Câu hỏi C2 trang 64 Vật Lý 11 Bài 12

Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Câu hỏi C2 trang 64 SGK Vật Lý 11 Bài 12

Vì sao lúc mắc vôn kế V có điện trở nhỏ vào hai đầu đoạn mạch MN thì cường độ dòng điện I trong mạch tăng và hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch này giảm nhỏ?

Câu trả lời

Lúc mắc vôn kế V có điện trở nhỏ vào hai đầu MN thì một phần cường độ dòng điện chạy qua vôn kế.

Cường độ dòng điện qua nguồn:

Tại vì


giảm, vì vậy tôi tăng.


Lúc đó: UMN = E – I. (R0 + r) sẽ giảm.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 12. Luyện tập. Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi C2 trang 64 Vật Lý 11 Bài 12

Video về: Câu hỏi C2 trang 64 Vật Lý 11 Bài 12

Wiki về Câu hỏi C2 trang 64 Vật Lý 11 Bài 12

Câu hỏi C2 trang 64 Vật Lý 11 Bài 12 -

Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Câu hỏi C2 trang 64 SGK Vật Lý 11 Bài 12

Vì sao lúc mắc vôn kế V có điện trở nhỏ vào hai đầu đoạn mạch MN thì cường độ dòng điện I trong mạch tăng và hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch này giảm nhỏ?

Câu trả lời

Lúc mắc vôn kế V có điện trở nhỏ vào hai đầu MN thì một phần cường độ dòng điện chạy qua vôn kế.

Cường độ dòng điện qua nguồn:

Tại vì


giảm, vì vậy tôi tăng.


Lúc đó: UMN = E - I. (R0 + r) sẽ giảm.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 12. Luyện tập. Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận