Câu hỏi C2 trang 76 Vật Lý 10 Bài 13

Bài 13: Ma sát

Câu hỏi C2 trang 76 SGK Vật Lý 10 Bài 13

Lật một quả bóng để lăn trên sàn nằm ngang.

một. Vì sao quả bóng lăn chậm?

b. Vì sao quả bóng lăn được một quãng đường dài thì ngừng lại?

Câu trả lời

một. Vì ma sát lăn cản trở viên bi nên viên bi chuyển động chậm dần đều.

b. Do ma sát lăn nhỏ nên quả cầu có thể duy trì chuyển động lâu hơn.


Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 13. Ma sát

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu hỏi C2 trang 76 Vật Lý 10 Bài 13

Video về: Câu hỏi C2 trang 76 Vật Lý 10 Bài 13

Wiki về Câu hỏi C2 trang 76 Vật Lý 10 Bài 13

Câu hỏi C2 trang 76 Vật Lý 10 Bài 13 -

Bài 13: Ma sát

Câu hỏi C2 trang 76 SGK Vật Lý 10 Bài 13

Lật một quả bóng để lăn trên sàn nằm ngang.

một. Vì sao quả bóng lăn chậm?

b. Vì sao quả bóng lăn được một quãng đường dài thì ngừng lại?

Câu trả lời

một. Vì ma sát lăn cản trở viên bi nên viên bi chuyển động chậm dần đều.

b. Do ma sát lăn nhỏ nên quả cầu có thể duy trì chuyển động lâu hơn.


Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 13. Ma sát

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận