Câu hỏi C4 trang 66 Vật Lý 11 Bài 12

Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Câu C4 trang 66 SGK Vật Lý 11 Bài 12

Trong mạch điện hình 12.3, nếu để biến trở R để hở thì số đọc của vôn kế V sẽ như thế nào? Chỉ số này đúng bằng trị giá suất điện động ξ của pin điện hoá trong mạch?

Câu trả lời

Nếu để hở mạch bộ lưu biến R thì số đọc của vôn kế V sẽ gần với emf ξ của nguồn.

Số đọc này ko chuẩn xác bằng trị giá suất điện động ξ của pin điện hoá trong mạch vì vẫn có dòng điện rất nhỏ qua vôn kế V.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 12. Luyện tập. Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Đăng bởi: Trường giainhat.vn


Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi C4 trang 66 Vật Lý 11 Bài 12

Video về: Câu hỏi C4 trang 66 Vật Lý 11 Bài 12

Wiki về Câu hỏi C4 trang 66 Vật Lý 11 Bài 12

Câu hỏi C4 trang 66 Vật Lý 11 Bài 12 -

Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Câu C4 trang 66 SGK Vật Lý 11 Bài 12

Trong mạch điện hình 12.3, nếu để biến trở R để hở thì số đọc của vôn kế V sẽ như thế nào? Chỉ số này đúng bằng trị giá suất điện động ξ của pin điện hoá trong mạch?

Câu trả lời

Nếu để hở mạch bộ lưu biến R thì số đọc của vôn kế V sẽ gần với emf ξ của nguồn.

Số đọc này ko chuẩn xác bằng trị giá suất điện động ξ của pin điện hoá trong mạch vì vẫn có dòng điện rất nhỏ qua vôn kế V.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 12. Luyện tập. Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Đăng bởi: Trường giainhat.vn


Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận