Câu hỏi C9 trang 61 Vật Lý 11 Bài 11

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Câu C9 trang 61 sgk Vật Lý 11 Bài 11

Có 8 nguồn điện cùng loại có cùng emf ξ = 11,5V và điện trở trong r = 1Ω. Nối các nguồn này thành bộ nguồn lai đối xứng gồm hai dãy song song để thắp sáng một đèn điện loại 6V-6W. Cho rằng đèn điện có điện trở như lúc sáng phổ biến.

Viết công thức tính Pb‘của nguồn điện, Ptôi của mỗi nguồn và hiệu điện thế Utôi giữa hai cực của mỗi nguồn đó.

Câu trả lời

Pb = 6. 0,75 = 4,5 W


Xuất phát: Utôi = 1,5 – 1. 0,375 = 1,125V

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi C9 trang 61 Vật Lý 11 Bài 11

Video về: Câu hỏi C9 trang 61 Vật Lý 11 Bài 11

Wiki về Câu hỏi C9 trang 61 Vật Lý 11 Bài 11

Câu hỏi C9 trang 61 Vật Lý 11 Bài 11 -

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Câu C9 trang 61 sgk Vật Lý 11 Bài 11

Có 8 nguồn điện cùng loại có cùng emf ξ = 11,5V và điện trở trong r = 1Ω. Nối các nguồn này thành bộ nguồn lai đối xứng gồm hai dãy song song để thắp sáng một đèn điện loại 6V-6W. Cho rằng đèn điện có điện trở như lúc sáng phổ biến.

Viết công thức tính Pb'của nguồn điện, Ptôi của mỗi nguồn và hiệu điện thế Utôi giữa hai cực của mỗi nguồn đó.

Câu trả lời

Pb = 6. 0,75 = 4,5 W


Xuất phát: Utôi = 1,5 - 1. 0,375 = 1,125V

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Bài 47 trang 135 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Viết một bình luận