Câu hỏi C3 trang 60 Vật Lý 11 Bài 11

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Câu C3 trang 60 SGK Vật Lý 11 Bài 11

Một mạch điện có sơ đồ như hình 11.1, trong đó nguồn điện có emf = 6V và có điện trở trong r = 2Ω, các điện trở RTrước nhất = 5Ω, RẺ2= 10Ω và RẺ3 = 3Ω.

a) Phân tích và cho biết các điện trở mạch ngoài của đoạn mạch có sơ đồ như hình 11.1 được mắc với nhau như thế nào? Từ đó tìm ra điện trở tương đương của mạch ngoài này.

b) Tính cường độ dòng điện I chạy qua nguồn và hiệu điện thế U ở mạch ngoài.

c) Tính hiệu điện thế UTrước nhất giữa hai điện trở RTrước nhất

Câu trả lời


a) Các điện trở mắc tiếp nối nên cảm kháng của mạch ngoài là: RNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ = RẺTrước nhất+ RẺ2+ RẺ3 = 5 + 10 + 3 = 18

b) Cường độ dòng điện I chạy qua nguồn:


Hiệu điện thế mạch ngoài: U = RNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ.I = 18.0,3 = 5,4V

c) Điện áp UTrước nhấtgiữa hai điện trở RTrước nhất:

UTrước nhất = RẺTrước nhất.I = 5.0,3 = 1,5V.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi C3 trang 60 Vật Lý 11 Bài 11

Video về: Câu hỏi C3 trang 60 Vật Lý 11 Bài 11

Wiki về Câu hỏi C3 trang 60 Vật Lý 11 Bài 11

Câu hỏi C3 trang 60 Vật Lý 11 Bài 11 -

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Câu C3 trang 60 SGK Vật Lý 11 Bài 11

Một mạch điện có sơ đồ như hình 11.1, trong đó nguồn điện có emf = 6V và có điện trở trong r = 2Ω, các điện trở RTrước nhất = 5Ω, RẺ2= 10Ω và RẺ3 = 3Ω.

a) Phân tích và cho biết các điện trở mạch ngoài của đoạn mạch có sơ đồ như hình 11.1 được mắc với nhau như thế nào? Từ đó tìm ra điện trở tương đương của mạch ngoài này.

b) Tính cường độ dòng điện I chạy qua nguồn và hiệu điện thế U ở mạch ngoài.

c) Tính hiệu điện thế UTrước nhất giữa hai điện trở RTrước nhất

Câu trả lời


a) Các điện trở mắc tiếp nối nên cảm kháng của mạch ngoài là: RNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ = RẺTrước nhất+ RẺ2+ RẺ3 = 5 + 10 + 3 = 18

b) Cường độ dòng điện I chạy qua nguồn:


Hiệu điện thế mạch ngoài: U = RNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ.I = 18.0,3 = 5,4V

c) Điện áp UTrước nhấtgiữa hai điện trở RTrước nhất:

UTrước nhất = RẺTrước nhất.I = 5.0,3 = 1,5V.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận