Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9

Bài 9: Định luật Ôm cho toàn mạch

Câu C3 trang 52 SGK Vật Lý 11 Bài 9

Một pin có số hiệu là 1,5V và điện trở trong là 1,0 Ω. Nối một đèn điện có điện trở R = 4Ω vào hai đầu của pin này để tạo thành mạch điện kín. Tính cường độ dòng điện chạy qua đèn lúc đó và hiệu điện thế giữa hai đầu của nó.

Câu trả lời

Cường độ dòng điện đi qua đèn:

Hiệu điện thế giữa hai đầu đèn điện:

U = IR = 0,3 x4 = 1,2 (V)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9

Video về: Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9

Wiki về Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9

Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9 -

Bài 9: Định luật Ôm cho toàn mạch

Câu C3 trang 52 SGK Vật Lý 11 Bài 9

Một pin có số hiệu là 1,5V và điện trở trong là 1,0 Ω. Nối một đèn điện có điện trở R = 4Ω vào hai đầu của pin này để tạo thành mạch điện kín. Tính cường độ dòng điện chạy qua đèn lúc đó và hiệu điện thế giữa hai đầu của nó.

Câu trả lời

Cường độ dòng điện đi qua đèn:

Hiệu điện thế giữa hai đầu đèn điện:

U = IR = 0,3 x4 = 1,2 (V)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận