Câu hỏi C4 trang 62 Vật Lý 10 Bài 10

Bài 10: Ba định luật Newton

Câu C4 trang 62 SGK Vật Lý 10 Bài 10

Vui lòng giảng giải vì sao ở cùng một nơi chúng tôi luôn có

Câu trả lời

Tại cùng một nơi trên Trái đất và gần mặt đất chúng ta có một gia tốc ko đổi do trọng lực g.

Vì vậy:

P1 = m1g

P2 = m2g


Xét tỷ số ta có:


Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu hỏi C4 trang 62 Vật Lý 10 Bài 10

Video về: Câu hỏi C4 trang 62 Vật Lý 10 Bài 10

Wiki về Câu hỏi C4 trang 62 Vật Lý 10 Bài 10

Câu hỏi C4 trang 62 Vật Lý 10 Bài 10 -

Bài 10: Ba định luật Newton

Câu C4 trang 62 SGK Vật Lý 10 Bài 10

Vui lòng giảng giải vì sao ở cùng một nơi chúng tôi luôn có

Câu trả lời

Tại cùng một nơi trên Trái đất và gần mặt đất chúng ta có một gia tốc ko đổi do trọng lực g.

Vì vậy:

P1 = m1g

P2 = m2g


Xét tỷ số ta có:


Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận