Câu hỏi C3 trang 87 Vật Lý 10 Bài 15

Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Câu C3 trang 87 SGK Vật Lý 10 Bài 15

Thí nghiệm trên đã khẳng định điều gì?

Câu trả lời

Thí nghiệm trên đã khẳng định rằng, dưới tác dụng của trọng trường, thời kì vật rơi chỉ phụ thuộc vào độ cao vật rơi, ngoài ra ko phụ thuộc vào vectơ véc tơ vận tốc tức thời v. hướng ngang (ném ngang).

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu hỏi C3 trang 87 Vật Lý 10 Bài 15

Video về: Câu hỏi C3 trang 87 Vật Lý 10 Bài 15

Wiki về Câu hỏi C3 trang 87 Vật Lý 10 Bài 15

Câu hỏi C3 trang 87 Vật Lý 10 Bài 15 -

Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Câu C3 trang 87 SGK Vật Lý 10 Bài 15

Thí nghiệm trên đã khẳng định điều gì?

Câu trả lời

Thí nghiệm trên đã khẳng định rằng, dưới tác dụng của trọng trường, thời kì vật rơi chỉ phụ thuộc vào độ cao vật rơi, ngoài ra ko phụ thuộc vào vectơ véc tơ vận tốc tức thời v. hướng ngang (ném ngang).

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận