Câu hỏi C4 trang 60 Vật Lý 11 Bài 11

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Câu C4 trang 60 sgk Vật Lý 11 Bài 11

Một mạch điện có sơ đồ như hình 11.2, trong đó nguồn điện có emf = 12,5V và điện trở trong r = 0,4Ω; Đèn điện ĐỎTrước nhất với số 12V – 6W; Đèn điện ĐỎ2 loại 6V – 4,5W; RẺb là một biến trở.

Xem xét các đèn ĐỎTrước nhấtD2 và bộ chuyển đổi giá RẺb Các mạch điện có sơ đồ như hình 11.2 được nối với nhau như thế nào?

Câu trả lời

Bản đồ điện:

Chúng tôi thấy: RẺb trong chuỗi với RED2, song song với REDTrước nhất.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch


Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi C4 trang 60 Vật Lý 11 Bài 11

Video về: Câu hỏi C4 trang 60 Vật Lý 11 Bài 11

Wiki về Câu hỏi C4 trang 60 Vật Lý 11 Bài 11

Câu hỏi C4 trang 60 Vật Lý 11 Bài 11 -

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Câu C4 trang 60 sgk Vật Lý 11 Bài 11

Một mạch điện có sơ đồ như hình 11.2, trong đó nguồn điện có emf = 12,5V và điện trở trong r = 0,4Ω; Đèn điện ĐỎTrước nhất với số 12V - 6W; Đèn điện ĐỎ2 loại 6V - 4,5W; RẺb là một biến trở.

Xem xét các đèn ĐỎTrước nhấtD2 và bộ chuyển đổi giá RẺb Các mạch điện có sơ đồ như hình 11.2 được nối với nhau như thế nào?

Câu trả lời

Bản đồ điện:

Chúng tôi thấy: RẺb trong chuỗi với RED2, song song với REDTrước nhất.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch


Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận