Câu hỏi C3 trang 56 Vật Lý 11 Bài 10

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Câu C3 trang 56 SGK Vật Lý 11 Bài 10

Viết phương trình cho UCHA cho mạch điện hình 10.2a sgk và tính hiệu điện thế này lúc cho ξ = 6V; I = 0,5A; r = 0,3Ω; và R = 5,7Ω

Câu trả lời

UCHA = – ξ + I (r + R) = -6 + 0,5 (5,7 + 0,3) = -3V.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 10. Mắc các nguồn điện thành bộ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi C3 trang 56 Vật Lý 11 Bài 10

Video về: Câu hỏi C3 trang 56 Vật Lý 11 Bài 10

Wiki về Câu hỏi C3 trang 56 Vật Lý 11 Bài 10

Câu hỏi C3 trang 56 Vật Lý 11 Bài 10 -

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Câu C3 trang 56 SGK Vật Lý 11 Bài 10

Viết phương trình cho UCHA cho mạch điện hình 10.2a sgk và tính hiệu điện thế này lúc cho ξ = 6V; I = 0,5A; r = 0,3Ω; và R = 5,7Ω

Câu trả lời

UCHA = - ξ + I (r + R) = -6 + 0,5 (5,7 + 0,3) = -3V.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 10. Mắc các nguồn điện thành bộ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận