Câu hỏi C6 trang 61 Vật Lý 11 Bài 11

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Câu C6 trang 61 SGK Vật Lý 11 Bài 11

Một mạch điện có sơ đồ như hình 11.2, trong đó nguồn điện có emf ε = 12,5V và có điện trở trong r = 0,4Ω; Đèn điện ĐỎTrước tiên có nhãn 12V-6W; Đèn điện ĐỎ2 loại 6V-4,5W; RẺb là một biến trở.

Tính điện trở RTrước tiên và rẻ2 tương ứng của các đèn lúc sáng tầm thường.

Câu trả lời

Điện trở THẤPTrước tiên và rẻ2 tương ứng của các đèn lúc sáng tầm thường:

Trả lời: RẺTrước tiên= 24Ω; R2= 8Ω

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch


Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi C6 trang 61 Vật Lý 11 Bài 11

Video về: Câu hỏi C6 trang 61 Vật Lý 11 Bài 11

Wiki về Câu hỏi C6 trang 61 Vật Lý 11 Bài 11

Câu hỏi C6 trang 61 Vật Lý 11 Bài 11 -

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Câu C6 trang 61 SGK Vật Lý 11 Bài 11

Một mạch điện có sơ đồ như hình 11.2, trong đó nguồn điện có emf ε = 12,5V và có điện trở trong r = 0,4Ω; Đèn điện ĐỎTrước tiên có nhãn 12V-6W; Đèn điện ĐỎ2 loại 6V-4,5W; RẺb là một biến trở.

Tính điện trở RTrước tiên và rẻ2 tương ứng của các đèn lúc sáng tầm thường.

Câu trả lời

Điện trở THẤPTrước tiên và rẻ2 tương ứng của các đèn lúc sáng tầm thường:

Trả lời: RẺTrước tiên= 24Ω; R2= 8Ω

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch


Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận