Câu hỏi C3 trang 65 Vật Lý 11 Bài 12

Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Câu C3 trang 65 SGK Vật Lý 11 Bài 12

Vì sao ko được dùng sai thang đo cường độ dòng điện của đồng hồ vạn năng số để đo hiệu điện thế trong mạch?

Câu trả lời

Để đo cường độ dòng điện một cách xác thực, đồng hồ mm phải có điện trở rất nhỏ và mắc tiếp nối với mạch điện.

Để đo hiệu điện thế xác thực vôn kế phải có điện trở rất lớn và mắc song song với mạch điện.

Vì vậy, ko được phép dùng sai thang đo cường độ dòng điện để đo hiệu điện thế trong mạch.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 12. Luyện tập. Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa


Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi C3 trang 65 Vật Lý 11 Bài 12

Video về: Câu hỏi C3 trang 65 Vật Lý 11 Bài 12

Wiki về Câu hỏi C3 trang 65 Vật Lý 11 Bài 12

Câu hỏi C3 trang 65 Vật Lý 11 Bài 12 -

Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Câu C3 trang 65 SGK Vật Lý 11 Bài 12

Vì sao ko được dùng sai thang đo cường độ dòng điện của đồng hồ vạn năng số để đo hiệu điện thế trong mạch?

Câu trả lời

Để đo cường độ dòng điện một cách xác thực, đồng hồ mm phải có điện trở rất nhỏ và mắc tiếp nối với mạch điện.

Để đo hiệu điện thế xác thực vôn kế phải có điện trở rất lớn và mắc song song với mạch điện.

Vì vậy, ko được phép dùng sai thang đo cường độ dòng điện để đo hiệu điện thế trong mạch.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 12. Luyện tập. Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa


Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận