Câu hỏi in nghiêng trang 26 Địa Lí 11 Bài 5

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG VÀ VÙNG (tiếp theo)

PHẦN 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MỸ Latinh

Câu hỏi in nghiêng trang 26 SGK Địa lý 11 Bài 5

Dựa vào hình 5.4, hãy nhận xét vận tốc tăng trưởng GDP của khu vực Mĩ Latinh thời kỳ 1985 – 2004.

Câu trả lời

Vận tốc tăng rất chậm vào các năm 1990, 1995, 2002; trong lúc vận tốc tăng nhanh trong những năm 2000 và đặc thù là năm 2004. Tương tự vận tốc tăng trưởng kinh tế ko đồng đều, kinh tế tăng trưởng ko ổn định.

Câu hỏi in nghiêng trang 26 SGK Địa lý 11 Bài 5


Dựa vào bảng 5.4, hãy cho biết những nước nào ở Châu Mỹ Latinh có tỉ lệ nợ nước ngoài cao (so với GDP) tính tới năm 2004?

Câu trả lời

– Tính toán cho thấy:

+ Ác-hen-ti-na: tổng nợ bằng 128% GDP.

+ Braxin: tổng nợ bằng 46,5% GDP.

+ Chile: tổng nợ gần 60% GDP.

+ Êcuađo: tổng nợ bằng 62% GDP.

+ Hamaica: tổng nợ bằng 69% GDP.

+ Mêhicô: tổng nợ bằng 22,3% GDP.

+ Pa-na-ma: tổng nợ bằng 68% GDP.

+ Paraguay: tổng nợ bằng 53% GDP.

+ Pêru: chiếm 49% GDP.

+ Venezuela: tổng nợ bằng 40,8% GDP.

– Nhận xét chung: hồ hết các nước đều có tổng nợ tương đối cao.

Trong số 10 quốc gia này, 4 quốc gia có tổng số nợ trên 60% GDP tính tới năm 2003; Bốn quốc gia có tổng số nợ xấp xỉ 50% GDP và một quốc gia có tổng số nợ xấp xỉ 20% GDP. Riêng Argentina có tổng số nợ vượt quá GDP.

Xem đầy đủ Giải thể 11: Bài 5. Một số vấn đề của Châu lục và Khu vực (tiếp theo)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi in nghiêng trang 26 Địa Lí 11 Bài 5

Video về: Câu hỏi in nghiêng trang 26 Địa Lí 11 Bài 5

Wiki về Câu hỏi in nghiêng trang 26 Địa Lí 11 Bài 5

Câu hỏi in nghiêng trang 26 Địa Lí 11 Bài 5 -

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG VÀ VÙNG (tiếp theo)

PHẦN 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MỸ Latinh

Câu hỏi in nghiêng trang 26 SGK Địa lý 11 Bài 5

Dựa vào hình 5.4, hãy nhận xét vận tốc tăng trưởng GDP của khu vực Mĩ Latinh thời kỳ 1985 - 2004.

Câu trả lời

Vận tốc tăng rất chậm vào các năm 1990, 1995, 2002; trong lúc vận tốc tăng nhanh trong những năm 2000 và đặc thù là năm 2004. Tương tự vận tốc tăng trưởng kinh tế ko đồng đều, kinh tế tăng trưởng ko ổn định.

Câu hỏi in nghiêng trang 26 SGK Địa lý 11 Bài 5


Dựa vào bảng 5.4, hãy cho biết những nước nào ở Châu Mỹ Latinh có tỉ lệ nợ nước ngoài cao (so với GDP) tính tới năm 2004?

Câu trả lời

- Tính toán cho thấy:

+ Ác-hen-ti-na: tổng nợ bằng 128% GDP.

+ Braxin: tổng nợ bằng 46,5% GDP.

+ Chile: tổng nợ gần 60% GDP.

+ Êcuađo: tổng nợ bằng 62% GDP.

+ Hamaica: tổng nợ bằng 69% GDP.

+ Mêhicô: tổng nợ bằng 22,3% GDP.

+ Pa-na-ma: tổng nợ bằng 68% GDP.

+ Paraguay: tổng nợ bằng 53% GDP.

+ Pêru: chiếm 49% GDP.

+ Venezuela: tổng nợ bằng 40,8% GDP.

- Nhận xét chung: hồ hết các nước đều có tổng nợ tương đối cao.

Trong số 10 quốc gia này, 4 quốc gia có tổng số nợ trên 60% GDP tính tới năm 2003; Bốn quốc gia có tổng số nợ xấp xỉ 50% GDP và một quốc gia có tổng số nợ xấp xỉ 20% GDP. Riêng Argentina có tổng số nợ vượt quá GDP.

Xem đầy đủ Giải thể 11: Bài 5. Một số vấn đề của Châu lục và Khu vực (tiếp theo)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận