Chiến dịch nào sau đây là chiến dịch phản công?

Đáp án và đáp án xác thực nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Hành động nào sau đây là phản đòn?“Cùng với những kiến ​​thức tham khảo là tài liệu ôn thi môn Văn GDQPAN 10 hay và hữu ích Trường giainhat.vn được tổng hợp và biên soạn để các em ôn luyện tốt hơn.

Câu đố: Chiến dịch nào sau đây là chiến dịch phản công?

A. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

B. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947.

C. Chiến dịch Quảng Trị năm 1972.

D. Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Câu trả lời:


Câu trả lời đúng: B. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947.

Chiến dịch phản công là Chiến dịch Việt Bắc năm 1947.

Tri thức tham khảo về “Chiến dịch Việt Bắc năm 1947”

1. Bối cảnh lịch sử của chiến dịch Việt Bắc 1947

– Chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông 1947 (7 tháng 10 tới 22 tháng 12 năm 1947) là một chiến dịch quân sự do quân đội Pháp thực hiện ở Việt Nam trong chiến tranh Đông Dương, nhằm xoá sổ các cơ quan đầu não kháng chiến. tranh đấu và xoá sổ quân nhân chủ lực của Việt Minh.

– Tháng 3-1947, Cao ủy Pháp ở Đông Dương, thực hiện kế hoạch tiến công Việt Bắc, hòng xoá sổ cơ quan đầu não kháng chiến và quân nhân chủ lực, phá đường liên lạc quốc tế của ta, nhanh chóng giành thắng lợi. thuận tiện về quân sự, thành lập chính phủ bù nhìn, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

2. Diễn biến

– Kế hoạch tấn công căn cứ địa Việt Bắc do tướng R. Salan (R. Salan) – Tổng chỉ huy quân Pháp ở Bắc Đông Dương soạn thảo, được Hội đồng phòng thủ Đông Dương thông qua ngày 9/6/1947 và Chính phủ Pháp thông qua vào tháng 7/1947. Với cuộc hành quân này, thực dân Pháp kỳ vọng sẽ kết thúc công cuộc tái chiếm Việt Nam bình chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh”, như tướng R. Salang từng khoe khoang: “Chỉ cần ba tuần là địch đã xoá sổ gọn đầu. của Việt Minh ”.

– Địa bàn tấn công của địch gồm các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn. Đây là căn cứ địa, nơi tập trung các cơ quan lãnh đạo, cơ quan, kho tàng và quân nhân chủ lực kháng chiến của ta.

* Về phía Pháp:

– Ngày 7/10/1947: Pháp cho quân nhảy dù xuống xâm lăng thị xã Bắc Kạn, thị xã Chợ Mới, thị xã Chợ Đồn.

– Cùng ngày, cử một cánh quân từ Lạng Sơn tiến đánh Cao Bằng, rồi từ Cao Bằng, một cánh quân khác tiến đánh Bắc Kạn, tạo thành gọng kìm bủa vây Việt Bắc từ phía Đông và phía Bắc.

– Ngày 9-10-1947: Các binh đoàn hỗn hợp gồm bộ binh và thủy quân lục chiến từ Hà Nội ngược dòng sông Hồng, sông Lô, sông Gâm lên Tuyên Quang, Chiêm Hóa, Đại Thị bủa vây phía Tây căn cứ địa Việt Bắc.

* Về phía chúng ta:

– Do nhận định ko đúng hướng tiến công của thực dân Pháp, lúc đầu ta còn bị bất thần, nhưng Bộ Tổng chỉ huy đã nhận định lại tình hình, qua nghiên cứu tài liệu về tác chiến thu được của địch đã kịp thời điều chỉnh tình hình. điều chỉnh kế hoạch tác chiến.

– Quân dân ta chủ động bủa vây, đánh địch nhiều nơi ở Bắc Kạn, buộc địch phải rút khỏi Chợ Đồn, Chợ Rã. Ở mặt trận phía Đông, ta phục kích đánh chặn địch trên đường số 4, tiêu biểu là trận đèo Bông Lau. Ở mặt trận phía Tây, ta phục kích địch trên sông Lô, nổi trội là các trận Đoan Hùng, Khe Lau.

– Thất bại trong các cuộc hành quân của ta, từ ngày 21-11-1947, Pháp mở đầu bí mật rút quân khỏi Việt Bắc, đồng thời đưa lực lượng từ Hòa Bình lên càn quét Hưng Hóa, xâm lăng Việt Trì, cho chúng tấn công. Các đoàn quân nhảy dù xuống Thái Nguyên, Cù Vân, La Hiên, Tràng Xá để tạo bàn đạp và yểm trợ cho cuộc tháo lui.

– Ta đã kịp thời tổ chức lực lượng đánh địch trên nhiều hướng: tập kích đồn Phủ Thông (30/11), phục kích đánh nhiều trận ở Sơn Dương, Bình Ca, Đèo Khế, Phan Lương, Đèo Giàng (15/12).

– Phối hợp với tranh đấu ở Việt Bắc, quân và dân ta trên các chiến trường cả nước đã tích cực hoạt động, góp phần kiềm chế địch.

=> Ngày 19/12/1947, đại bộ phận quân Pháp rút khỏi Việt Bắc.

3. Kết quả:

– Thu nhiều vũ khí, quân trang của chúng, đánh chìm nhiều tàu chiến, ca nô.

– Bảo vệ an toàn cơ quan đầu não, quân nhân chủ lực của ta ngày càng vững mạnh.

4. Ý nghĩa của chiến dịch

– Chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947 diễn ra và thắng lợi trong thời kì tương đối ngắn trong cuộc kháng chiến trường kỳ đã khẳng định đường lối chiến tranh nhân dân đúng mực và nghệ thuật quân sự lạ mắt của Đảng ta. , trong đó nghệ thuật nổi trội là nghệ thuật xây dựng và lập công, đánh giặc rộng khắp ngay từ đầu và trong suốt trận đấu. Đây cũng là bài học chiến công được vận dụng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Văn học lớp 10, Văn học lớp 10

Hình Ảnh về: Chiến dịch nào sau đây là chiến dịch phản công?

Video về: Chiến dịch nào sau đây là chiến dịch phản công?

Wiki về Chiến dịch nào sau đây là chiến dịch phản công?

Chiến dịch nào sau đây là chiến dịch phản công? -

Đáp án và đáp án xác thực nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Hành động nào sau đây là phản đòn?"Cùng với những kiến ​​thức tham khảo là tài liệu ôn thi môn Văn GDQPAN 10 hay và hữu ích Trường giainhat.vn được tổng hợp và biên soạn để các em ôn luyện tốt hơn.

Câu đố: Chiến dịch nào sau đây là chiến dịch phản công?

A. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

B. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947.

C. Chiến dịch Quảng Trị năm 1972.

D. Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Câu trả lời:


Câu trả lời đúng: B. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947.

Chiến dịch phản công là Chiến dịch Việt Bắc năm 1947.

Tri thức tham khảo về "Chiến dịch Việt Bắc năm 1947"

1. Bối cảnh lịch sử của chiến dịch Việt Bắc 1947

- Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947 (7 tháng 10 tới 22 tháng 12 năm 1947) là một chiến dịch quân sự do quân đội Pháp thực hiện ở Việt Nam trong chiến tranh Đông Dương, nhằm xoá sổ các cơ quan đầu não kháng chiến. tranh đấu và xoá sổ quân nhân chủ lực của Việt Minh.

- Tháng 3-1947, Cao ủy Pháp ở Đông Dương, thực hiện kế hoạch tiến công Việt Bắc, hòng xoá sổ cơ quan đầu não kháng chiến và quân nhân chủ lực, phá đường liên lạc quốc tế của ta, nhanh chóng giành thắng lợi. thuận tiện về quân sự, thành lập chính phủ bù nhìn, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

2. Diễn biến

- Kế hoạch tấn công căn cứ địa Việt Bắc do tướng R. Salan (R. Salan) - Tổng chỉ huy quân Pháp ở Bắc Đông Dương soạn thảo, được Hội đồng phòng thủ Đông Dương thông qua ngày 9/6/1947 và Chính phủ Pháp thông qua vào tháng 7/1947. Với cuộc hành quân này, thực dân Pháp kỳ vọng sẽ kết thúc công cuộc tái chiếm Việt Nam bình chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh”, như tướng R. Salang từng khoe khoang: “Chỉ cần ba tuần là địch đã xoá sổ gọn đầu. của Việt Minh ”.

- Địa bàn tấn công của địch gồm các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn. Đây là căn cứ địa, nơi tập trung các cơ quan lãnh đạo, cơ quan, kho tàng và quân nhân chủ lực kháng chiến của ta.

* Về phía Pháp:

- Ngày 7/10/1947: Pháp cho quân nhảy dù xuống xâm lăng thị xã Bắc Kạn, thị xã Chợ Mới, thị xã Chợ Đồn.

- Cùng ngày, cử một cánh quân từ Lạng Sơn tiến đánh Cao Bằng, rồi từ Cao Bằng, một cánh quân khác tiến đánh Bắc Kạn, tạo thành gọng kìm bủa vây Việt Bắc từ phía Đông và phía Bắc.

- Ngày 9-10-1947: Các binh đoàn hỗn hợp gồm bộ binh và thủy quân lục chiến từ Hà Nội ngược dòng sông Hồng, sông Lô, sông Gâm lên Tuyên Quang, Chiêm Hóa, Đại Thị bủa vây phía Tây căn cứ địa Việt Bắc.

* Về phía chúng ta:

- Do nhận định ko đúng hướng tiến công của thực dân Pháp, lúc đầu ta còn bị bất thần, nhưng Bộ Tổng chỉ huy đã nhận định lại tình hình, qua nghiên cứu tài liệu về tác chiến thu được của địch đã kịp thời điều chỉnh tình hình. điều chỉnh kế hoạch tác chiến.

- Quân dân ta chủ động bủa vây, đánh địch nhiều nơi ở Bắc Kạn, buộc địch phải rút khỏi Chợ Đồn, Chợ Rã. Ở mặt trận phía Đông, ta phục kích đánh chặn địch trên đường số 4, tiêu biểu là trận đèo Bông Lau. Ở mặt trận phía Tây, ta phục kích địch trên sông Lô, nổi trội là các trận Đoan Hùng, Khe Lau.

- Thất bại trong các cuộc hành quân của ta, từ ngày 21-11-1947, Pháp mở đầu bí mật rút quân khỏi Việt Bắc, đồng thời đưa lực lượng từ Hòa Bình lên càn quét Hưng Hóa, xâm lăng Việt Trì, cho chúng tấn công. Các đoàn quân nhảy dù xuống Thái Nguyên, Cù Vân, La Hiên, Tràng Xá để tạo bàn đạp và yểm trợ cho cuộc tháo lui.

- Ta đã kịp thời tổ chức lực lượng đánh địch trên nhiều hướng: tập kích đồn Phủ Thông (30/11), phục kích đánh nhiều trận ở Sơn Dương, Bình Ca, Đèo Khế, Phan Lương, Đèo Giàng (15/12).

- Phối hợp với tranh đấu ở Việt Bắc, quân và dân ta trên các chiến trường cả nước đã tích cực hoạt động, góp phần kiềm chế địch.

=> Ngày 19/12/1947, đại bộ phận quân Pháp rút khỏi Việt Bắc.

3. Kết quả:

- Thu nhiều vũ khí, quân trang của chúng, đánh chìm nhiều tàu chiến, ca nô.

- Bảo vệ an toàn cơ quan đầu não, quân nhân chủ lực của ta ngày càng vững mạnh.

4. Ý nghĩa của chiến dịch

- Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947 diễn ra và thắng lợi trong thời kì tương đối ngắn trong cuộc kháng chiến trường kỳ đã khẳng định đường lối chiến tranh nhân dân đúng mực và nghệ thuật quân sự lạ mắt của Đảng ta. , trong đó nghệ thuật nổi trội là nghệ thuật xây dựng và lập công, đánh giặc rộng khắp ngay từ đầu và trong suốt trận đấu. Đây cũng là bài học chiến công được vận dụng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Văn học lớp 10, Văn học lớp 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận