Câu hỏi C4 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9

Bài 9: Định luật Ôm cho toàn mạch

Câu C4 trang 52 SGK Vật Lý 11 Bài 9

Hãy giảng giải vì sao nếu để xảy ra chập điện trong mạng điện trong nhà là rất nguy hiểm. Những giải pháp nào được sử dụng để ngăn chặn điều này xảy ra?

Câu trả lời

Sẽ rất nguy hiểm nếu xảy ra chập mạch điện trong nhà vì lúc đó cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn và thiết bị điện rất lớn sẽ làm hỏng thiết bị, thậm chí gây cháy nổ. dẫn tới nguy hiểm tới tính mệnh con người.

Các giải pháp phòng ngừa:

-Mỗi thiết bị điện cần sử dụng công tắc riêng:

-Tắt các thiết bị điện (rút phích cắm) ngay lúc ko còn sử dụng:


-Nên lắp cầu chì trong mỗi công tắc, nó có tác dụng ngắt mạch ngay lúc dòng điện qua cầu chì quá lớn.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi C4 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9

Video về: Câu hỏi C4 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9

Wiki về Câu hỏi C4 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9

Câu hỏi C4 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9 -

Bài 9: Định luật Ôm cho toàn mạch

Câu C4 trang 52 SGK Vật Lý 11 Bài 9

Hãy giảng giải vì sao nếu để xảy ra chập điện trong mạng điện trong nhà là rất nguy hiểm. Những giải pháp nào được sử dụng để ngăn chặn điều này xảy ra?

Câu trả lời

Sẽ rất nguy hiểm nếu xảy ra chập mạch điện trong nhà vì lúc đó cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn và thiết bị điện rất lớn sẽ làm hỏng thiết bị, thậm chí gây cháy nổ. dẫn tới nguy hiểm tới tính mệnh con người.

Các giải pháp phòng ngừa:

-Mỗi thiết bị điện cần sử dụng công tắc riêng:

-Tắt các thiết bị điện (rút phích cắm) ngay lúc ko còn sử dụng:


-Nên lắp cầu chì trong mỗi công tắc, nó có tác dụng ngắt mạch ngay lúc dòng điện qua cầu chì quá lớn.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận