Chuyên đề chuyển động ném ngang, ném xiên có lời giải chi tiết

I. Chuyển động ném ngang

Là chuyển động ngang của vật với véc tơ vận tốc tức thời của vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.
Xem xét quan trọng:

– Theo phương ngang, vật ko chịu tác dụng của lực nào => theo định luật I Newton thì chuyển động của vật ném ngang là chuyển động thẳng chuyển đổi đều.

– Theo phương thẳng đứng, vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực => vật chuyển động rơi tự do theo khái niệm chuyển động rơi tự do.

Hệ quy chiếu cho chuyển động ném ngang được trình diễn trên hình vẽ

Phương trình véc tơ vận tốc tức thời của chuyển động ném ngang


Phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo của vật ném ngang

[CHUẨN NHẤT]  Chuyên đề chuyển động ném ngang và ném xiên có lời giải chi tiết (ảnh 3)

Cách xây dựng phương trình quỹ đạo: từ (1) => t = x / vo thay vào (2) => phương trình quỹ đạo.
Công thức cho chuyển động ném ngang

[CHUẨN NHẤT]  Chuyên đề Chuyển động ném ngang và ném xiên có lời giải chi tiết (ảnh 4)

II. Xác định chuyển động của vật.

[CHUẨN NHẤT]  Chuyên đề chuyển động ném ngang và ném xiên có lời giải chi tiết (ảnh 5)

III. Thử nghiệm xác minh.

Sau lúc búa đập vào thanh thép, viên bi A chuyển động ngang và viên bi B rơi tự do. Cả hai đều chạm đất cùng một lúc.

Bài tập có hướng dẫn

Sử dụng công thức chuyển động ném ngang

Dung dịch:

[CHUẨN NHẤT]  Chuyên đề chuyển động ném ngang và ném xiên có lời giải chi tiết (ảnh 6)

IV. Bài tập có hướng dẫn

Bài tập 1. Ném vật theo phương ngang ở độ cao 50m so với mặt đất, lấy g = 9,8 m / s2, véc tơ vận tốc tức thời lúc ném là 18 m / s, tính thời kì và véc tơ vận tốc tức thời của vật lúc chạm đất.

Hướng dẫn

Phân tích vấn đề

g = 9,8 m / s2; h = 50m; vo = 18 m / s
Phần thưởng

[CHUẨN NHẤT]  Chuyên đề chuyển động ném ngang và ném xiên có lời giải chi tiết (ảnh 7)

Bài tập 2. Từ độ cao 20 m, ném một vật theo phương ngang xuống đất, biết rằng sau 1 giây kể từ lúc ném, vectơ véc tơ vận tốc tức thời hợp với phương ngang là 45o.o. Lấy g = 10m / s2xác định véc tơ vận tốc tức thời tại thời khắc ném và tìm vị trí nằm ngang của vật chạm đất.

Hướng dẫn

[CHUẨN NHẤT]  Chuyên đề về chuyển động ném ngang và ném xiên có lời giải chi tiết (ảnh 8)

Bài tập 3. Ném một vật theo phương ngang với véc tơ vận tốc tức thời 10m / s từ độ cao 40m xuống đất. Lấy g = 10 m / s2
a) Xác định tọa độ của vật sau 2s.
b) Phương trình quỹ đạo của vật
c) Xác định vị trí nằm ngang của vật lúc chạm đất, và véc tơ vận tốc tức thời của vật lúc chạm đất.

Hướng dẫn

Phân tích vấn đề

vo= 10m / s; h = 40m; g = 10m / s2; t = 2s
Phần thưởng

[CHUẨN NHẤT]  Chuyên đề chuyển động ném ngang và ném xiên có lời giải chi tiết (ảnh 9)

Bài tập 4. Véc tơ vận tốc tức thời ban sơ của viên đạn bắn theo phương ngang ở độ cao 180 m để tại thời khắc chạm đất v = 100 m / s là bao nhiêu? Tính quãng đường ném của vật lúc chạm đất.

Hướng dẫn :

[CHUẨN NHẤT]  Chuyên đề về chuyển động ném ngang và ném xiên có lời giải chi tiết (ảnh 10)

Bài tập 5. Một tàu bay ném bom bay theo phương ngang ở độ cao 2km với v = 504km / h. Phi công phải thả bom bao xa mục tiêu (theo phương ngang) để ném trúng mục tiêu ?, lấy g = 10m / s2.

Hướng dẫn:

[CHUẨN NHẤT]  Chuyên đề chuyển động ném ngang và ném xiên có lời giải chi tiết (ảnh 11).

Bài tập 6. Từ độ cao h = 80m, một quả bóng được ném theo phương ngang với v = 20m / s. Xác định vị trí và véc tơ vận tốc tức thời của quả cầu lúc chạm đất. Giả sử lực cản của KK ko đáng kể, g = 10m / s2

Hướng dẫn :

[CHUẨN NHẤT]  Chuyên đề chuyển động ném ngang và ném xiên có lời giải chi tiết (ảnh 12)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Chuyên đề chuyển động ném ngang, ném xiên có lời giải cụ thể

Video về: Chuyên đề chuyển động ném ngang, ném xiên có lời giải cụ thể

Wiki về Chuyên đề chuyển động ném ngang, ném xiên có lời giải cụ thể

Chuyên đề chuyển động ném ngang, ném xiên có lời giải cụ thể -

I. Chuyển động ném ngang

Là chuyển động ngang của vật với véc tơ vận tốc tức thời của vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.
Xem xét quan trọng:

- Theo phương ngang, vật ko chịu tác dụng của lực nào => theo định luật I Newton thì chuyển động của vật ném ngang là chuyển động thẳng chuyển đổi đều.

- Theo phương thẳng đứng, vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực => vật chuyển động rơi tự do theo khái niệm chuyển động rơi tự do.

Hệ quy chiếu cho chuyển động ném ngang được trình diễn trên hình vẽ

[CHUẨN NHẤT]  Chuyên đề chuyển động ném ngang và ném xiên có lời giải chi tiết

Phương trình véc tơ vận tốc tức thời của chuyển động ném ngang


Phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo của vật ném ngang

[CHUẨN NHẤT]  Chuyên đề chuyển động ném ngang và ném xiên có lời giải chi tiết (ảnh 3)

Cách xây dựng phương trình quỹ đạo: từ (1) => t = x / vo thay vào (2) => phương trình quỹ đạo.
Công thức cho chuyển động ném ngang

[CHUẨN NHẤT]  Chuyên đề Chuyển động ném ngang và ném xiên có lời giải chi tiết (ảnh 4)

II. Xác định chuyển động của vật.

[CHUẨN NHẤT]  Chuyên đề chuyển động ném ngang và ném xiên có lời giải chi tiết (ảnh 5)

III. Thử nghiệm xác minh.

Sau lúc búa đập vào thanh thép, viên bi A chuyển động ngang và viên bi B rơi tự do. Cả hai đều chạm đất cùng một lúc.

Bài tập có hướng dẫn

Sử dụng công thức chuyển động ném ngang

Dung dịch:

[CHUẨN NHẤT]  Chuyên đề chuyển động ném ngang và ném xiên có lời giải chi tiết (ảnh 6)

IV. Bài tập có hướng dẫn

Bài tập 1. Ném vật theo phương ngang ở độ cao 50m so với mặt đất, lấy g = 9,8 m / s2, véc tơ vận tốc tức thời lúc ném là 18 m / s, tính thời kì và véc tơ vận tốc tức thời của vật lúc chạm đất.

Hướng dẫn

Phân tích vấn đề

g = 9,8 m / s2; h = 50m; vo = 18 m / s
Phần thưởng

[CHUẨN NHẤT]  Chuyên đề chuyển động ném ngang và ném xiên có lời giải chi tiết (ảnh 7)

Bài tập 2. Từ độ cao 20 m, ném một vật theo phương ngang xuống đất, biết rằng sau 1 giây kể từ lúc ném, vectơ véc tơ vận tốc tức thời hợp với phương ngang là 45o.o. Lấy g = 10m / s2xác định véc tơ vận tốc tức thời tại thời khắc ném và tìm vị trí nằm ngang của vật chạm đất.

Hướng dẫn

[CHUẨN NHẤT]  Chuyên đề về chuyển động ném ngang và ném xiên có lời giải chi tiết (ảnh 8)

Bài tập 3. Ném một vật theo phương ngang với véc tơ vận tốc tức thời 10m / s từ độ cao 40m xuống đất. Lấy g = 10 m / s2
a) Xác định tọa độ của vật sau 2s.
b) Phương trình quỹ đạo của vật
c) Xác định vị trí nằm ngang của vật lúc chạm đất, và véc tơ vận tốc tức thời của vật lúc chạm đất.

Hướng dẫn

Phân tích vấn đề

vo= 10m / s; h = 40m; g = 10m / s2; t = 2s
Phần thưởng

[CHUẨN NHẤT]  Chuyên đề chuyển động ném ngang và ném xiên có lời giải chi tiết (ảnh 9)

Bài tập 4. Véc tơ vận tốc tức thời ban sơ của viên đạn bắn theo phương ngang ở độ cao 180 m để tại thời khắc chạm đất v = 100 m / s là bao nhiêu? Tính quãng đường ném của vật lúc chạm đất.

Hướng dẫn :

[CHUẨN NHẤT]  Chuyên đề về chuyển động ném ngang và ném xiên có lời giải chi tiết (ảnh 10)

Bài tập 5. Một tàu bay ném bom bay theo phương ngang ở độ cao 2km với v = 504km / h. Phi công phải thả bom bao xa mục tiêu (theo phương ngang) để ném trúng mục tiêu ?, lấy g = 10m / s2.

Hướng dẫn:

[CHUẨN NHẤT]  Chuyên đề chuyển động ném ngang và ném xiên có lời giải chi tiết (ảnh 11).

Bài tập 6. Từ độ cao h = 80m, một quả bóng được ném theo phương ngang với v = 20m / s. Xác định vị trí và véc tơ vận tốc tức thời của quả cầu lúc chạm đất. Giả sử lực cản của KK ko đáng kể, g = 10m / s2

Hướng dẫn :

[CHUẨN NHẤT]  Chuyên đề chuyển động ném ngang và ném xiên có lời giải chi tiết (ảnh 12)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận