Câu hỏi in nghiêng trang 25 Địa Lí 11 Bài 5

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG VÀ VÙNG (tiếp theo)

PHẦN 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MỸ Latinh

Câu hỏi in nghiêng trang 25 SGK Địa lý 11 Bài 5

Dựa vào hình 5.3, cho biết: Châu Mĩ La Tinh có những phong cảnh và tài nguyên tài nguyên nào?

Câu trả lời

– Phong cảnh tự nhiên: rừng, xích đạo và nhiệt đới ẩm, xavan và xavan- rừng, thảo nguyên và thảo nguyên- rừng, hoang mạc và bán hoang mạc, núi cao; trong đó, phong cảnh rừng nhiệt đới ẩm (Amazon), đồng cỏ chiếm phần lớn diện tích.

– Có nhiều dầu mỏ, khí tự nhiên, kim loại màu.


Câu hỏi in nghiêng trang 25 SGK Địa lý 11 Bài 5

Dựa vào bảng 5.3, nhận xét về tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư ở một số nước Mĩ Latinh.


Câu trả lời

Chile: 10% dân số nghèo nhất chiếm 906 triệu USD; 10% giàu nhất chiếm 35485 triệu USD, chênh lệch gần 40 lần.

– Hamaica: 10% người nghèo nhất chiếm 218,7 triệu USD; 10% người giàu nhất có 2454,3 triệu USD, chênh lệch hơn 11 lần.

– Mexico: 10% dân số nghèo nhất chiếm 5813 triệu USD; 10% dân số giàu nhất chiếm 250540,3 triệu USD, chênh lệch 43 lần.

– Panama: 10% người nghèo nhất chiếm 81,2 triệu USD; 10% giàu nhất chiếm 5022,8 triệu USD, chênh lệch 61,8 lần.

Nhìn chung, chênh lệch thu nhập giữa người giàu và người nghèo là rất lớn.

Nhìn thấy tất cả Đàm thoại 11: Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực (tiếp theo)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi in nghiêng trang 25 Địa Lí 11 Bài 5

Video về: Câu hỏi in nghiêng trang 25 Địa Lí 11 Bài 5

Wiki về Câu hỏi in nghiêng trang 25 Địa Lí 11 Bài 5

Câu hỏi in nghiêng trang 25 Địa Lí 11 Bài 5 -

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG VÀ VÙNG (tiếp theo)

PHẦN 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MỸ Latinh

Câu hỏi in nghiêng trang 25 SGK Địa lý 11 Bài 5

Dựa vào hình 5.3, cho biết: Châu Mĩ La Tinh có những phong cảnh và tài nguyên tài nguyên nào?

Câu trả lời

- Phong cảnh tự nhiên: rừng, xích đạo và nhiệt đới ẩm, xavan và xavan- rừng, thảo nguyên và thảo nguyên- rừng, hoang mạc và bán hoang mạc, núi cao; trong đó, phong cảnh rừng nhiệt đới ẩm (Amazon), đồng cỏ chiếm phần lớn diện tích.

- Có nhiều dầu mỏ, khí tự nhiên, kim loại màu.


Câu hỏi in nghiêng trang 25 SGK Địa lý 11 Bài 5

Dựa vào bảng 5.3, nhận xét về tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư ở một số nước Mĩ Latinh.


Câu trả lời

Chile: 10% dân số nghèo nhất chiếm 906 triệu USD; 10% giàu nhất chiếm 35485 triệu USD, chênh lệch gần 40 lần.

- Hamaica: 10% người nghèo nhất chiếm 218,7 triệu USD; 10% người giàu nhất có 2454,3 triệu USD, chênh lệch hơn 11 lần.

- Mexico: 10% dân số nghèo nhất chiếm 5813 triệu USD; 10% dân số giàu nhất chiếm 250540,3 triệu USD, chênh lệch 43 lần.

- Panama: 10% người nghèo nhất chiếm 81,2 triệu USD; 10% giàu nhất chiếm 5022,8 triệu USD, chênh lệch 61,8 lần.

Nhìn chung, chênh lệch thu nhập giữa người giàu và người nghèo là rất lớn.

Nhìn thấy tất cả Đàm thoại 11: Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực (tiếp theo)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận