Câu hỏi C8 trang 61 Vật Lý 11 Bài 11

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Câu C8 trang 61 sgk Vật Lý 11 Bài 11

Có 8 nguồn điện cùng loại có cùng emf ξ = 11,5V và điện trở trong r = 1Ω. Nối các nguồn này thành bộ nguồn lai đối xứng gồm hai dãy song song để thắp sáng một đèn điện loại 6V-6W. Cho rằng đèn điện có điện trở như lúc sáng tầm thường.

Tính suất điện độngb và rb của nguồn như được đưa ra trong tiêu đề

Câu trả lời

Sức điện độngb và rb của nguồn điện.

Trong đó: m = 4; n = 2

=>b = 4 .ξ = 4.1,5 = 6VNhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi C8 trang 61 Vật Lý 11 Bài 11

Video về: Câu hỏi C8 trang 61 Vật Lý 11 Bài 11

Wiki về Câu hỏi C8 trang 61 Vật Lý 11 Bài 11

Câu hỏi C8 trang 61 Vật Lý 11 Bài 11 -

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Câu C8 trang 61 sgk Vật Lý 11 Bài 11

Có 8 nguồn điện cùng loại có cùng emf ξ = 11,5V và điện trở trong r = 1Ω. Nối các nguồn này thành bộ nguồn lai đối xứng gồm hai dãy song song để thắp sáng một đèn điện loại 6V-6W. Cho rằng đèn điện có điện trở như lúc sáng tầm thường.

Tính suất điện độngb và rb của nguồn như được đưa ra trong tiêu đề

Câu trả lời

Sức điện độngb và rb của nguồn điện.

Trong đó: m = 4; n = 2

=>b = 4 .ξ = 4.1,5 = 6VNhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận