Chuyển động cơ của một vật là

Câu hỏi: Chuyển động cơ học của một vật là:

Câu trả lời:

Chuyển động cơ học của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời kì.

Cùng trường giainhat.vn tìm hiểu thêm về các động tác vận động.

I. Chất điểm – chuyển động cơ học

1. Điểm chất lượng: Một vật chuyển động được cho là hạt điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với chiều dài của đường đi. Một hạt có khối lượng là khối lượng của vật.

2. Động cơ chuyển động: Chuyển động cơ học của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời kì.


3. Quỹ đạo: Quỹ đạo của chuyển động là tập trung tất cả các vị trí của một hạt chuyển động tạo ra một đường đi nhất mực.

II. Làm thế nào để xác định vị trí của một vật trong ko gian?

1. Cột mốc và thước đo

– Để xác định vị trí của vật ta cần: vật làm mốc, chiều dương, thước kẻ.

– Vật mốc: là vật ta chọn cho nó cố định so với vật khác.

Nếu biết đường đi (quỹ đạo) của vật, ta chỉ cần chọn một vật làm mốc và chiều dương trên đường đi đó là có thể xác định chuẩn xác vị trí của vật bằng cách dùng thước để đo độ dài của vật. đường dẫn. từ vật mốc sang vật thể.

2. Hệ tọa độ

– Xác định vị trí của một vật trong mặt phẳng bằng hệ tọa độ Decac (Oxy).

Chuyển động cơ học của một vật là (hình 2)

III. Cách xác định thời kì chuyển động

1. Dòng thời kì và đồng hồ

– Mốc thời kì là thời khắc ta chọn để xác định thời khắc chuyển động của vật.

Ví dụ: Xe buýt xuất phát từ bến A lúc 7 giờ sáng và tới bến B lúc 9 giờ 30 phút.

Ta chọn lúc 7 giờ sáng là lúc oto chuyển động từ bến A tới bến B lúc 2 giờ 30 phút.

2. Thời kì và thời kì

– Thời kì: lúc nào, lúc nào

Ví dụ, nhìn đồng hồ và thấy 7:15: thời kì là 7:15.

– Thời kì (khoảng thời kì): từ lúc nào tới lúc nào.

Ví dụ: Thời kì từ 7 giờ 15 tới 8 giờ 15 là 1 giờ, thì 1 giờ là thời kì chuyển động của vật.

IV. Hệ thống tài liệu tham khảo

– Hệ quy chiếu = Hệ tọa độ liên kết với datum + đồng hồ và gốc thời kì.

Hệ quy chiếu bao gồm:

+ Mốc, hệ tọa độ gắn với mốc;

+ Mốc thời kì và đồng hồ.

– Trong nhiều bài toán cơ học, lúc nói tới hệ quy chiếu, người ta chỉ nói tới hệ tọa độ, hệ số liệu và thời kì nhưng ko nói tới đồng hồ.

V. Bài tập thực hành

Câu hỏi 1: Nêu cách xác định vị trí của vật trên mặt phẳng.

Câu trả lời:

+ Chọn một điểm cố định (một vật) làm mốc.

+ Hệ trục gồm Ox và Oy vuông góc với nhau, gắn với vật làm mốc.

+ Chiếu vuông góc với vị trí của vật xuống hai trục Ox và Oy.

Vị trí của công tắc trên mặt phẳng được xác định bởi hai tọa độ x và y.

Câu 2: Hệ trục tọa độ và trục thời kì nào sau đây là thích thống nhất để xác định vị trí của phi cơ bay trên quãng đường dài?

A. Khoảng cách tới ba sân bay lớn; t = 0 là lúc phi cơ cất cánh.

B. Khoảng cách tới ba sân bay lớn; t = 0 là lúc 0 giờ quốc tế.

C. Kinh độ, vĩ độ địa lý và độ cao của phi cơ; t = 0 là lúc phi cơ cất cánh.

D. Kinh độ, vĩ độ địa lý và độ cao của phi cơ; t = 0 là 0 giờ quốc tế.

Câu trả lời:

Chọn D: Trong ko gian, để xác định vị trí của một vật, thường chọn hệ trục tọa độ gồm 3 trục Ox, Oy, Oz vuông góc với nhau. Hệ tọa độ ko gian được xác định theo vĩ độ và kinh độ địa lý gốc. Độ cao của phi cơ được tính theo mực nước biển, GMT cũng là giờ chuẩn tính từ kinh tuyến 0.

Xem xét: ko nên lấy t = 0 lúc phi cơ cất cánh vì trong một ngày, một hãng hàng ko sẽ có rất nhiều chuyến bay, nên mỗi lần bay, việc lập kế hoạch và quản lý chuyến bay gặp rất nhiều khó khăn. viển vông và phản khoa học. Ngoài ra việc sử dụng t = 0 là giờ quốc tế để giúp hành khách xác định thời kì chuyến bay của họ diễn ra từ giờ địa phương.

Câu hỏi 3: Vật nào sau đây có thể coi là vật điểm?

A. Trái đất đang chuyển động xoay quanh chính nó.

B. Hai viên bi va chạm vào nhau.

C. Người nhảy khỏi cầu lúc đang rơi xuống nước.

D. Hạt mưa rơi

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời DỄ DÀNG

Câu 4: Cách chọn trục và dấu thời kì nào sau đây là thích thống nhất để xác định vị trí của phi cơ đường dài?

A. Khoảng cách tới ba sân bay lớn; t = 0 là lúc phi cơ cất cánh.

B. Khoảng cách tới ba sân bay lớn; t = 0 là 0 giờ quốc tế.

C. Kinh độ, vĩ độ địa lý và độ cao của phi cơ; t = 0 là lúc phi cơ cất cánh.

D. Kinh độ, vĩ độ địa lý và độ cao của phi cơ; t = 0 là 0 giờ quốc tế.

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời DỄ DÀNG

Câu hỏi 5: Những tọa độ nào được sử dụng để xác định vị trí của một con tàu ở giữa đại dương?

Câu trả lời: Chúng tôi sử dụng vĩ độ và kinh độ địa lý.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Chuyển động cơ của một vật là

Video về: Chuyển động cơ của một vật là

Wiki về Chuyển động cơ của một vật là

Chuyển động cơ của một vật là -

Câu hỏi: Chuyển động cơ học của một vật là:

Câu trả lời:

Chuyển động cơ học của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời kì.

Cùng trường giainhat.vn tìm hiểu thêm về các động tác vận động.

I. Chất điểm - chuyển động cơ học

1. Điểm chất lượng: Một vật chuyển động được cho là hạt điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với chiều dài của đường đi. Một hạt có khối lượng là khối lượng của vật.

2. Động cơ chuyển động: Chuyển động cơ học của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời kì.


3. Quỹ đạo: Quỹ đạo của chuyển động là tập trung tất cả các vị trí của một hạt chuyển động tạo ra một đường đi nhất mực.

II. Làm thế nào để xác định vị trí của một vật trong ko gian?

1. Cột mốc và thước đo

- Để xác định vị trí của vật ta cần: vật làm mốc, chiều dương, thước kẻ.

- Vật mốc: là vật ta chọn cho nó cố định so với vật khác.

Nếu biết đường đi (quỹ đạo) của vật, ta chỉ cần chọn một vật làm mốc và chiều dương trên đường đi đó là có thể xác định chuẩn xác vị trí của vật bằng cách dùng thước để đo độ dài của vật. đường dẫn. từ vật mốc sang vật thể.

2. Hệ tọa độ

- Xác định vị trí của một vật trong mặt phẳng bằng hệ tọa độ Decac (Oxy).

Chuyển động cơ học của một vật là (hình 2)

III. Cách xác định thời kì chuyển động

1. Dòng thời kì và đồng hồ

- Mốc thời kì là thời khắc ta chọn để xác định thời khắc chuyển động của vật.

Ví dụ: Xe buýt xuất phát từ bến A lúc 7 giờ sáng và tới bến B lúc 9 giờ 30 phút.

Ta chọn lúc 7 giờ sáng là lúc oto chuyển động từ bến A tới bến B lúc 2 giờ 30 phút.

2. Thời kì và thời kì

- Thời kì: lúc nào, lúc nào

Ví dụ, nhìn đồng hồ và thấy 7:15: thời kì là 7:15.

- Thời kì (khoảng thời kì): từ lúc nào tới lúc nào.

Ví dụ: Thời kì từ 7 giờ 15 tới 8 giờ 15 là 1 giờ, thì 1 giờ là thời kì chuyển động của vật.

IV. Hệ thống tài liệu tham khảo

- Hệ quy chiếu = Hệ tọa độ liên kết với datum + đồng hồ và gốc thời kì.

Hệ quy chiếu bao gồm:

+ Mốc, hệ tọa độ gắn với mốc;

+ Mốc thời kì và đồng hồ.

- Trong nhiều bài toán cơ học, lúc nói tới hệ quy chiếu, người ta chỉ nói tới hệ tọa độ, hệ số liệu và thời kì nhưng ko nói tới đồng hồ.

V. Bài tập thực hành

Câu hỏi 1: Nêu cách xác định vị trí của vật trên mặt phẳng.

Câu trả lời:

+ Chọn một điểm cố định (một vật) làm mốc.

+ Hệ trục gồm Ox và Oy vuông góc với nhau, gắn với vật làm mốc.

+ Chiếu vuông góc với vị trí của vật xuống hai trục Ox và Oy.

Vị trí của công tắc trên mặt phẳng được xác định bởi hai tọa độ x và y.

Câu 2: Hệ trục tọa độ và trục thời kì nào sau đây là thích thống nhất để xác định vị trí của phi cơ bay trên quãng đường dài?

A. Khoảng cách tới ba sân bay lớn; t = 0 là lúc phi cơ cất cánh.

B. Khoảng cách tới ba sân bay lớn; t = 0 là lúc 0 giờ quốc tế.

C. Kinh độ, vĩ độ địa lý và độ cao của phi cơ; t = 0 là lúc phi cơ cất cánh.

D. Kinh độ, vĩ độ địa lý và độ cao của phi cơ; t = 0 là 0 giờ quốc tế.

Câu trả lời:

Chọn D: Trong ko gian, để xác định vị trí của một vật, thường chọn hệ trục tọa độ gồm 3 trục Ox, Oy, Oz vuông góc với nhau. Hệ tọa độ ko gian được xác định theo vĩ độ và kinh độ địa lý gốc. Độ cao của phi cơ được tính theo mực nước biển, GMT cũng là giờ chuẩn tính từ kinh tuyến 0.

Xem xét: ko nên lấy t = 0 lúc phi cơ cất cánh vì trong một ngày, một hãng hàng ko sẽ có rất nhiều chuyến bay, nên mỗi lần bay, việc lập kế hoạch và quản lý chuyến bay gặp rất nhiều khó khăn. viển vông và phản khoa học. Ngoài ra việc sử dụng t = 0 là giờ quốc tế để giúp hành khách xác định thời kì chuyến bay của họ diễn ra từ giờ địa phương.

Câu hỏi 3: Vật nào sau đây có thể coi là vật điểm?

A. Trái đất đang chuyển động xoay quanh chính nó.

B. Hai viên bi va chạm vào nhau.

C. Người nhảy khỏi cầu lúc đang rơi xuống nước.

D. Hạt mưa rơi

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời DỄ DÀNG

Câu 4: Cách chọn trục và dấu thời kì nào sau đây là thích thống nhất để xác định vị trí của phi cơ đường dài?

A. Khoảng cách tới ba sân bay lớn; t = 0 là lúc phi cơ cất cánh.

B. Khoảng cách tới ba sân bay lớn; t = 0 là 0 giờ quốc tế.

C. Kinh độ, vĩ độ địa lý và độ cao của phi cơ; t = 0 là lúc phi cơ cất cánh.

D. Kinh độ, vĩ độ địa lý và độ cao của phi cơ; t = 0 là 0 giờ quốc tế.

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời DỄ DÀNG

Câu hỏi 5: Những tọa độ nào được sử dụng để xác định vị trí của một con tàu ở giữa đại dương?

Câu trả lời: Chúng tôi sử dụng vĩ độ và kinh độ địa lý.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận