Câu hỏi C2 trang 72 Vật Lý 10 Bài 12

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

Câu hỏi C2 trang 72 SGK Vật Lý 10 Bài 12

Độ lớn của lực đàn hồi trên hình 12.2b là bao nhiêu? Vì sao? Để tăng lực đàn hồi của lò xo lên 2 hoặc 3 lần ta làm như thế nào?

Câu trả lời

Có hai lực tác dụng lên quả nặng


Vì trọng lượng thăng bằng,

Vật Lí 10: Câu C2 trang 72 Vật Lí 10 Bài 12 |  Giải bài tập Vật lý 10

=> Độ lớn của Fdh = P.

Muốn lực của lò xo tăng 2, 3 lần thì phải treo thêm quả nặng sao cho P tăng 2, 3 lần.


Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu hỏi C2 trang 72 Vật Lý 10 Bài 12

Video về: Câu hỏi C2 trang 72 Vật Lý 10 Bài 12

Wiki về Câu hỏi C2 trang 72 Vật Lý 10 Bài 12

Câu hỏi C2 trang 72 Vật Lý 10 Bài 12 -

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

Câu hỏi C2 trang 72 SGK Vật Lý 10 Bài 12

Độ lớn của lực đàn hồi trên hình 12.2b là bao nhiêu? Vì sao? Để tăng lực đàn hồi của lò xo lên 2 hoặc 3 lần ta làm như thế nào?

Câu trả lời

Có hai lực tác dụng lên quả nặng


Vì trọng lượng thăng bằng,

Vật Lí 10: Câu C2 trang 72 Vật Lí 10 Bài 12 |  Giải bài tập Vật lý 10

=> Độ lớn của Fdh = P.

Muốn lực của lò xo tăng 2, 3 lần thì phải treo thêm quả nặng sao cho P tăng 2, 3 lần.


Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận