Câu hỏi C2 trang 59 Vật Lý 11 Bài 11

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Câu hỏi C2 trang 59 sgk Vật Lý 11 Bài 11

a) Cho hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở RTrước nhấtRẺ2RẺ3 Đặc điểm của phép song song là gì?

b) Dòng điện I chạy qua mạch chính và ITrước nhấtTôi2Tôi3 chạy qua các vòng của đoạn mạch gồm điện trở RTrước nhấtRẺ2RẺ3 Mối quan hệ giữa song song là gì?

c) Viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm biến trở RTrước nhấtRẺ2RẺ3 song song.

Câu trả lời

a) Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở bằng nhau U = UTrước nhất= U2= U3.

b) Cường độ dòng điện mạch chính I bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các đoạn mạch phụ: I = ITrước nhất+ Tôi2+ Tôi3


c) Vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ chứa điện trở và đưa vào biểu thức (b), ta có:

Với U bằng nhau, điện trở tương đương của đoạn mạch song song được tính như sau:


Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi C2 trang 59 Vật Lý 11 Bài 11

Video về: Câu hỏi C2 trang 59 Vật Lý 11 Bài 11

Wiki về Câu hỏi C2 trang 59 Vật Lý 11 Bài 11

Câu hỏi C2 trang 59 Vật Lý 11 Bài 11 -

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Câu hỏi C2 trang 59 sgk Vật Lý 11 Bài 11

a) Cho hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở RTrước nhấtRẺ2RẺ3 Đặc điểm của phép song song là gì?

b) Dòng điện I chạy qua mạch chính và ITrước nhấtTôi2Tôi3 chạy qua các vòng của đoạn mạch gồm điện trở RTrước nhấtRẺ2RẺ3 Mối quan hệ giữa song song là gì?

c) Viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm biến trở RTrước nhấtRẺ2RẺ3 song song.

Câu trả lời

a) Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở bằng nhau U = UTrước nhất= U2= U3.

b) Cường độ dòng điện mạch chính I bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các đoạn mạch phụ: I = ITrước nhất+ Tôi2+ Tôi3


c) Vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ chứa điện trở và đưa vào biểu thức (b), ta có:

Với U bằng nhau, điện trở tương đương của đoạn mạch song song được tính như sau:


Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận