Câu hỏi C7 trang 61 Vật Lý 11 Bài 11

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Câu C7 trang 61 sgk Vật Lý 11 Bài 11

Một mạch điện có sơ đồ như hình 11.2, trong đó nguồn điện có emf ε = 12,5V và có điện trở trong r = 0,4Ω; Đèn điện ĐỎTrước nhất có nhãn 12V-6W; Đèn điện ĐỎ2 loại 6V-4,5W; RẺb là một biến trở.

Viết công thức tính công suất Png và hiệu suất H của bộ nguồn

Câu trả lời

Công thức:

P =. Tôi

Trong đó:


Dòng điện chạy qua mạch chính: I = ITrước nhất + Tôi2 = 0,5 + 0,75 = 1,25A

Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch ngoài là: UNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ = UTrước nhất = 12V

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi C7 trang 61 Vật Lý 11 Bài 11

Video về: Câu hỏi C7 trang 61 Vật Lý 11 Bài 11

Wiki về Câu hỏi C7 trang 61 Vật Lý 11 Bài 11

Câu hỏi C7 trang 61 Vật Lý 11 Bài 11 -

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Câu C7 trang 61 sgk Vật Lý 11 Bài 11

Một mạch điện có sơ đồ như hình 11.2, trong đó nguồn điện có emf ε = 12,5V và có điện trở trong r = 0,4Ω; Đèn điện ĐỎTrước nhất có nhãn 12V-6W; Đèn điện ĐỎ2 loại 6V-4,5W; RẺb là một biến trở.

Viết công thức tính công suất Png và hiệu suất H của bộ nguồn

Câu trả lời

Công thức:

P =. Tôi

Trong đó:


Dòng điện chạy qua mạch chính: I = ITrước nhất + Tôi2 = 0,5 + 0,75 = 1,25A

Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch ngoài là: UNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ = UTrước nhất = 12V

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận