Câu hỏi C3 trang 73 Vật Lý 10 Bài 12

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

Câu C3 trang 73 SGK Vật Lý 10 Bài 12

Các kết quả trong Bảng 12.1 có gợi ý mối quan hệ ko? Nếu vậy, hãy nêu mối quan hệ.

Câu trả lời

Kết quả trong bảng 12.1 cho chúng ta thấy mối quan hệ giữa trọng lực và độ giãn của lò xo, do đó giữa lực của lò xo và độ dãn dài của lò xo:

= hằng số. Tức là, F tỉ lệ với độ dãn của lò xo.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu hỏi C3 trang 73 Vật Lý 10 Bài 12

Video về: Câu hỏi C3 trang 73 Vật Lý 10 Bài 12

Wiki về Câu hỏi C3 trang 73 Vật Lý 10 Bài 12

Câu hỏi C3 trang 73 Vật Lý 10 Bài 12 -

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

Câu C3 trang 73 SGK Vật Lý 10 Bài 12

Các kết quả trong Bảng 12.1 có gợi ý mối quan hệ ko? Nếu vậy, hãy nêu mối quan hệ.

Câu trả lời

Kết quả trong bảng 12.1 cho chúng ta thấy mối quan hệ giữa trọng lực và độ giãn của lò xo, do đó giữa lực của lò xo và độ dãn dài của lò xo:

= hằng số. Tức là, F tỉ lệ với độ dãn của lò xo.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận