho bản tuyên ngôn. Cụ thể, Người đã trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Mĩ và Pháp để làm căn cứ khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc. Bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mĩ viết: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được, trong những quyền đó, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Sau này bản “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp” năm 1791 cũng nói: “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi”.

     Cả hai bản tuyên ngôn này đều khẳng định lẽ phải về quyền con người. Đó là hai bản tuyên ngôn nổi tiếng toàn cầu thế kỉ XVIII – di sản tư tưởng của nhân loại. Từ lẽ phải về quyền con người, Hồ Chí Minh nâng lên thành quyền dân tộc: “Suy rộng ra, câu đó có tức là: tất cả các dân tộc trên toàn cầu sinh ra đều đồng đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.

     Tác giả đã giúp toàn cầu hiểu rằng các dân tộc dù da đen hay da trắng, da đỏ hay da vàng đều đồng đẳng như nhau vì tất cả họ đều là con người. Cách lập luận của Hồ Chí Minh thật khôn khéo vì tác giả đã sử dụng thủ pháp “gậy ông đập lưng ông” lúc dùng lời của Pháp và Mĩ để nói với chính họ. Trong tranh luận ko gì thú vị bằng dùng chính lời của đối phương để không thừa nhận đối phương khiến họ rơi vào tình trạng “há mồm mắc quai”. Bác đã dùng cây gậy độc lập để đánh vào lưng những kẻ chuyên đi xâm lược, làm đổ máu và nước mắt của đồng loại nhưng mà cứ rêu rao về quyền tự do, đồng đẳng.

     Dẫn lời của Mĩ và Pháp lên đầu bản tuyên ngôn, người viết tỏ ra trân trọng, đề cao những tuyên ngôn thuộc về lẽ phải… vì thế tranh thủ được sự nhất trí, ủng hộ của nhân dân trên toàn cầu, đặc thù là dư luận tiến bộ ở Pháp và Mĩ. Mặt khác, Hồ Chí Minh đã gián tiếp đặt ba bản tuyên ngôn ngang hàng nhau, ba nền độc lập ngang tầm nhau nhằm trình bày niềm tự hào dân tộc. Cách lập luận đó còn rất kiên quyết bởi mượn lời của Pháp và Mĩ, Bác đã ngầm cảnh cáo với bọn đế quốc thực dân rằng: Nếu chúng tiếp tục xâm lược Việt Nam có tức là chúng đã phản bội lại truyền thống tư tưởng tốt đẹp của dân tộc, vấy bẩn lên lá cờ tự do đồng đẳng nhân ái nhưng mà ông cha họ đã từng giương cao. Hành động phi nghĩa đó sẽ là nguyên nhân đẩy chúng vào kết cuộc bi thương. Cách lập luận ở phần mở đầu của bản tuyên ngôn độc lập thật chặt chẽ, thuyết phục và thông minh. Đoạn văn mở đầu hết sức ngắn gọn, súc tích: chỉ có hai câu trích dẫn, một lời bình luận suy rộng ra, một lời khẳng định: “đó là những lẽ phải ko người nào chối cãi được” đã làm nổi trội cơ sở pháp lý vững chắc về quyền sống, quyền tự do dân tộc, tiêu biểu cho vẻ đẹp mẫu mực của văn chính luận Hồ Chí Minh. Nó như phát súng thổi bùng lên phong trào đấu tranh ở các nước thuộc địa trên toàn cầu.

     Phần hai của bản tuyên ngôn lại làm nổi trội những cơ sở thực tiễn cho lời tuyên bố độc lập. Trước hết, Người đã lập ra một bản cáo trạng những tội ác của thực dân Pháp để phủ nhận công lao “khai hóa”, “bảo hộ” của chúng. Pháp nêu chiêu bài có công “khai hóa” ở Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng để hợp thức hóa việc quay trở lại Đông Dương và Việt Nam.

     Hồ Chí Minh đã tố cáo tội ác về cả chính trị và kinh tế để đập tan luận điệu xảo trá, bịp bợm đó: “Về chính trị, chúng tuyệt đối ko cho nhân dân ta một tí tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những pháp luật man di… làm nòi giống ta suy nhược”. Còn về kinh tế, chúng đã “bóc lột dân ta tới tận xương tủy… bóc lột người lao động một cách vô cùng tàn nhẫn”.

     Pháp nêu chiêu bài có công “bảo hộ” Việt Nam, thì Hồ Chí Minh đã tố cáo những tội ác về quân sự để không thừa nhận “công lao” đó của chúng: đó là lúc phát xít Nhật xâm lược Đông Dương, thực dân Pháp đã “quỳ gối đầu hàng mở cửa nước ta rước Nhật” và chỉ trong hai năm, Pháp đã bán nước ta hai lần cho Nhật. Lúc thua trận, bị tước khí giới bởi Nhật, chúng còn nhẫn tâm giết mổ hết số đông tù chính trị tại Cao Bằng. Bằng những lập luận chặt chẽ, phép tắc sắt đá, dẫn chứng thật xác thực, ta có cảm giác Hồ Chí Minh đang lật lại bánh xe lịch sử để quay lại những tư liệu hết sức chân thực nhưng mà quân địch ko thể chối cãi trong suốt 80 năm đô hộ Việt Nam. Tội ác đó đã làm cho hai triệu đồng bào ta chết đói, 95% dân số mù chữ,…

     Tiếng nói và những hình tượng nghệ thuật được Người sử dụng vừa xác thực vừa truyền cảm: “chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu”. Câu văn cho thấy tội ác man di của giặc, hành động đàn áp được diễn tả bằng động từ “tắm” đã cho thấy gương mặt thật của bọn thực dân khát máu, tàn bạo, đồng thời diễn tả được nỗi đau thê thảm của người dân mất nước đang quằn quại trong những “bể máu” đau thương. Thủ pháp điệp từ, điệp kiểu câu cũng được sử dụng vô cùng đắc địa. Những câu văn mở đầu bằng từ “chúng” nặng như búa tạ giáng xuống đầu quân địch và gợi trong tim ta nỗi đau xót nhức nhối. Nghệ thuật liệt kê liên kết với những động từ mạnh đã hệ thống hàng loạt những tội ác chồng chất nhưng mà thực dân Pháp đã gây ra cho mọi từng lớp từ nông dân tới dân buôn, người lao động tới các nhà tư sản. Đó là tội ác nhưng mà “Trúc Lam Sơn ko ghi hết tội/ Nước Đông Hải ko rửa sạch mùi” (Nguyễn Trãi).

     Ko chỉ có thế, bản tuyên ngôn còn phản ánh quá trình đấu tranh giành độc lập, khẳng định tư thế chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Dân tộc Việt Nam ko những có quyền hưởng tự do độc lập nhưng mà thực tiễn đã giành được quyền tự do độc lập. Trước hết, nhân dân Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập. Trong bao nhiêu năm qua, Việt Nam đã là dân tộc chịu nỗi đau xâm lược, còn Pháp là quân địch đi xâm lược. Nếu thực dân Pháp đã hèn kém phản bội lại Đồng Minh, dâng Đông Dương cho Nhật thì nhân dân ta đã quả cảm đứng về phía Đồng Minh chống phát xít. Nếu thực dân Pháp hèn nhát, phản động, vô nhân đạo thì chúng ta luôn giữ thái độ khoan hồng, nhân đạo: “tạo điều kiện cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính mệnh và tài sản cho họ”. Đó là những việc làm cao thượng, những cử chỉ nhân nghĩa xứng đáng với truyền thống cao đẹp của dân tộc:

“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn

Lấy chí nhân để thay hung bạo”

(Bình Ngô đại cáo).

     Ko chỉ có vậy, Việt Nam đã thực sự giành được quyền tự do, độc lập. Việt Nam đã ko còn là thuộc địa của Pháp vì Pháp đã bán rẻ chúng ta cho Nhật. Và sau đó, nhân dân ta trong cuộc Cách mệnh tháng tám đã giành chính quyền từ tay Nhật, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đó là kết quả thế tất của quá trình đấu tranh dai sức với những hi sinh xương máu. Câu văn “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị…” đã cho thấy ba quân địch bị đánh bại: thực dân, phát xít và phong kiến. Chín chữ ngắn gọn đã nói chung được gần một nghìn năm lịch sử với những sự kiện trọng yếu của dân tộc. Pháp hốt hoảng bỏ chạy, Nhật quỳ gối đầu hàng, Bảo Đại thì hai tay run rẩy trao ấn kiếm cho chính quyền Cách mệnh, tất cả rác rưởi đã được quét dọn cho một quốc gia mới ra đời. Để khẳng định quyền dân tộc, Người đã sử dụng rất nhiều thủ pháp: điệp ngữ, điệp cấu trúc (những câu văn mở màn bằng cấu trúc “sự thực là…”) vang lên một cách dõng dạc vừa khẳng định sự thực, vừa khẳng định chân lý. Hàng loạt các dẫn chứng xác thực ko thể chối cãi được như tái tạo trước mắt chúng ta những chặng đường bi thương hào hùng của dân tộc.

     Việc nêu những cơ sở pháp lý cũng như thực tiễn làm cơ sở cho lời tuyên ngôn độc lập là một công việc khó khăn nhất, rất khó để làm được một cách khôn khéo, thuyết phục nhưng Hồ Chí Minh đã xử lý một cách khôn khéo bằng những lập luận trí tuệ, sắc sảo, đầy sức thuyết phục. Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn đã chứng minh “Tuyên ngôn độc lập” là áng văn chính luận mẫu mực, trình bày được tài năng của người con ưu tú của dân tộc Việt Nam – chủ tịch Hồ Chí Minh lớn lao.

…/…

Trên đây là các bài văn mẫu Cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiễn của văn bản Tuyên ngôn độc lập do giainhat.vn sưu tầm và tổng hợp, mong rằng với nội dung tham khảo này thì các em sẽ có thể hoàn thiện bài văn của mình tốt nhất!

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

Hình Ảnh về: Cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiễn của văn bản Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)

Video về: Cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiễn của văn bản Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)

Wiki về Cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiễn của văn bản Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)

Cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiễn của văn bản Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất) -

Cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiễn của văn bản Tuyên ngôn độc lập, tổng hợp đầy đủ dàn ý chung và những bài văn cảm nhận hay nhất. Qua các bài văn mẫu sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về tác phẩm, cùng tham khảo nhé!

Dàn ý cụ thể phân tích cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của văn bản Tuyên ngôn độc lập

1. Mở bài

– Giới thiệu nói chung về “Tuyên ngôn độc lập”: vừa là một văn kiện lịch sử vô giá, vừa là một mẫu mực của văn chính luận.

– Khẳng định: Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn trong bản tuyên ngôn chính là minh chứng tiêu biểu cho mẫu mực của nghệ thuật lập luận.

2. Thân bài


Cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn

+ Hồ Chí Minh đã trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Mĩ và Pháp để làm căn cứ khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc. Đó là hai bản tuyên ngôn nổi tiếng toàn cầu thế kỉ XVIII – di sản tư tưởng của nhân loại.

+ Từ lẽ phải về quyền con người, Hồ Chí Minh nâng lên thành quyền dân tộc: “Suy rộng ra, câu đó có tức là: tất cả các dân tộc trên toàn cầu sinh ra đều đồng đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Tác giả đã giúp toàn cầu hiểu rằng các dân tộc đều đồng đẳng như nhau vì tất cả họ đều là con người.

+ Nghệ thuật lập luận: thủ pháp “gậy ông đập lưng ông”: dùng lời của Pháp và Mĩ để nói với chính họ. Dẫn lời của Mĩ và Pháp lên đầu bản tuyên ngôn, người viết tỏ ra trân trọng, đề cao những tuyên ngôn thuộc về lẽ phải… vì thế tranh thủ được sự nhất trí, ủng hộ của nhân dân trên toàn cầu, đặc thù là dư luận tiến bộ ở Pháp và Mĩ.

+ Mặt khác, Hồ Chí Minh đã gián tiếp đặt ba bản tuyên ngôn ngang hàng nhau, ba nền độc lập ngang tầm nhau nhằm trình bày niềm tự hào dân tộc.

=> Cách lập luận đó còn rất kiên quyết bởi mượn lời của Pháp và Mĩ, Bác đã ngầm cảnh cáo với bọn đế quốc thực dân rằng: Nếu chúng tiếp tục xâm lược Việt Nam có tức là chúng đã phản bội lại truyền thống tư tưởng tốt đẹp của dân tộc, vấy bẩn lên lá cờ tự do đồng đẳng nhân ái nhưng mà ông cha họ đã từng giương cao.

Cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn

+ Bản cáo trạng những tội ác của thực dân Pháp để phủ nhận công lao “khai hóa”, “bảo hộ” của chúng

 • Về chính trị, chúng tuyệt đối ko cho nhân dân ta một tí tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những pháp luật man di… làm nòi giống ta suy nhược.

 • Về kinh tế, chúng đã “bóc lột dân ta tới tận xương tủy… bóc lột người lao động một cách vô cùng tàn nhẫn”.

 • Tội ác về quân sự: đó là lúc phát xít Nhật xâm lược Đông Dương, thực dân Pháp đã “quỳ gối đầu hàng mở cửa nước ta rước Nhật” và chỉ trong hai năm, Pháp đã bán nước ta hai lần cho Nhật. Lúc thua trận, bị tước khí giới bởi Nhật, chúng còn nhẫn tâm giết mổ hết số đông tù chính trị tại Cao Bằng.

+ Bản tuyên ngôn còn phản ánh quá trình đấu tranh giành độc lập, khẳng định tư thế chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập vì:

 • Trong bao nhiêu năm qua, Việt Nam đã là dân tộc chịu nỗi đau xâm lược, còn Pháp là quân địch đi xâm lược.

 • Nếu thực dân Pháp đã hèn kém phản bội lại Đồng Minh, dâng Đông Dương cho Nhật thì nhân dân ta đã quả cảm đứng về phía Đồng Minh chống phát xít.

 • Nếu thực dân Pháp hèn nhát, phản động, vô nhân đạo thì chúng ta luôn giữ thái độ khoan hồng, nhân đạo: “tạo điều kiện cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính mệnh và tài sản cho họ”.

 • Ko chỉ có vậy, Việt Nam đã thực sự giành được quyền tự do, độc lập. Việt Nam đã ko còn là thuộc địa của Pháp vì Pháp đã bán rẻ chúng ta cho Nhật. Và sau đó, nhân dân ta trong cuộc Cách mệnh tháng tám đã giành chính quyền từ tay Nhật, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

 • Để khẳng định quyền dân tộc, Người đã sử dụng rất nhiều thủ pháp: điệp ngữ, điệp cấu trúc (những câu văn mở màn bằng cấu trúc “sự thực là…”) vang lên một cách dõng dạc vừa khẳng định sự thực, vừa khẳng định chân lý. Hàng loạt các dẫn chứng xác thực ko thể chối cãi được như tái tạo trước mắt chúng ta những chặng đường bi thương hào hùng của dân tộc.

+ Nghệ thuật lập luận:

 • Tiếng nói và những hình tượng nghệ thuật vừa xác thực vừa truyền cảm: “chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu”.

 • Thủ pháp điệp từ, điệp kiểu câu cũng được sử dụng vô cùng đắc địa. Những câu văn mở đầu bằng từ “chúng” nặng như búa tạ giáng xuống đầu quân địch và gợi trong tim ta nỗi đau xót nhức nhối.

 • Nghệ thuật liệt kê liên kết với những động từ mạnh đã hệ thống hàng loạt những tội ác chồng chất nhưng mà thực dân Pháp đã gây ra cho mọi từng lớp từ nông dân tới dân buôn, người lao động tới các nhà tư sản.

3. Kết bài

– Giám định lại trị giá của phần nêu cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn: góp phần làm nên áng văn chính luận mẫu mực, trình bày tài năng nghệ thuật của Hồ Chí Minh.

Bài văn mẫu Cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiễn của văn bản Tuyên ngôn độc lập


     Trong lịch sử văn học cũng như lịch sử dựng nước, giữ nước, chúng ta đã có ba bản tuyên ngôn độc lập: “Nam quốc sơn hà” (lý Thường Kiệt), “Đại cáo bình Ngô” (Nguyễn Trãi) và đặc thù là “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh. Giám định về trị giá của tác phẩm, các ý kiến đều thống nhất lúc nhận định “Tuyên ngôn độc lập” vừa là một văn kiện lịch sử vô giá, vừa là một mẫu mực của văn chính luận. Phần nêu cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn cho bản tuyên ngôn là minh chứng tiêu biểu cho mẫu mực của nghệ thuật lập luận đó.

     Ở phần mở đầu của bản tuyên ngôn, Hồ Chí Minh đã nêu những cơ sở pháp lý cho bản tuyên ngôn. Cụ thể, Người đã trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Mĩ và Pháp để làm căn cứ khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc. Bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mĩ viết: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được, trong những quyền đó, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Sau này bản “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp” năm 1791 cũng nói: “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi”.

     Cả hai bản tuyên ngôn này đều khẳng định lẽ phải về quyền con người. Đó là hai bản tuyên ngôn nổi tiếng toàn cầu thế kỉ XVIII – di sản tư tưởng của nhân loại. Từ lẽ phải về quyền con người, Hồ Chí Minh nâng lên thành quyền dân tộc: “Suy rộng ra, câu đó có tức là: tất cả các dân tộc trên toàn cầu sinh ra đều đồng đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.

     Tác giả đã giúp toàn cầu hiểu rằng các dân tộc dù da đen hay da trắng, da đỏ hay da vàng đều đồng đẳng như nhau vì tất cả họ đều là con người. Cách lập luận của Hồ Chí Minh thật khôn khéo vì tác giả đã sử dụng thủ pháp “gậy ông đập lưng ông” lúc dùng lời của Pháp và Mĩ để nói với chính họ. Trong tranh luận ko gì thú vị bằng dùng chính lời của đối phương để không thừa nhận đối phương khiến họ rơi vào tình trạng “há mồm mắc quai”. Bác đã dùng cây gậy độc lập để đánh vào lưng những kẻ chuyên đi xâm lược, làm đổ máu và nước mắt của đồng loại nhưng mà cứ rêu rao về quyền tự do, đồng đẳng.

     Dẫn lời của Mĩ và Pháp lên đầu bản tuyên ngôn, người viết tỏ ra trân trọng, đề cao những tuyên ngôn thuộc về lẽ phải… vì thế tranh thủ được sự nhất trí, ủng hộ của nhân dân trên toàn cầu, đặc thù là dư luận tiến bộ ở Pháp và Mĩ. Mặt khác, Hồ Chí Minh đã gián tiếp đặt ba bản tuyên ngôn ngang hàng nhau, ba nền độc lập ngang tầm nhau nhằm trình bày niềm tự hào dân tộc. Cách lập luận đó còn rất kiên quyết bởi mượn lời của Pháp và Mĩ, Bác đã ngầm cảnh cáo với bọn đế quốc thực dân rằng: Nếu chúng tiếp tục xâm lược Việt Nam có tức là chúng đã phản bội lại truyền thống tư tưởng tốt đẹp của dân tộc, vấy bẩn lên lá cờ tự do đồng đẳng nhân ái nhưng mà ông cha họ đã từng giương cao. Hành động phi nghĩa đó sẽ là nguyên nhân đẩy chúng vào kết cuộc bi thương. Cách lập luận ở phần mở đầu của bản tuyên ngôn độc lập thật chặt chẽ, thuyết phục và thông minh. Đoạn văn mở đầu hết sức ngắn gọn, súc tích: chỉ có hai câu trích dẫn, một lời bình luận suy rộng ra, một lời khẳng định: “đó là những lẽ phải ko người nào chối cãi được” đã làm nổi trội cơ sở pháp lý vững chắc về quyền sống, quyền tự do dân tộc, tiêu biểu cho vẻ đẹp mẫu mực của văn chính luận Hồ Chí Minh. Nó như phát súng thổi bùng lên phong trào đấu tranh ở các nước thuộc địa trên toàn cầu.

     Phần hai của bản tuyên ngôn lại làm nổi trội những cơ sở thực tiễn cho lời tuyên bố độc lập. Trước hết, Người đã lập ra một bản cáo trạng những tội ác của thực dân Pháp để phủ nhận công lao “khai hóa”, “bảo hộ” của chúng. Pháp nêu chiêu bài có công “khai hóa” ở Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng để hợp thức hóa việc quay trở lại Đông Dương và Việt Nam.

     Hồ Chí Minh đã tố cáo tội ác về cả chính trị và kinh tế để đập tan luận điệu xảo trá, bịp bợm đó: “Về chính trị, chúng tuyệt đối ko cho nhân dân ta một tí tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những pháp luật man di… làm nòi giống ta suy nhược”. Còn về kinh tế, chúng đã “bóc lột dân ta tới tận xương tủy… bóc lột người lao động một cách vô cùng tàn nhẫn”.

     Pháp nêu chiêu bài có công “bảo hộ” Việt Nam, thì Hồ Chí Minh đã tố cáo những tội ác về quân sự để không thừa nhận “công lao” đó của chúng: đó là lúc phát xít Nhật xâm lược Đông Dương, thực dân Pháp đã “quỳ gối đầu hàng mở cửa nước ta rước Nhật” và chỉ trong hai năm, Pháp đã bán nước ta hai lần cho Nhật. Lúc thua trận, bị tước khí giới bởi Nhật, chúng còn nhẫn tâm giết mổ hết số đông tù chính trị tại Cao Bằng. Bằng những lập luận chặt chẽ, phép tắc sắt đá, dẫn chứng thật xác thực, ta có cảm giác Hồ Chí Minh đang lật lại bánh xe lịch sử để quay lại những tư liệu hết sức chân thực nhưng mà quân địch ko thể chối cãi trong suốt 80 năm đô hộ Việt Nam. Tội ác đó đã làm cho hai triệu đồng bào ta chết đói, 95% dân số mù chữ,…

     Tiếng nói và những hình tượng nghệ thuật được Người sử dụng vừa xác thực vừa truyền cảm: “chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu”. Câu văn cho thấy tội ác man di của giặc, hành động đàn áp được diễn tả bằng động từ “tắm” đã cho thấy gương mặt thật của bọn thực dân khát máu, tàn bạo, đồng thời diễn tả được nỗi đau thê thảm của người dân mất nước đang quằn quại trong những “bể máu” đau thương. Thủ pháp điệp từ, điệp kiểu câu cũng được sử dụng vô cùng đắc địa. Những câu văn mở đầu bằng từ “chúng” nặng như búa tạ giáng xuống đầu quân địch và gợi trong tim ta nỗi đau xót nhức nhối. Nghệ thuật liệt kê liên kết với những động từ mạnh đã hệ thống hàng loạt những tội ác chồng chất nhưng mà thực dân Pháp đã gây ra cho mọi từng lớp từ nông dân tới dân buôn, người lao động tới các nhà tư sản. Đó là tội ác nhưng mà “Trúc Lam Sơn ko ghi hết tội/ Nước Đông Hải ko rửa sạch mùi” (Nguyễn Trãi).

     Ko chỉ có thế, bản tuyên ngôn còn phản ánh quá trình đấu tranh giành độc lập, khẳng định tư thế chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Dân tộc Việt Nam ko những có quyền hưởng tự do độc lập nhưng mà thực tiễn đã giành được quyền tự do độc lập. Trước hết, nhân dân Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập. Trong bao nhiêu năm qua, Việt Nam đã là dân tộc chịu nỗi đau xâm lược, còn Pháp là quân địch đi xâm lược. Nếu thực dân Pháp đã hèn kém phản bội lại Đồng Minh, dâng Đông Dương cho Nhật thì nhân dân ta đã quả cảm đứng về phía Đồng Minh chống phát xít. Nếu thực dân Pháp hèn nhát, phản động, vô nhân đạo thì chúng ta luôn giữ thái độ khoan hồng, nhân đạo: “tạo điều kiện cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính mệnh và tài sản cho họ”. Đó là những việc làm cao thượng, những cử chỉ nhân nghĩa xứng đáng với truyền thống cao đẹp của dân tộc:

“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn

Lấy chí nhân để thay hung bạo”

(Bình Ngô đại cáo).

     Ko chỉ có vậy, Việt Nam đã thực sự giành được quyền tự do, độc lập. Việt Nam đã ko còn là thuộc địa của Pháp vì Pháp đã bán rẻ chúng ta cho Nhật. Và sau đó, nhân dân ta trong cuộc Cách mệnh tháng tám đã giành chính quyền từ tay Nhật, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đó là kết quả thế tất của quá trình đấu tranh dai sức với những hi sinh xương máu. Câu văn “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị…” đã cho thấy ba quân địch bị đánh bại: thực dân, phát xít và phong kiến. Chín chữ ngắn gọn đã nói chung được gần một nghìn năm lịch sử với những sự kiện trọng yếu của dân tộc. Pháp hốt hoảng bỏ chạy, Nhật quỳ gối đầu hàng, Bảo Đại thì hai tay run rẩy trao ấn kiếm cho chính quyền Cách mệnh, tất cả rác rưởi đã được quét dọn cho một quốc gia mới ra đời. Để khẳng định quyền dân tộc, Người đã sử dụng rất nhiều thủ pháp: điệp ngữ, điệp cấu trúc (những câu văn mở màn bằng cấu trúc “sự thực là…”) vang lên một cách dõng dạc vừa khẳng định sự thực, vừa khẳng định chân lý. Hàng loạt các dẫn chứng xác thực ko thể chối cãi được như tái tạo trước mắt chúng ta những chặng đường bi thương hào hùng của dân tộc.

     Việc nêu những cơ sở pháp lý cũng như thực tiễn làm cơ sở cho lời tuyên ngôn độc lập là một công việc khó khăn nhất, rất khó để làm được một cách khôn khéo, thuyết phục nhưng Hồ Chí Minh đã xử lý một cách khôn khéo bằng những lập luận trí tuệ, sắc sảo, đầy sức thuyết phục. Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn đã chứng minh “Tuyên ngôn độc lập” là áng văn chính luận mẫu mực, trình bày được tài năng của người con ưu tú của dân tộc Việt Nam – chủ tịch Hồ Chí Minh lớn lao.

…/…

Trên đây là các bài văn mẫu Cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiễn của văn bản Tuyên ngôn độc lập do giainhat.vn sưu tầm và tổng hợp, mong rằng với nội dung tham khảo này thì các em sẽ có thể hoàn thiện bài văn của mình tốt nhất!

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận