Câu hỏi C5 trang 47 Vật Lý 11 Bài 8

Bài 8: Điện năng. Công suất điện

Câu C5 trang 47 SGK Vật Lý 11 Bài 8

Chứng tỏ rằng nhiệt dung trong vật dẫn lúc có dòng điện chạy qua được tính theo công thức:

Và hãy cho biết đơn vị đo tương ứng với các đại lượng có trong công thức trên.

Câu trả lời

Lúc dòng điện chạy qua vật dẫn, năng lượng điện tiêu thụ của đoạn mạch đã được chuyển đổi thành nhiệt năng, ta có:


Trong đó:


– P (W)

– Q (J)

– t (s)

– R (Ω)

– Ư (V)

– Tôi (A)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 8. Điện năng. Công suất điện

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi C5 trang 47 Vật Lý 11 Bài 8

Video về: Câu hỏi C5 trang 47 Vật Lý 11 Bài 8

Wiki về Câu hỏi C5 trang 47 Vật Lý 11 Bài 8

Câu hỏi C5 trang 47 Vật Lý 11 Bài 8 -

Bài 8: Điện năng. Công suất điện

Câu C5 trang 47 SGK Vật Lý 11 Bài 8

Chứng tỏ rằng nhiệt dung trong vật dẫn lúc có dòng điện chạy qua được tính theo công thức:

Và hãy cho biết đơn vị đo tương ứng với các đại lượng có trong công thức trên.

Câu trả lời

Lúc dòng điện chạy qua vật dẫn, năng lượng điện tiêu thụ của đoạn mạch đã được chuyển đổi thành nhiệt năng, ta có:


Trong đó:


- P (W)

- Q (J)

- t (s)

- R (Ω)

- Ư (V)

- Tôi (A)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 8. Điện năng. Công suất điện

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận