Câu hỏi C5 trang 53 Vật Lý 11 Bài 9

Bài 9: Định luật Ôm cho toàn mạch

Câu C5 trang 53 SGK Vật Lý 11 Bài 9

Từ công thức:

Chứng tỏ rằng trong trường hợp mạch ngoài chỉ gồm điện trở thuần RN thì hiệu suất của nguồn điện có điện trở trong r được cho bằng công thức:


Câu trả lời

Nếu mạch ngoài chỉ có điện trở thuần thì:

UN = I.RN và = I (Rn + r)

Hiệu quả phân phối điện:

Giải bài tập Vật Lí 11: Câu C5 trang 53 Vật Lí 11 Bài 9 |  Giải thích 11

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi C5 trang 53 Vật Lý 11 Bài 9

Video về: Câu hỏi C5 trang 53 Vật Lý 11 Bài 9

Wiki về Câu hỏi C5 trang 53 Vật Lý 11 Bài 9

Câu hỏi C5 trang 53 Vật Lý 11 Bài 9 -

Bài 9: Định luật Ôm cho toàn mạch

Câu C5 trang 53 SGK Vật Lý 11 Bài 9

Từ công thức:

Chứng tỏ rằng trong trường hợp mạch ngoài chỉ gồm điện trở thuần RN thì hiệu suất của nguồn điện có điện trở trong r được cho bằng công thức:


Câu trả lời

Nếu mạch ngoài chỉ có điện trở thuần thì:

UN = I.RN và = I (Rn + r)

Hiệu quả phân phối điện:

Giải bài tập Vật Lí 11: Câu C5 trang 53 Vật Lí 11 Bài 9 |  Giải thích 11

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận