Câu hỏi trang 84 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 16: Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

Câu hỏi trang 84 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Vì sao trong thí nghiệm đo suất điện động và điện trở trong của pin, người ta dùng pin cũ (gần hết)? Tôi có thể sử dụng pin mới ko?

Câu trả lời

Chúng ta thường sử dụng pin cũ vì đối với số đo thu được trên vôn kế lúc hở mạch, trị giá suất điện động nhỏ hơn emf trên pin mới, nếu dùng pin mới số đo thu được rất gần nên khó đọc. trị giá. .

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 16. Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi trang 84 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Video về: Câu hỏi trang 84 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Wiki về Câu hỏi trang 84 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Câu hỏi trang 84 sgk Vật Lý 11 tăng lên -

Bài 16: Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

Câu hỏi trang 84 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Vì sao trong thí nghiệm đo suất điện động và điện trở trong của pin, người ta dùng pin cũ (gần hết)? Tôi có thể sử dụng pin mới ko?

Câu trả lời

Chúng ta thường sử dụng pin cũ vì đối với số đo thu được trên vôn kế lúc hở mạch, trị giá suất điện động nhỏ hơn emf trên pin mới, nếu dùng pin mới số đo thu được rất gần nên khó đọc. trị giá. .

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 16. Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận