Câu hỏi C4 trang 56 Vật Lý 10 Bài 9

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Câu C4 trang 56 SGK Vật Lý 10 Bài 9

Trong trường hợp nhiều lực đồng quy thì vận dụng quy tắc này như thế nào?

Câu trả lời

Vận dụng quy tắc hình bình hành:

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu hỏi C4 trang 56 Vật Lý 10 Bài 9

Video về: Câu hỏi C4 trang 56 Vật Lý 10 Bài 9

Wiki về Câu hỏi C4 trang 56 Vật Lý 10 Bài 9

Câu hỏi C4 trang 56 Vật Lý 10 Bài 9 -

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Câu C4 trang 56 SGK Vật Lý 10 Bài 9

Trong trường hợp nhiều lực đồng quy thì vận dụng quy tắc này như thế nào?

Câu trả lời

Vận dụng quy tắc hình bình hành:

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận